VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
58
784
3098
8133
1619
4678
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
45746
40456
96444
23048
789299
Ninh Thuận
NT
26
512
9576
7118
8142
9910
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
01985
57471
64167
20614
780699
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
58
784
3098
8133
1619
4678
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
45746
40456
96444
23048
789299
Ninh Thuận
NT
26
512
9576
7118
8142
9910
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
01985
57471
64167
20614
780699
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
58
784
3098
8133
1619
4678
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
45746
40456
96444
23048
789299
Ninh Thuận
NT
26
512
9576
7118
8142
9910
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
01985
57471
64167
20614
780699
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.6
29/9
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
GL
58
784
3098
8133
1619
4678
14616
87837
01195
20261
40290
10870
24596
45746
40456
96444
23048
789299
Ninh Thuận
NT
26
512
9576
7118
8142
9910
67396
19469
62761
81633
41935
40454
09912
01985
57471
64167
20614
780699
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn