VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
17/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
62
531
4217
1592
1331
0507
14651
18945
84582
68529
01305
71320
39143
50571
47987
40018
66422
062302
Kon Tum
KT
14
920
8062
3271
2769
1410
30887
22026
84511
36286
57927
28490
14460
93588
32623
93698
25345
868187
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
17/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
62
531
4217
1592
1331
0507
14651
18945
84582
68529
01305
71320
39143
50571
47987
40018
66422
062302
Kon Tum
KT
14
920
8062
3271
2769
1410
30887
22026
84511
36286
57927
28490
14460
93588
32623
93698
25345
868187
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
17/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
62
531
4217
1592
1331
0507
14651
18945
84582
68529
01305
71320
39143
50571
47987
40018
66422
062302
Kon Tum
KT
14
920
8062
3271
2769
1410
30887
22026
84511
36286
57927
28490
14460
93588
32623
93698
25345
868187
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
CN
17/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Khánh Hòa
KH
62
531
4217
1592
1331
0507
14651
18945
84582
68529
01305
71320
39143
50571
47987
40018
66422
062302
Kon Tum
KT
14
920
8062
3271
2769
1410
30887
22026
84511
36286
57927
28490
14460
93588
32623
93698
25345
868187
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn