kết quả xổ số miền bắc

   
CN
25/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
48396
Giải nhất
12360
Giải nhì
33762                    92463
Giải ba
84119          57111          60611
84509          27110          07886
Giải tư
1590                    6647
1662                    9012
Giải năm
3161          1174          4862
6422          6711          8494
Giải sáu
769          690          973
Giải bảy
33          44          94          10
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,1,9,9,1 0 9
1,1,6,1 1 9,1,1,0,2,1,0
6,6,1,6,2 2 2
6,7,3 3 3
7,9,4,9 4 7,4
- 5 -
9,8 6 0,2,3,2,1,2,9
4 7 4,3
- 8 6
1,0,6 9 6,0,4,0,4
Thứ 7
24/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03261
Giải nhất
70148
Giải nhì
02102                    10412
Giải ba
61250          65484          49370
02594          92244          16221
Giải tư
0589                    7590
1245                    7106
Giải năm
1427          2525          9623
0501          8190          1044
Giải sáu
064          848          673
Giải bảy
50          20          21          26
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,7,9,9,5,2 0 2,6,1
6,2,0,2 1 2
0,1 2 1,7,5,3,0,1,6
2,7 3 -
8,9,4,4,6 4 8,4,5,4,8
4,2 5 0,0
0,2 6 1,4
2 7 0,3
4,4 8 4,9
8 9 4,0,0
Thứ 6
23/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
86523
Giải nhất
26145
Giải nhì
12726                    27574
Giải ba
49974          75954          05788
72691          53659          24801
Giải tư
9484                    7352
1183                    1500
Giải năm
3230          1265          1429
1673          3721          2612
Giải sáu
660          013          343
Giải bảy
05          59          49          81
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,3,6 0 1,0,5
9,0,2,8 1 2,3
5,1 2 3,6,9,1
2,8,7,1,4 3 0
7,7,5,8 4 5,3,9
4,6,0 5 4,9,2,9
2 6 5,0
- 7 4,4,3
8 8 8,4,3,1
5,2,5,4 9 1
Thứ 5
22/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
98378
Giải nhất
73134
Giải nhì
25193                    90750
Giải ba
40428          81108          29096
19893          15659          19772
Giải tư
8236                    3218
1264                    7504
Giải năm
4621          6981          1172
0988          5388          4107
Giải sáu
851          538          491
Giải bảy
70          69          09          49
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 8,4,7,9
2,8,5,9 1 8
7,7 2 8,1
9,9 3 4,6,8
3,6,0 4 9
- 5 0,9,1
9,3 6 4,9
0 7 8,2,2,0
7,2,0,1,8,8,3 8 1,8,8
5,6,0,4 9 3,6,3,1
Thứ 4
21/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
35572
Giải nhất
72142
Giải nhì
60108                    97897
Giải ba
58680          73359          55150
10500          19280          94817
Giải tư
1343                    4515
0673                    7220
Giải năm
3372          0634          7507
2249          8919          3093
Giải sáu
316          434          683
Giải bảy
43          55          35          90
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,5,0,8,2,9 0 8,0,7
- 1 7,5,9,6
7,4,7 2 0
4,7,9,8,4 3 4,4,5
3,3 4 2,3,9,3
1,5,3 5 9,0,5
1 6 -
9,1,0 7 2,3,2
0 8 0,0,3
5,4,1 9 7,3,0
Thứ 3
20/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
59097
Giải nhất
42587
Giải nhì
69543                    99016
Giải ba
11799          93908          09012
97098          49149          99931
Giải tư
9738                    2512
8406                    9668
Giải năm
9761          3706          6073
2283          7790          5809
Giải sáu
115          346          528
Giải bảy
95          06          91          76
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,6,6,9,6
3,6,9 1 6,2,2,5
1,1 2 8
4,7,8 3 1,8
- 4 3,9,6
1,9 5 -
1,0,0,4,0,7 6 8,1
9,8 7 3,6
0,9,3,6,2 8 7,3
9,4,0 9 7,9,8,0,5,1
Thứ 2
19/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
83224
Giải nhất
63583
Giải nhì
33978                    08885
Giải ba
99980          49251          36019
15262          79203          43756
Giải tư
7083                    9021
0968                    9948
Giải năm
0204          6815          6312
4210          2216          8766
Giải sáu
773          588          302
Giải bảy
39          86          28          66
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1 0 3,4,2
5,2 1 9,5,2,0,6
6,1,0 2 4,1,8
8,0,8,7 3 9
2,0 4 8
8,1 5 1,6
5,1,6,8,6 6 2,8,6,6
- 7 8,3
7,6,4,8,2 8 3,5,0,3,8,6
1,3 9 -
CN
18/06
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
15276
Giải nhất
54452
Giải nhì
64608                    41170
Giải ba
08643          45522          60729
90283          17338          74132
Giải tư
4032                    9766
8774                    0100
Giải năm
4811          2695          3144
3081          1811          4781
Giải sáu
668          634          000
Giải bảy
50          01          36          51
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/06/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,0,0,5 0 8,0,0,1
1,8,1,8,0,5 1 1,1
5,2,3,3 2 2,9
4,8 3 8,2,2,4,6
7,4,3 4 3,4
9 5 2,0,1
7,6,3 6 6,8
- 7 6,0,4
0,3,6 8 3,1,1
2 9 5
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top