VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
21/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
02
901
4949
2697
5274
9999
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80371
00670
77782
15674
26870
803894
Quảng Ngãi
QNI
94
640
7245
1637
7587
8113
64789
53993
18850
21915
90661
41337
45745
96437
99628
71252
44379
179450
Đắk Nông
DNO
47
088
0724
5263
5084
2463
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
67053
46368
44733
70496
089197
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
21/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
02
901
4949
2697
5274
9999
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80371
00670
77782
15674
26870
803894
Quảng Ngãi
QNI
94
640
7245
1637
7587
8113
64789
53993
18850
21915
90661
41337
45745
96437
99628
71252
44379
179450
Đắk Nông
DNO
47
088
0724
5263
5084
2463
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
67053
46368
44733
70496
089197
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
21/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
02
901
4949
2697
5274
9999
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80371
00670
77782
15674
26870
803894
Quảng Ngãi
QNI
94
640
7245
1637
7587
8113
64789
53993
18850
21915
90661
41337
45745
96437
99628
71252
44379
179450
Đắk Nông
DNO
47
088
0724
5263
5084
2463
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
67053
46368
44733
70496
089197
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
21/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
02
901
4949
2697
5274
9999
22036
77314
60887
01231
60673
02311
80371
00670
77782
15674
26870
803894
Quảng Ngãi
QNI
94
640
7245
1637
7587
8113
64789
53993
18850
21915
90661
41337
45745
96437
99628
71252
44379
179450
Đắk Nông
DNO
47
088
0724
5263
5084
2463
80693
08637
24834
35414
60384
46606
91481
67053
46368
44733
70496
089197
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn