VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
6/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
48
552
6314
6124
9339
7275
50395
06380
75967
78210
63614
53672
66526
22250
44809
56455
04242
572898
Quảng Ngãi
QNI
03
186
6278
7871
6414
2486
75893
75848
36256
64705
34583
38027
49681
81059
89051
55673
21487
024048
Đắk Nông
DNO
31
376
3199
7881
5305
4341
03621
50298
05590
22527
52270
59342
83790
61900
88168
49299
39324
030676
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
6/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
48
552
6314
6124
9339
7275
50395
06380
75967
78210
63614
53672
66526
22250
44809
56455
04242
572898
Quảng Ngãi
QNI
03
186
6278
7871
6414
2486
75893
75848
36256
64705
34583
38027
49681
81059
89051
55673
21487
024048
Đắk Nông
DNO
31
376
3199
7881
5305
4341
03621
50298
05590
22527
52270
59342
83790
61900
88168
49299
39324
030676
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
6/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
48
552
6314
6124
9339
7275
50395
06380
75967
78210
63614
53672
66526
22250
44809
56455
04242
572898
Quảng Ngãi
QNI
03
186
6278
7871
6414
2486
75893
75848
36256
64705
34583
38027
49681
81059
89051
55673
21487
024048
Đắk Nông
DNO
31
376
3199
7881
5305
4341
03621
50298
05590
22527
52270
59342
83790
61900
88168
49299
39324
030676
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
6/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
48
552
6314
6124
9339
7275
50395
06380
75967
78210
63614
53672
66526
22250
44809
56455
04242
572898
Quảng Ngãi
QNI
03
186
6278
7871
6414
2486
75893
75848
36256
64705
34583
38027
49681
81059
89051
55673
21487
024048
Đắk Nông
DNO
31
376
3199
7881
5305
4341
03621
50298
05590
22527
52270
59342
83790
61900
88168
49299
39324
030676
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn