VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
2/6
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
02
847
1361
1747
9917
8950
41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464
64395
41967
17605
23396
935770
An Giang
AG
80
832
5552
9972
7947
8155
26201
46914
83578
93794
26879
98116
16871
46733
64590
32676
23302
722150
Bình Thuận
BTH
77
170
6518
9177
2071
9808
07510
28538
01931
24792
44547
77976
61944
36529
50913
16450
60824
672006
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
2/6
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
02
847
1361
1747
9917
8950
41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464
64395
41967
17605
23396
935770
An Giang
AG
80
832
5552
9972
7947
8155
26201
46914
83578
93794
26879
98116
16871
46733
64590
32676
23302
722150
Bình Thuận
BTH
77
170
6518
9177
2071
9808
07510
28538
01931
24792
44547
77976
61944
36529
50913
16450
60824
672006
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
2/6
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
02
847
1361
1747
9917
8950
41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464
64395
41967
17605
23396
935770
An Giang
AG
80
832
5552
9972
7947
8155
26201
46914
83578
93794
26879
98116
16871
46733
64590
32676
23302
722150
Bình Thuận
BTH
77
170
6518
9177
2071
9808
07510
28538
01931
24792
44547
77976
61944
36529
50913
16450
60824
672006
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.5
2/6
2022
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
TN
02
847
1361
1747
9917
8950
41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464
64395
41967
17605
23396
935770
An Giang
AG
80
832
5552
9972
7947
8155
26201
46914
83578
93794
26879
98116
16871
46733
64590
32676
23302
722150
Bình Thuận
BTH
77
170
6518
9177
2071
9808
07510
28538
01931
24792
44547
77976
61944
36529
50913
16450
60824
672006
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn