VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
24/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
002
7521
3053
7002
4159
16412
02345
66980
36094
78485
21492
28128
04253
94356
24426
86318
121750
Quảng Ngãi
QNI
61
442
4741
8047
0920
5638
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
93905
59161
24794
85000
004902
Đắk Nông
DNO
16
109
4395
1250
3754
6728
41969
16877
07031
10418
55239
07331
94385
16615
05124
97355
53008
857871
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
24/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
002
7521
3053
7002
4159
16412
02345
66980
36094
78485
21492
28128
04253
94356
24426
86318
121750
Quảng Ngãi
QNI
61
442
4741
8047
0920
5638
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
93905
59161
24794
85000
004902
Đắk Nông
DNO
16
109
4395
1250
3754
6728
41969
16877
07031
10418
55239
07331
94385
16615
05124
97355
53008
857871
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
24/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
002
7521
3053
7002
4159
16412
02345
66980
36094
78485
21492
28128
04253
94356
24426
86318
121750
Quảng Ngãi
QNI
61
442
4741
8047
0920
5638
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
93905
59161
24794
85000
004902
Đắk Nông
DNO
16
109
4395
1250
3754
6728
41969
16877
07031
10418
55239
07331
94385
16615
05124
97355
53008
857871
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
24/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
44
002
7521
3053
7002
4159
16412
02345
66980
36094
78485
21492
28128
04253
94356
24426
86318
121750
Quảng Ngãi
QNI
61
442
4741
8047
0920
5638
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
93905
59161
24794
85000
004902
Đắk Nông
DNO
16
109
4395
1250
3754
6728
41969
16877
07031
10418
55239
07331
94385
16615
05124
97355
53008
857871
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn