VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
13
227
8963
9844
0904
4910
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
33669
80701
89345
56438
652096
Quảng Trị
QT
40
534
0273
5423
1273
5522
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
95108
30115
68688
63906
381106
Quảng Bình
QB
03
999
4815
7412
8769
5989
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
65014
11135
47679
74549
167042
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
13
227
8963
9844
0904
4910
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
33669
80701
89345
56438
652096
Quảng Trị
QT
40
534
0273
5423
1273
5522
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
95108
30115
68688
63906
381106
Quảng Bình
QB
03
999
4815
7412
8769
5989
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
65014
11135
47679
74549
167042
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
13
227
8963
9844
0904
4910
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
33669
80701
89345
56438
652096
Quảng Trị
QT
40
534
0273
5423
1273
5522
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
95108
30115
68688
63906
381106
Quảng Bình
QB
03
999
4815
7412
8769
5989
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
65014
11135
47679
74549
167042
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
9/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
13
227
8963
9844
0904
4910
28362
40398
22788
96194
07636
92801
20387
33669
80701
89345
56438
652096
Quảng Trị
QT
40
534
0273
5423
1273
5522
59453
33664
43311
28699
16296
25700
77597
95108
30115
68688
63906
381106
Quảng Bình
QB
03
999
4815
7412
8769
5989
26984
40432
07043
29036
60116
46413
33143
65014
11135
47679
74549
167042
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn