kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 4
20/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
20824
Giải nhất
01740
Giải nhì
08150                    76859
Giải ba
77257          99634          09195
73097          84124          65293
Giải tư
4451                    8567
2454                    8293
Giải năm
2186          2703          3827
8519          2139          0401
Giải sáu
395          841          056
Giải bảy
39          27          85          83
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 3,1
5,0,4 1 9
- 2 4,4,7,7
9,9,0,8 3 4,9,9
2,3,2,5 4 0,1
9,9,8 5 0,9,7,1,4,6
8,5 6 7
5,9,6,2,2 7 -
- 8 6,5,3
5,1,3,3 9 5,7,3,3,5
Thứ 3
19/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
39473
Giải nhất
88431
Giải nhì
31815                    38423
Giải ba
64458          89906          03787
27881          94072          71547
Giải tư
5191                    5100
9125                    0817
Giải năm
8470          8897          3780
7097          7989          1463
Giải sáu
754          571          139
Giải bảy
32          39          05          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,7,8 0 6,0,5
3,8,9,7 1 5,7
7,3 2 3,5
7,2,6 3 1,9,2,9
5 4 7,7
1,2,0 5 8,4
0 6 3
8,4,1,9,9,4 7 3,2,0,1
5 8 7,1,0,9
8,3,3 9 1,7,7
Thứ 2
18/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
41334
Giải nhất
84633
Giải nhì
72738                    00524
Giải ba
18777          03831          84391
89767          83971          46277
Giải tư
6034                    2275
0216                    2821
Giải năm
9548          1032          2492
4431          5680          1932
Giải sáu
794          392          508
Giải bảy
31          62          72          67
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8 0 8
3,9,7,2,3,3 1 6
3,9,3,9,6,7 2 4,1
3 3 4,3,8,1,4,2,1,2,1
3,2,3,9 4 8
7 5 -
1 6 7,2,7
7,6,7,6 7 7,1,7,5,2
3,4,0 8 0
- 9 1,2,4,2
CN
17/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
96651
Giải nhất
20755
Giải nhì
02892                    71843
Giải ba
24309          39768          86989
50331          48962          87734
Giải tư
5261                    5531
6377                    5755
Giải năm
4144          7521          9652
1928          0870          8821
Giải sáu
257          627          613
Giải bảy
51          94          70          75
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,7 0 9
5,3,6,3,2,2,5 1 3
9,6,5 2 1,8,1,7
4,1 3 1,4,1
3,4,9 4 3,4
5,5,7 5 1,5,5,2,7,1
- 6 8,2,1
7,5,2 7 7,0,0,5
6,2 8 9
0,8 9 2,4
Thứ 7
16/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26682
Giải nhất
37391
Giải nhì
69238                    41265
Giải ba
99604          33178          15445
02256          77604          72373
Giải tư
3377                    3461
4799                    2904
Giải năm
3625          2394          6750
3738          5696          3484
Giải sáu
190          477          144
Giải bảy
39          60          06          04
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,9,6 0 4,4,4,6,4
9,6 1 -
8 2 5
7 3 8,8,9
0,0,0,9,8,4,0 4 5,4
6,4,2 5 6,0
5,9,0 6 5,1,0
7,7 7 8,3,7,7
3,7,3 8 2,4
9,3 9 1,9,4,6,0
Thứ 6
15/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
40771
Giải nhất
89617
Giải nhì
58685                    59275
Giải ba
32664          20626          11516
77826          62332          52831
Giải tư
8898                    4520
8452                    7809
Giải năm
2505          8217          1282
0789          6687          1288
Giải sáu
329          366          771
Giải bảy
49          42          99          63
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2 0 9,5
7,3,7 1 7,6,7
3,5,8,4 2 6,6,0,9
6 3 2,1
6 4 9,2
8,7,0 5 2
2,1,2,6 6 4,6,3
1,1,8 7 1,5,1
9,8 8 5,2,9,7,8
0,8,2,4,9 9 8,9
Thứ 5
14/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
75608
Giải nhất
15029
Giải nhì
84241                    45914
Giải ba
51731          82275          32352
85935          23665          55488
Giải tư
1313                    0778
1841                    0318
Giải năm
6478          3634          2034
2154          9843          1243
Giải sáu
758          605          254
Giải bảy
73          28          31          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,5
4,3,4,3 1 4,3,8
5,8 2 9,8
1,4,4,7 3 1,5,4,4,1
1,3,3,5,5 4 1,1,3,3
7,3,6,0 5 2,4,8,4
- 6 5
- 7 5,8,8,3
0,8,7,1,7,5,2 8 8,2
2 9 -
Thứ 4
13/03
2019
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55062
Giải nhất
46864
Giải nhì
99515                    58103
Giải ba
40021          41259          37709
33470          87782          19037
Giải tư
2645                    6014
9872                    1777
Giải năm
0612          4161          4925
3552          0746          3784
Giải sáu
881          272          227
Giải bảy
40          49          59          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/03/2019
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 3,9
2,6,8 1 5,4,2
6,8,7,1,5,7 2 1,5,7
0 3 7
6,1,8,4 4 5,6,0,9,4
1,4,2 5 9,2,9
4 6 2,4,1
3,7,2 7 0,2,7,2
- 8 2,4,1
5,0,4,5 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top