VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
12
838
7814
1174
7978
7533
63555
55725
15892
02512
77370
67406
21648
69581
19211
37869
38086
783461
Quảng Ngãi
QNI
54
712
9776
0310
0120
1337
78868
23512
08210
00952
82416
69600
08130
95510
22564
09743
33150
187939
Đắk Nông
DNO
36
439
4165
4090
6946
7561
51376
78381
88320
20173
24423
92546
69390
97291
54564
89197
59811
102430
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
12
838
7814
1174
7978
7533
63555
55725
15892
02512
77370
67406
21648
69581
19211
37869
38086
783461
Quảng Ngãi
QNI
54
712
9776
0310
0120
1337
78868
23512
08210
00952
82416
69600
08130
95510
22564
09743
33150
187939
Đắk Nông
DNO
36
439
4165
4090
6946
7561
51376
78381
88320
20173
24423
92546
69390
97291
54564
89197
59811
102430
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
12
838
7814
1174
7978
7533
63555
55725
15892
02512
77370
67406
21648
69581
19211
37869
38086
783461
Quảng Ngãi
QNI
54
712
9776
0310
0120
1337
78868
23512
08210
00952
82416
69600
08130
95510
22564
09743
33150
187939
Đắk Nông
DNO
36
439
4165
4090
6946
7561
51376
78381
88320
20173
24423
92546
69390
97291
54564
89197
59811
102430
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/7
2018
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
12
838
7814
1174
7978
7533
63555
55725
15892
02512
77370
67406
21648
69581
19211
37869
38086
783461
Quảng Ngãi
QNI
54
712
9776
0310
0120
1337
78868
23512
08210
00952
82416
69600
08130
95510
22564
09743
33150
187939
Đắk Nông
DNO
36
439
4165
4090
6946
7561
51376
78381
88320
20173
24423
92546
69390
97291
54564
89197
59811
102430
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn