VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
8/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
38
677
4974
0072
1575
7167
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
25743
80471
20055
28086
011771
Khánh Hòa
KH
40
560
4137
4896
7137
3871
58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
96274
54868
18922
66313
624283
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
8/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
38
677
4974
0072
1575
7167
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
25743
80471
20055
28086
011771
Khánh Hòa
KH
40
560
4137
4896
7137
3871
58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
96274
54868
18922
66313
624283
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
8/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
38
677
4974
0072
1575
7167
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
25743
80471
20055
28086
011771
Khánh Hòa
KH
40
560
4137
4896
7137
3871
58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
96274
54868
18922
66313
624283
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
8/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
38
677
4974
0072
1575
7167
86719
31568
11805
78496
47469
20325
37721
25743
80471
20055
28086
011771
Khánh Hòa
KH
40
560
4137
4896
7137
3871
58131
27210
01950
64157
86344
29383
76958
96274
54868
18922
66313
624283
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn