VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
30/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
60
453
5323
4906
2519
3316
74785
26238
53674
43197
07489
69391
56117
14460
51415
48652
24595
779843
Quảng Ngãi
QNI
99
124
7924
8245
9705
8702
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
91755
34988
11828
99013
797584
Đắk Nông
DNO
09
855
4734
0557
4480
8748
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
38587
08988
53992
88614
024926
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
30/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
60
453
5323
4906
2519
3316
74785
26238
53674
43197
07489
69391
56117
14460
51415
48652
24595
779843
Quảng Ngãi
QNI
99
124
7924
8245
9705
8702
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
91755
34988
11828
99013
797584
Đắk Nông
DNO
09
855
4734
0557
4480
8748
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
38587
08988
53992
88614
024926
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
30/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
60
453
5323
4906
2519
3316
74785
26238
53674
43197
07489
69391
56117
14460
51415
48652
24595
779843
Quảng Ngãi
QNI
99
124
7924
8245
9705
8702
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
91755
34988
11828
99013
797584
Đắk Nông
DNO
09
855
4734
0557
4480
8748
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
38587
08988
53992
88614
024926
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.7
30/12
2017
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1500đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
DNG
60
453
5323
4906
2519
3316
74785
26238
53674
43197
07489
69391
56117
14460
51415
48652
24595
779843
Quảng Ngãi
QNI
99
124
7924
8245
9705
8702
52581
07705
43991
29947
30036
34474
38293
91755
34988
11828
99013
797584
Đắk Nông
DNO
09
855
4734
0557
4480
8748
88038
95110
09298
42173
92619
02532
83781
38587
08988
53992
88614
024926
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn