VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
6/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
36
958
0026
1352
1369
0144
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
61506
54065
08371
18062
596046
Khánh Hòa
KH
47
039
5481
2586
2052
1473
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30281
72170
06327
51301
84548
472774
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
6/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
36
958
0026
1352
1369
0144
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
61506
54065
08371
18062
596046
Khánh Hòa
KH
47
039
5481
2586
2052
1473
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30281
72170
06327
51301
84548
472774
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
6/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
36
958
0026
1352
1369
0144
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
61506
54065
08371
18062
596046
Khánh Hòa
KH
47
039
5481
2586
2052
1473
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30281
72170
06327
51301
84548
472774
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
6/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
36
958
0026
1352
1369
0144
59000
49272
75554
43490
53705
71456
66407
61506
54065
08371
18062
596046
Khánh Hòa
KH
47
039
5481
2586
2052
1473
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30281
72170
06327
51301
84548
472774
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn