kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 6
22/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
76
07
63
Giải bảy
667
113
638
Giải sáu
5516
7834
8476
1430
6522
6861
4316
2759
7737
Giải năm
9064
8598
2963
Giải tư
41030
17515
50370
73720
21997
47658
07049
09966
51432
71868
04925
09887
19710
33312
53095
04688
41943
47824
85948
61229
00876
Giải ba
42466
69814
17205
06974
32568
66031
Giải nhì
40802
02581
09589
Giải nhất
68337
13040
44515
Giải ĐB
064887
610812
976508
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 22/06/2018
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
3,7,2 0 2
- 1 6,5,4
0 2 0
- 3 4,0,7
3,6,1 4 9
1 5 8
7,1,7,6 6 7,4,6
6,9,3,8 7 6,6,0
5 8 7
4 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
3,1,4 0 7,5
6,8 1 3,0,2,2
2,3,1,1 2 2,5
1 3 0,2
7 4 0
2,0 5 -
6 6 1,6,8
0,8 7 4
9,6 8 7,1
- 9 8
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 8
3 1 6,5
- 2 4,9
6,6,4 3 8,7,1
2 4 3,8
9,1 5 9
1,7 6 3,3,8
3 7 6
3,8,4,6,0 8 8,9
5,2,8 9 5
Thứ 5
21/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
21
82
09
Giải bảy
216
291
193
Giải sáu
2113
9906
8955
5194
2149
0586
7103
9018
2933
Giải năm
8192
6701
6354
Giải tư
22311
44352
37957
22300
55441
09036
36459
70122
81163
47969
82368
94322
12952
79238
70772
59099
95412
57010
62464
05786
08498
Giải ba
96666
06111
55897
01025
35918
51998
Giải nhì
99613
08825
88117
Giải nhất
70428
66125
39227
Giải ĐB
128772
091186
380453
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 21/06/2018
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
0 0 6,0
2,1,4,1 1 6,3,1,1,3
9,5,7 2 1,8
1,1 3 6
- 4 1
5 5 5,2,7,9
1,0,3,6 6 6
5 7 2
2 8 -
5 9 2
An Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 1
9,0 1 -
8,2,2,5 2 2,2,5,5,5
6 3 8
9 4 9
2,2,2 5 2
8,8 6 3,9,8
9 7 -
6,3 8 2,6,6
4,6 9 1,4,7
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
1 0 9,3
- 1 8,2,0,8,7
7,1 2 7
9,0,3,5 3 3
5,6 4 -
- 5 4,3
8 6 4
1,2 7 2
1,9,1,9 8 6
0,9 9 3,9,8,8
Thứ 4
20/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
54
70
22
Giải bảy
896
498
561
Giải sáu
6972
5735
0688
4299
7143
0882
2048
9879
9609
Giải năm
4604
8751
1771
Giải tư
82564
72964
81755
82894
88106
63114
54309
70463
36261
66132
35999
23052
62802
04739
80752
32016
26057
98228
23521
21472
66359
Giải ba
94010
78596
80216
74772
94258
72577
Giải nhì
22700
74007
15353
Giải nhất
36762
98104
45102
Giải ĐB
742121
618333
442493
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 20/06/2018
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
1,0 0 4,6,9,0
2 1 4,0
7,6 2 1
- 3 5
5,0,6,6,9,1 4 -
3,5 5 4,5
9,0,9 6 4,4,2
- 7 2
8 8 8
0 9 6,4,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
7 0 2,7,4
5,6 1 6
8,3,5,0,7 2 -
4,6,3 3 2,9,3
0 4 3
- 5 1,2
1 6 3,1
0 7 0,2
9 8 2
9,9,3 9 8,9,9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,2
6,7,2 1 6
2,5,7,0 2 2,8,1
5,9 3 -
- 4 8
- 5 2,7,9,8,3
1 6 1
5,7 7 9,1,2,7
4,2,5 8 -
7,0,5 9 3
Thứ 3
19/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
26
07
26
Giải bảy
413
954
335
Giải sáu
7358
4434
0548
2062
0123
8223
2701
0294
7835
Giải năm
7814
2197
7777
Giải tư
55475
82870
39543
01521
41749
78142
37784
27973
08399
28457
08948
69278
48253
83449
90313
72551
56272
16156
23558
65985
72002
Giải ba
70988
16458
32132
81422
67901
05919
Giải nhì
18245
52019
46764
Giải nhất
50103
28177
34032
Giải ĐB
593136
276928
546701
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 19/06/2018
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
7 0 3
2 1 3,4
4 2 6,1
1,4,0 3 4,6
3,1,8 4 8,3,9,2,5
7,4 5 8,8
2,3 6 -
- 7 5,0
5,4,8,5 8 4,8
4 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
- 1 9
6,3,2 2 3,3,2,8
2,2,7,5 3 2
5 4 8,9
- 5 4,7,3
- 6 2
0,9,5,7 7 3,8,7
4,7,2 8 -
9,4,1 9 7,9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,2,1,1
0,5,0,0 1 3,9
7,0,3 2 6
1 3 5,5,2
9,6 4 -
3,3,8 5 1,6,8
2,5 6 4
7 7 7,2
5 8 5
1 9 4
Thứ 2
18/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
22
15
83
Giải bảy
037
703
405
Giải sáu
6937
8673
8229
1108
2189
3927
6110
3840
6148
Giải năm
5806
0238
1490
Giải tư
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
78357
89492
85624
43185
08189
29685
84004
Giải ba
07337
13844
14720
33264
50167
82371
Giải nhì
19903
82606
32284
Giải nhất
46276
29928
01708
Giải ĐB
091893
391630
713530
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 18/06/2018
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
7 0 6,8,3
5,2 1 -
2 2 2,9,1,5
7,0,9 3 7,7,5,7
8,4 4 4
3,2 5 1
0,7 6 -
3,3,3 7 3,0,6
0 8 4
2 9 3
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
2,3 0 3,8,2,6
- 1 5
5,0 2 7,0,8
0 3 8,0
6 4 6
1,9 5 2,9
6,4,0 6 6,4
2,9 7 -
0,3,2 8 9
8,5 9 7,5
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1,4,9,3 0 5,4,8
7 1 0
9 2 4
8 3 0
2,0,8 4 0,8
0,8,8 5 7
- 6 7
5,6 7 1
4,0 8 3,5,9,5,4
8 9 0,2
CN
17/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
45
48
95
Giải bảy
300
128
779
Giải sáu
7578
5736
4715
0053
7320
2461
9406
6714
7771
Giải năm
4872
3463
0754
Giải tư
96743
25688
84255
48124
87221
28548
07316
45923
26353
92295
11252
98371
62411
70442
34142
19008
02276
61550
83171
28484
00359
Giải ba
30432
62046
48800
31066
08764
23033
Giải nhì
91023
69401
19004
Giải nhất
43917
12811
48206
Giải ĐB
665869
936083
230518
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 17/06/2018
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
0 0 0
2 1 5,6,7
7,3 2 4,1,3
4,2 3 6,2
2 4 5,3,8,6
4,1,5 5 5
3,1,4 6 9
1 7 8,2
7,8,4 8 8
6 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
2,0 0 0,1
6,7,1,0,1 1 1,1
5,4 2 8,0,3
5,6,2,5,8 3 -
- 4 8,2
9 5 3,3,2
6 6 1,3,6
- 7 1
4,2 8 3
- 9 5
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
5 0 6,8,4,6
7,7 1 4,8
4 2 -
3 3 3
1,5,8,6,0 4 2
9 5 4,0,9
0,7,0 6 4
- 7 9,1,6,1
0,1 8 4
7,5 9 5
Thứ 7
16/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
45
95
11
05
Giải bảy
065
863
806
962
Giải sáu
7885
4775
8155
5395
2277
8931
7432
9171
2798
0091
1215
6323
Giải năm
2551
7257
4591
5997
Giải tư
34251
98011
29598
69447
92649
43257
34770
11095
29055
84444
67765
94817
85164
40828
45048
59481
08749
18839
34248
84056
11190
04942
03087
01546
64135
12774
41580
85420
Giải ba
25102
50976
97183
49157
19567
76466
39601
46397
Giải nhì
74584
75081
71520
23397
Giải nhất
10726
45023
77828
09831
Giải ĐB
098140
614857
272437
605964
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 16/06/2018
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 2
5,5,1 1 1
0 2 6
- 3 -
8 4 5,7,9,0
4,6,8,7,5 5 5,1,1,7
7,2 6 5
4,5 7 5,0,6
9 8 5,4
4 9 8
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
3,8 1 7
- 2 8,3
6,8,2 3 1
4,6 4 4
9,9,9,5,6 5 7,5,7,7
- 6 3,5,4
7,5,1,5,5 7 7
2 8 3,1
- 9 5,5,5
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
9,2 0 6
1,7,9,8 1 1
3 2 0,8
- 3 2,9,7
- 4 8,9,8
- 5 6
0,5,6 6 7,6
6,3 7 1
9,4,4,2 8 1
4,3 9 8,1,0
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 5,1
9,0,3 1 5
6,4 2 3,0
2 3 5,1
7,6 4 2,6
0,1,3 5 -
4 6 2,4
9,8,9,9 7 4
- 8 7,0
- 9 1,7,7,7
Thứ 6
15/06
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
70
13
51
Giải bảy
951
367
593
Giải sáu
0757
0976
7786
7798
3919
3947
1394
4109
4831
Giải năm
8855
4378
9686
Giải tư
59259
75208
88320
06184
56449
76490
44700
47892
80849
31337
10421
43560
36645
35702
51469
91170
22198
61333
93361
26267
06092
Giải ba
38789
57594
28154
68480
61096
22467
Giải nhì
55479
13648
88409
Giải nhất
78281
13988
89222
Giải ĐB
274750
805380
134177
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 15/06/2018
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
7,2,9,0,5 0 8,0
5,8 1 -
- 2 0
- 3 -
8,9 4 9
5 5 1,7,5,9,0
7,8 6 -
5 7 0,6,9
0 8 6,4,9,1
5,4,8,7 9 0,4
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
6,8,8 0 2
2 1 3,9
9,0 2 1
1 3 7
5 4 7,9,5,8
4 5 4
- 6 7,0
6,4,3 7 8
9,7,4,8 8 0,8,0
1,4 9 8,2
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
7 0 9,9
5,3,6 1 -
9,2 2 2
9,3 3 1,3
9 4 -
- 5 1
8,9 6 9,1,7,7
6,6,7 7 0,7
9 8 6
0,6,0 9 3,4,8,2,6
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top