kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 3
16/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
91
73
12
Giải bảy
400
532
893
Giải sáu
7049
1654
9347
4680
2912
0853
0070
8731
6484
Giải năm
6391
7817
5266
Giải tư
31179
91467
63644
55137
76428
22363
39535
44528
36584
38109
58258
63249
66723
55350
06170
91550
50069
10315
04896
74387
97581
Giải ba
85103
27314
45286
28967
33514
79978
Giải nhì
71923
19837
40179
Giải nhất
65103
66675
55684
Giải ĐB
539377
368060
747081
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 16/07/2019
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,3,3
9,9 1 4
- 2 8,3
6,0,2,0 3 7,5
5,4,1 4 9,7,4
3 5 4
- 6 7,3
4,6,3,7 7 9,7
2 8 -
4,7 9 1,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
8,5,6 0 9
- 1 2,7
3,1 2 8,3
7,5,2 3 2,7
8 4 9
7 5 3,8,0
8 6 7,0
1,6,3 7 3,5
2,5 8 0,4,6
0,4 9 -
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
7,7,5 0 -
3,8,8 1 2,5,4
1 2 -
9 3 1
8,1,8 4 -
1 5 0
6,9 6 6,9
8 7 0,0,8,9
7 8 4,7,1,4,1
6,7 9 3,6
Thứ 2
15/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
34
37
52
Giải bảy
552
284
728
Giải sáu
5720
6216
4961
6829
2322
3726
0196
6405
3923
Giải năm
6050
6031
5405
Giải tư
35269
28404
31621
07913
56315
94051
86231
49047
92068
88324
05672
39651
98235
78626
93243
80982
11753
20523
98032
87349
64795
Giải ba
27041
94195
13058
62067
42901
11270
Giải nhì
88643
07920
92118
Giải nhất
54181
01972
05831
Giải ĐB
264871
113191
450384
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 15/07/2019
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
2,5 0 4
6,2,5,3,4,8,7 1 6,3,5
5 2 0,1
1,4 3 4,1
3,0 4 1,3
1,9 5 2,0,1
1 6 1,9
- 7 1
- 8 1
6 9 5
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
2 0 -
3,5,9 1 -
2,7,7 2 9,2,6,4,6,0
- 3 7,1,5
8,2 4 7
3 5 1,8
2,2 6 8,7
3,4,6 7 2,2
6,5 8 4
2 9 1
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
7 0 5,5,1
0,3 1 8
5,8,3 2 8,3,3
2,4,5,2 3 2,1
8 4 3,9
0,0,9 5 2,3
9 6 -
- 7 0
2,1 8 2,4
4 9 6,5
CN
14/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
56
62
62
Giải bảy
188
229
508
Giải sáu
1887
5877
6344
8648
8548
3736
8683
1490
5300
Giải năm
6132
6756
4836
Giải tư
61945
19388
79827
68852
92578
75605
33241
32547
44995
40031
55559
93602
23144
69142
10635
70119
17362
54841
37237
11134
03762
Giải ba
71059
39152
43057
03591
43950
30949
Giải nhì
63151
83507
91984
Giải nhất
64979
71074
21312
Giải ĐB
683918
864371
296906
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 14/07/2019
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 5
4,5 1 8
3,5,5 2 7
- 3 2
4 4 4,5,1
4,0 5 6,2,9,2,1
5 6 -
8,7,2 7 7,8,9
8,8,7,1 8 8,7,8
5,7 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,7
3,9,7 1 -
6,0,4 2 9
- 3 6,1
4,7 4 8,8,7,4,2
9 5 6,9,7
3,5 6 2
4,5,0 7 4,1
4,4 8 -
2,5 9 5,1
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
9,0,5 0 8,0,6
4 1 9,2
6,6,6,1 2 -
8 3 6,5,7,4
3,8 4 1,9
3 5 0
3,0 6 2,2,2
3 7 -
0 8 3,4
1,4 9 0
Thứ 7
13/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
35
28
83
64
Giải bảy
696
415
393
045
Giải sáu
2452
8344
5875
4839
3292
1778
0579
6032
1466
0926
9424
3909
Giải năm
9529
8121
9878
6525
Giải tư
22807
96943
42742
92392
74448
71259
08495
46154
44986
74436
65344
41352
24594
21832
95968
95497
25178
37473
66612
70906
57219
09193
52755
38784
72482
80037
78659
89011
Giải ba
47471
80378
12904
70170
98712
90658
71435
41080
Giải nhì
56745
70495
82468
89776
Giải nhất
23331
63417
15365
14687
Giải ĐB
776702
122006
382454
052345
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 13/07/2019
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,2
7,3 1 -
5,4,9,0 2 9
4 3 5,1
4 4 4,3,2,8,5
3,7,9,4 5 2,9
9 6 -
0 7 5,1,8
4,7 8 -
2,5 9 6,2,5
Long An
Chục Số Đơn Vị
7 0 4,6
2 1 5,7
9,5,3 2 8,1
- 3 9,6,2
5,4,9,0 4 4
1,9 5 4,2
8,3,0 6 -
1 7 8,0
2,7 8 6
3 9 2,4,5
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
- 1 2,9,2
3,1,1 2 -
8,9,7 3 2
5 4 -
6 5 8,4
6,0 6 6,8,8,5
9 7 9,8,8,3
7,6,7,5,6 8 3
7,1 9 3,7
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
8 0 9
1 1 1
8 2 6,4,5
9 3 7,5
6,2,8 4 5,5
4,2,5,3,4 5 5,9
2,7 6 4
3,8 7 6
- 8 4,2,0,7
0,5 9 3
Thứ 6
12/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
36
45
94
Giải bảy
905
517
779
Giải sáu
5037
2072
8420
2450
5427
4348
3641
4779
3351
Giải năm
8963
6365
3354
Giải tư
15899
63989
15279
08408
14178
32797
32468
41849
04981
81206
72580
15977
65386
13900
76086
46524
06199
21675
12306
55005
80918
Giải ba
92976
16517
90899
89330
23397
97487
Giải nhì
87230
96261
84971
Giải nhất
99497
71366
62518
Giải ĐB
228974
071728
940657
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 12/07/2019
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
2,3 0 5,8
- 1 7
7 2 0
6 3 6,7,0
7 4 -
0 5 -
3,7 6 3,8
3,9,1,9 7 2,9,8,6,4
0,7,6 8 9
9,8,7 9 9,7,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
5,8,0,3 0 6,0
8,6 1 7
- 2 7,8
- 3 0
- 4 5,8,9
4,6 5 0
0,8,6 6 5,1,6
1,2,7 7 7
4,2 8 1,0,6
4,9 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,5
4,5,7 1 8,8
- 2 4
- 3 -
9,5,2 4 1
7,0 5 1,4,7
8,0 6 -
9,8,5 7 9,9,5,1
1,1 8 6,7
7,7,9 9 4,9,7
Thứ 5
11/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
09
76
73
Giải bảy
540
263
820
Giải sáu
7723
0943
1791
6683
6689
4658
3320
3838
1319
Giải năm
2214
9783
7886
Giải tư
89263
06080
87897
89396
13494
05916
34204
78519
89810
49788
12842
83762
44795
54039
24598
99390
32271
23405
13820
93205
92403
Giải ba
86710
35309
92924
15109
23293
19532
Giải nhì
17020
59411
10353
Giải nhất
98197
68169
34797
Giải ĐB
155832
517418
534691
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 11/07/2019
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
4,8,1,2 0 9,4,9
9 1 4,6,0
3 2 3,0
2,4,6 3 2
1,9,0 4 0,3
- 5 -
9,1 6 3
9,9 7 -
- 8 0
0,0 9 1,7,6,4,7
An Giang
Chục Số Đơn Vị
1 0 9
1 1 9,0,1,8
4,6 2 4
6,8,8 3 9
2 4 2
9 5 8
7 6 3,2,9
- 7 6
5,8,1 8 3,9,3,8
8,1,3,0,6 9 5
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
2,2,9,2 0 5,5,3
7,9 1 9
3 2 0,0,0
7,0,9,5 3 8,2
- 4 -
0,0 5 3
8 6 -
9 7 3,1
3,9 8 6
1 9 8,0,3,7,1
Thứ 4
10/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
75
47
14
Giải bảy
937
052
479
Giải sáu
0241
9619
6207
4407
6801
9522
1639
1725
8907
Giải năm
1841
2036
9415
Giải tư
37679
80465
97185
76990
13822
54513
75271
23028
72480
80536
20411
26469
54321
27767
75453
00103
16443
98568
48837
83969
58240
Giải ba
17744
99583
73334
92396
27800
27027
Giải nhì
16723
34723
00812
Giải nhất
70715
69105
39345
Giải ĐB
976905
969920
931077
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 10/07/2019
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
9 0 7,5
4,4,7 1 9,3,5
2 2 2,3
1,8,2 3 7
4 4 1,1,4
7,6,8,1,0 5 -
- 6 5
3,0 7 5,9,1
- 8 5,3
1,7 9 0
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 7,1,5
0,1,2 1 1
5,2 2 2,8,1,3,0
2 3 6,6,4
3 4 7
0 5 2
3,3,9 6 9,7
4,0,6 7 -
2 8 0
6 9 6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
4,0 0 7,3,0
- 1 4,5,2
1 2 5,7
5,0,4 3 9,7
1 4 3,0,5
2,1,4 5 3
- 6 8,9
0,3,2,7 7 9,7
6 8 -
7,3,6 9 -
Thứ 3
09/07
2019
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
74
80
62
Giải bảy
165
412
529
Giải sáu
4455
4067
6368
2158
7108
6854
2638
8561
5609
Giải năm
2261
6754
9735
Giải tư
21851
68012
51366
14661
80686
17720
29198
91316
47304
55905
77801
63638
72405
69666
10159
47408
84747
20290
30481
29251
88032
Giải ba
76985
53915
67932
68924
93587
22153
Giải nhì
29749
29511
50532
Giải nhất
56421
80778
82336
Giải ĐB
724170
918294
365899
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 09/07/2019
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
2,7 0 -
6,5,6,2 1 2,5
1 2 0,1
- 3 -
7 4 9
6,5,8,1 5 5,1
6,8 6 5,7,8,1,6,1
6 7 4,0
6,9 8 6,5
4 9 8
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
8 0 8,4,5,1,5
0,1 1 2,6,1
1,3 2 4
- 3 8,2
5,5,0,2,9 4 -
0,0 5 8,4,4
1,6 6 6
- 7 8
5,0,3,7 8 0
- 9 4
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
9 0 9,8
6,8,5 1 -
6,3,3 2 9
5 3 8,5,2,2,6
- 4 7
3 5 9,1,3
3 6 2,1
4,8 7 -
3,0 8 1,7
2,0,5,9 9 0,9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top