VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
11/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
98
562
1758
3354
3180
0003
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
68684
58496
46753
09146
440661
Quảng Trị
QT
30
812
2496
6915
5974
5009
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
94736
36343
26086
56651
391035
Quảng Bình
QB
81
666
5446
1002
1000
0288
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
74716
92612
75946
35317
727281
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
11/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
98
562
1758
3354
3180
0003
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
68684
58496
46753
09146
440661
Quảng Trị
QT
30
812
2496
6915
5974
5009
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
94736
36343
26086
56651
391035
Quảng Bình
QB
81
666
5446
1002
1000
0288
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
74716
92612
75946
35317
727281
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
11/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
98
562
1758
3354
3180
0003
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
68684
58496
46753
09146
440661
Quảng Trị
QT
30
812
2496
6915
5974
5009
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
94736
36343
26086
56651
391035
Quảng Bình
QB
81
666
5446
1002
1000
0288
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
74716
92612
75946
35317
727281
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
11/1
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
98
562
1758
3354
3180
0003
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
68684
58496
46753
09146
440661
Quảng Trị
QT
30
812
2496
6915
5974
5009
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
94736
36343
26086
56651
391035
Quảng Bình
QB
81
666
5446
1002
1000
0288
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
74716
92612
75946
35317
727281
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn