VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
28
317
7752
5846
9295
5022
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
35940
20916
69083
84780
443127
Khánh Hòa
KH
19
372
9512
5426
1146
1390
61591
59183
38350
49465
14626
80733
08903
01354
71444
31396
30742
649481
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
28
317
7752
5846
9295
5022
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
35940
20916
69083
84780
443127
Khánh Hòa
KH
19
372
9512
5426
1146
1390
61591
59183
38350
49465
14626
80733
08903
01354
71444
31396
30742
649481
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
28
317
7752
5846
9295
5022
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
35940
20916
69083
84780
443127
Khánh Hòa
KH
19
372
9512
5426
1146
1390
61591
59183
38350
49465
14626
80733
08903
01354
71444
31396
30742
649481
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
28/2
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
28
317
7752
5846
9295
5022
76842
13601
30838
39433
77478
54504
04199
35940
20916
69083
84780
443127
Khánh Hòa
KH
19
372
9512
5426
1146
1390
61591
59183
38350
49465
14626
80733
08903
01354
71444
31396
30742
649481
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn