VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
3/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
37
317
2907
1932
5598
5158
09787
93551
86752
26458
66466
30521
35474
24780
74891
46984
56571
128902
Quảng Ngãi
QNI
25
935
2589
1315
5723
4800
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
55554
79460
23173
74044
752590
Đắk Nông
DNO
66
677
6237
6390
4053
0051
05859
50665
16527
44442
51063
56037
07157
33374
21866
57170
93545
853253
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
3/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
37
317
2907
1932
5598
5158
09787
93551
86752
26458
66466
30521
35474
24780
74891
46984
56571
128902
Quảng Ngãi
QNI
25
935
2589
1315
5723
4800
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
55554
79460
23173
74044
752590
Đắk Nông
DNO
66
677
6237
6390
4053
0051
05859
50665
16527
44442
51063
56037
07157
33374
21866
57170
93545
853253
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
3/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
37
317
2907
1932
5598
5158
09787
93551
86752
26458
66466
30521
35474
24780
74891
46984
56571
128902
Quảng Ngãi
QNI
25
935
2589
1315
5723
4800
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
55554
79460
23173
74044
752590
Đắk Nông
DNO
66
677
6237
6390
4053
0051
05859
50665
16527
44442
51063
56037
07157
33374
21866
57170
93545
853253
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
3/3
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
37
317
2907
1932
5598
5158
09787
93551
86752
26458
66466
30521
35474
24780
74891
46984
56571
128902
Quảng Ngãi
QNI
25
935
2589
1315
5723
4800
63985
18468
50018
18397
39219
83419
69140
55554
79460
23173
74044
752590
Đắk Nông
DNO
66
677
6237
6390
4053
0051
05859
50665
16527
44442
51063
56037
07157
33374
21866
57170
93545
853253
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn