VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
15/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
11
332
0759
0060
8198
4796
29853
04020
85369
30943
90268
64767
50148
91660
37098
50890
91776
461716
Quảng Ngãi
QNI
21
576
1853
0805
9648
3599
90550
12973
75304
13381
76746
13779
76453
90441
28897
11171
09164
647110
Đắk Nông
DNO
20
291
8478
4132
7614
0947
56378
54362
25212
34609
44403
56913
49576
93145
73206
74671
28919
327381
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
15/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
11
332
0759
0060
8198
4796
29853
04020
85369
30943
90268
64767
50148
91660
37098
50890
91776
461716
Quảng Ngãi
QNI
21
576
1853
0805
9648
3599
90550
12973
75304
13381
76746
13779
76453
90441
28897
11171
09164
647110
Đắk Nông
DNO
20
291
8478
4132
7614
0947
56378
54362
25212
34609
44403
56913
49576
93145
73206
74671
28919
327381
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
15/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
11
332
0759
0060
8198
4796
29853
04020
85369
30943
90268
64767
50148
91660
37098
50890
91776
461716
Quảng Ngãi
QNI
21
576
1853
0805
9648
3599
90550
12973
75304
13381
76746
13779
76453
90441
28897
11171
09164
647110
Đắk Nông
DNO
20
291
8478
4132
7614
0947
56378
54362
25212
34609
44403
56913
49576
93145
73206
74671
28919
327381
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
15/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
11
332
0759
0060
8198
4796
29853
04020
85369
30943
90268
64767
50148
91660
37098
50890
91776
461716
Quảng Ngãi
QNI
21
576
1853
0805
9648
3599
90550
12973
75304
13381
76746
13779
76453
90441
28897
11171
09164
647110
Đắk Nông
DNO
20
291
8478
4132
7614
0947
56378
54362
25212
34609
44403
56913
49576
93145
73206
74671
28919
327381
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn