VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
03
931
1561
1534
5879
5823
91192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
24759
70808
66900
71156
469465
Quảng Ngãi
QNI
53
255
4185
8701
4743
6712
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
06860
57961
50316
33275
152079
Đắk Nông
DNO
37
213
3951
5115
6638
5738
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
67180
42233
28116
15457
259876
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
03
931
1561
1534
5879
5823
91192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
24759
70808
66900
71156
469465
Quảng Ngãi
QNI
53
255
4185
8701
4743
6712
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
06860
57961
50316
33275
152079
Đắk Nông
DNO
37
213
3951
5115
6638
5738
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
67180
42233
28116
15457
259876
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
03
931
1561
1534
5879
5823
91192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
24759
70808
66900
71156
469465
Quảng Ngãi
QNI
53
255
4185
8701
4743
6712
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
06860
57961
50316
33275
152079
Đắk Nông
DNO
37
213
3951
5115
6638
5738
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
67180
42233
28116
15457
259876
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
28/10
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
03
931
1561
1534
5879
5823
91192
77758
50004
89084
88312
42846
01678
24759
70808
66900
71156
469465
Quảng Ngãi
QNI
53
255
4185
8701
4743
6712
63160
86226
85421
90440
81475
07770
44373
06860
57961
50316
33275
152079
Đắk Nông
DNO
37
213
3951
5115
6638
5738
45025
18787
72026
40979
14802
67036
45510
67180
42233
28116
15457
259876
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn