IN VÉ DÒ

in bảng kết quả xổ số
Miền Ngày
In 4 bảng/A4 In 6 bảng/A4 In 1 bảng/A4     
Chọn miền, chọn ngày, chọn loại bản in (4 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4 hoặc 1 bảng KQXS lớn) và bấm "In Vé Dò".
Miền 1: Ngày
Miền 2: Ngày
Miền 3: Ngày
Miền 4: Ngày
Miền 5: Ngày
Miền 6: Ngày
In 4 bảng/A4 In 6 bảng/A4     
Chọn miền, chọn ngày, chọn loại bản in (4 bảng KQXS trên 1 tờ giấy A4 hoặc 1 bảng KQXS lớn) và bấm "In Vé Dò".
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top