VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
5/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
32
628
5611
1903
8229
2430
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
25009
23188
69899
68556
219735
Quảng Trị
QT
26
516
5019
6027
7146
9606
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
21698
28715
33773
82307
936340
Quảng Bình
QB
89
795
1267
0750
8403
0784
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
55549
61603
42497
73151
200647
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
5/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
32
628
5611
1903
8229
2430
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
25009
23188
69899
68556
219735
Quảng Trị
QT
26
516
5019
6027
7146
9606
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
21698
28715
33773
82307
936340
Quảng Bình
QB
89
795
1267
0750
8403
0784
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
55549
61603
42497
73151
200647
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
5/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
32
628
5611
1903
8229
2430
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
25009
23188
69899
68556
219735
Quảng Trị
QT
26
516
5019
6027
7146
9606
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
21698
28715
33773
82307
936340
Quảng Bình
QB
89
795
1267
0750
8403
0784
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
55549
61603
42497
73151
200647
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
5/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
32
628
5611
1903
8229
2430
60948
84293
03894
45856
13044
15435
48072
25009
23188
69899
68556
219735
Quảng Trị
QT
26
516
5019
6027
7146
9606
52877
84125
71128
05940
59427
28488
57270
21698
28715
33773
82307
936340
Quảng Bình
QB
89
795
1267
0750
8403
0784
34192
93719
28965
97874
78507
48758
25480
55549
61603
42497
73151
200647
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn