VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
66
805
3753
8809
0891
3375
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
88760
41449
84007
75488
808960
Quảng Trị
QT
52
798
0359
3151
3712
0555
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
75212
28039
88274
41705
167307
Quảng Bình
QB
23
323
4021
6021
5851
5376
44102
42850
62846
63639
56886
57934
96831
62062
45251
89550
80242
512663
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
66
805
3753
8809
0891
3375
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
88760
41449
84007
75488
808960
Quảng Trị
QT
52
798
0359
3151
3712
0555
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
75212
28039
88274
41705
167307
Quảng Bình
QB
23
323
4021
6021
5851
5376
44102
42850
62846
63639
56886
57934
96831
62062
45251
89550
80242
512663
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
66
805
3753
8809
0891
3375
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
88760
41449
84007
75488
808960
Quảng Trị
QT
52
798
0359
3151
3712
0555
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
75212
28039
88274
41705
167307
Quảng Bình
QB
23
323
4021
6021
5851
5376
44102
42850
62846
63639
56886
57934
96831
62062
45251
89550
80242
512663
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
30/11
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
BDH
66
805
3753
8809
0891
3375
10268
03554
95191
61425
23865
63882
00692
88760
41449
84007
75488
808960
Quảng Trị
QT
52
798
0359
3151
3712
0555
57746
83590
79050
20149
85687
80803
42520
75212
28039
88274
41705
167307
Quảng Bình
QB
23
323
4021
6021
5851
5376
44102
42850
62846
63639
56886
57934
96831
62062
45251
89550
80242
512663
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn