VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
11/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
07
409
5720
7112
3689
2381
60702
73110
77176
49507
49730
64147
13943
65476
96019
14498
40733
579585
Quảng Ngãi
QNI
71
277
8381
4929
2295
5709
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
45974
84647
90546
06475
438842
Đắk Nông
DNO
30
432
7491
9765
3746
2310
23457
36843
92593
48531
91074
27451
08897
31984
81394
39013
33742
548272
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
11/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
07
409
5720
7112
3689
2381
60702
73110
77176
49507
49730
64147
13943
65476
96019
14498
40733
579585
Quảng Ngãi
QNI
71
277
8381
4929
2295
5709
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
45974
84647
90546
06475
438842
Đắk Nông
DNO
30
432
7491
9765
3746
2310
23457
36843
92593
48531
91074
27451
08897
31984
81394
39013
33742
548272
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
11/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
07
409
5720
7112
3689
2381
60702
73110
77176
49507
49730
64147
13943
65476
96019
14498
40733
579585
Quảng Ngãi
QNI
71
277
8381
4929
2295
5709
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
45974
84647
90546
06475
438842
Đắk Nông
DNO
30
432
7491
9765
3746
2310
23457
36843
92593
48531
91074
27451
08897
31984
81394
39013
33742
548272
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
11/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
07
409
5720
7112
3689
2381
60702
73110
77176
49507
49730
64147
13943
65476
96019
14498
40733
579585
Quảng Ngãi
QNI
71
277
8381
4929
2295
5709
34543
75061
63464
06635
33853
00077
42769
45974
84647
90546
06475
438842
Đắk Nông
DNO
30
432
7491
9765
3746
2310
23457
36843
92593
48531
91074
27451
08897
31984
81394
39013
33742
548272
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn