VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
3/7
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
42
779
5483
5530
5890
6509
87360
96062
69931
77537
57258
62464
84152
65991
78096
50012
82904
408403
Cần Thơ
CT
96
843
1380
7735
7327
9468
98024
88492
79092
29732
39044
96522
05275
34628
57360
60424
34415
418150
Sóc Trăng
ST
37
232
0167
6937
5050
4459
51579
77033
05560
97480
13438
43401
85011
38558
47182
25184
58244
790463
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
3/7
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
42
779
5483
5530
5890
6509
87360
96062
69931
77537
57258
62464
84152
65991
78096
50012
82904
408403
Cần Thơ
CT
96
843
1380
7735
7327
9468
98024
88492
79092
29732
39044
96522
05275
34628
57360
60424
34415
418150
Sóc Trăng
ST
37
232
0167
6937
5050
4459
51579
77033
05560
97480
13438
43401
85011
38558
47182
25184
58244
790463
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
3/7
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
42
779
5483
5530
5890
6509
87360
96062
69931
77537
57258
62464
84152
65991
78096
50012
82904
408403
Cần Thơ
CT
96
843
1380
7735
7327
9468
98024
88492
79092
29732
39044
96522
05275
34628
57360
60424
34415
418150
Sóc Trăng
ST
37
232
0167
6937
5050
4459
51579
77033
05560
97480
13438
43401
85011
38558
47182
25184
58244
790463
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn
VÉ DÒ XỔ SỐ MIỀN NAM
Kính Chúc Quý Khách May Mắn, Phát Tài!
T.4
3/7
2024
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177(1000đ)
T.Giải
Mã.Tỉnh
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
DN
42
779
5483
5530
5890
6509
87360
96062
69931
77537
57258
62464
84152
65991
78096
50012
82904
408403
Cần Thơ
CT
96
843
1380
7735
7327
9468
98024
88492
79092
29732
39044
96522
05275
34628
57360
60424
34415
418150
Sóc Trăng
ST
37
232
0167
6937
5050
4459
51579
77033
05560
97480
13438
43401
85011
38558
47182
25184
58244
790463
Xem KQXS nhanh & chính xác nhất tại xosotructiep.vn