VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
12/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
96
685
7028
8953
9619
4134
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
56339
35293
43147
22047
010387
Quảng Trị
QT
53
321
8595
4483
9641
8765
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
30743
85077
29654
09358
945267
Quảng Bình
QB
39
304
0844
5565
2561
2179
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
18818
09422
02569
30537
929112
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
12/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
96
685
7028
8953
9619
4134
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
56339
35293
43147
22047
010387
Quảng Trị
QT
53
321
8595
4483
9641
8765
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
30743
85077
29654
09358
945267
Quảng Bình
QB
39
304
0844
5565
2561
2179
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
18818
09422
02569
30537
929112
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
12/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
96
685
7028
8953
9619
4134
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
56339
35293
43147
22047
010387
Quảng Trị
QT
53
321
8595
4483
9641
8765
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
30743
85077
29654
09358
945267
Quảng Bình
QB
39
304
0844
5565
2561
2179
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
18818
09422
02569
30537
929112
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
12/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
96
685
7028
8953
9619
4134
74766
38553
56501
07519
06473
37170
32325
56339
35293
43147
22047
010387
Quảng Trị
QT
53
321
8595
4483
9641
8765
42042
62931
33063
85736
52593
83380
59948
30743
85077
29654
09358
945267
Quảng Bình
QB
39
304
0844
5565
2561
2179
75530
13666
73130
66552
19739
26306
82303
18818
09422
02569
30537
929112
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn