VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
4/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
84
005
9141
7564
5387
8375
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
38386
31132
45106
52089
915983
Quảng Ngãi
QNI
50
929
1229
0775
3456
8433
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
97611
63997
45261
14377
528162
Đắk Nông
DNO
23
906
2141
6701
0838
2539
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
41585
39611
66416
43492
746498
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
4/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
84
005
9141
7564
5387
8375
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
38386
31132
45106
52089
915983
Quảng Ngãi
QNI
50
929
1229
0775
3456
8433
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
97611
63997
45261
14377
528162
Đắk Nông
DNO
23
906
2141
6701
0838
2539
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
41585
39611
66416
43492
746498
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
4/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
84
005
9141
7564
5387
8375
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
38386
31132
45106
52089
915983
Quảng Ngãi
QNI
50
929
1229
0775
3456
8433
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
97611
63997
45261
14377
528162
Đắk Nông
DNO
23
906
2141
6701
0838
2539
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
41585
39611
66416
43492
746498
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
4/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
84
005
9141
7564
5387
8375
46400
74073
51701
74799
95001
77613
66799
38386
31132
45106
52089
915983
Quảng Ngãi
QNI
50
929
1229
0775
3456
8433
37743
74942
52474
69949
88545
57948
03331
97611
63997
45261
14377
528162
Đắk Nông
DNO
23
906
2141
6701
0838
2539
48087
42738
69528
66142
53740
61509
50319
41585
39611
66416
43492
746498
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn