VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
16/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
79
207
3224
3550
0801
5972
90340
44042
02667
63925
94258
64295
07587
10993
87601
46614
23622
650162
Kon Tum
KT
06
887
0507
9123
3741
8133
79526
85080
20269
95344
24279
78604
96360
17662
29447
27218
89088
226436
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
16/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
79
207
3224
3550
0801
5972
90340
44042
02667
63925
94258
64295
07587
10993
87601
46614
23622
650162
Kon Tum
KT
06
887
0507
9123
3741
8133
79526
85080
20269
95344
24279
78604
96360
17662
29447
27218
89088
226436
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
16/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
79
207
3224
3550
0801
5972
90340
44042
02667
63925
94258
64295
07587
10993
87601
46614
23622
650162
Kon Tum
KT
06
887
0507
9123
3741
8133
79526
85080
20269
95344
24279
78604
96360
17662
29447
27218
89088
226436
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
16/5
2021
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
79
207
3224
3550
0801
5972
90340
44042
02667
63925
94258
64295
07587
10993
87601
46614
23622
650162
Kon Tum
KT
06
887
0507
9123
3741
8133
79526
85080
20269
95344
24279
78604
96360
17662
29447
27218
89088
226436
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn