VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
5/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
56
662
5839
5329
6503
6306
91315
74047
93695
57274
42703
08086
63459
02341
39199
84039
65818
597697
Kon Tum
KT
46
112
8910
9534
5199
7535
03117
76468
03589
54084
34964
83621
62933
27131
82975
04812
18582
751332
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
5/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
56
662
5839
5329
6503
6306
91315
74047
93695
57274
42703
08086
63459
02341
39199
84039
65818
597697
Kon Tum
KT
46
112
8910
9534
5199
7535
03117
76468
03589
54084
34964
83621
62933
27131
82975
04812
18582
751332
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
5/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
56
662
5839
5329
6503
6306
91315
74047
93695
57274
42703
08086
63459
02341
39199
84039
65818
597697
Kon Tum
KT
46
112
8910
9534
5199
7535
03117
76468
03589
54084
34964
83621
62933
27131
82975
04812
18582
751332
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
5/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
56
662
5839
5329
6503
6306
91315
74047
93695
57274
42703
08086
63459
02341
39199
84039
65818
597697
Kon Tum
KT
46
112
8910
9534
5199
7535
03117
76468
03589
54084
34964
83621
62933
27131
82975
04812
18582
751332
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn