kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
04/08
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11617
Giải nhất
14482
Giải nhì
90947                    57775
Giải ba
00159          49308          23844
25801          51183          36488
Giải tư
6814                    7456
4506                    3570
Giải năm
5801          7707          8657
9139          0350          1071
Giải sáu
640          101          838
Giải bảy
21          74          87          38
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/08/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,5,4 0 8,1,6,1,7,1
0,0,7,0,2 1 7,4
8 2 1
8 3 9,8,8
4,1,7 4 7,4,0
7 5 9,6,7,0
5,0 6 -
1,4,0,5,8 7 5,0,1,4
0,8,3,3 8 2,3,8,7
5,3 9 -
Thứ 2
03/08
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
02836
Giải nhất
17739
Giải nhì
83199                    41288
Giải ba
39790          00210          40555
56056          67292          22705
Giải tư
4384                    5028
9522                    4619
Giải năm
3983          6315          5489
1832          5554          6959
Giải sáu
264          195          824
Giải bảy
65          35          36          49
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/08/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,1 0 5
- 1 0,9,5
9,2,3 2 8,2,4
8 3 6,9,2,5,6
8,5,6,2 4 9
5,0,1,9,6,3 5 5,6,4,9
3,5,3 6 4,5
- 7 -
8,2 8 8,4,3,9
3,9,1,8,5,4 9 9,0,2,5
CN
02/08
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
57611
Giải nhất
53204
Giải nhì
45723                    66225
Giải ba
78295          29499          34657
73208          35456          82761
Giải tư
5230                    8213
6912                    3355
Giải năm
6467          6380          0682
3164          7900          6970
Giải sáu
993          992          119
Giải bảy
03          06          00          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/08/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8,0,7,0 0 4,8,0,3,6,0
1,6,7 1 1,3,2,9
1,8,9 2 3,5
2,1,9,0 3 0
0,6 4 -
2,9,5 5 7,6,5
5,0 6 1,7,4
5,6 7 0,1
0 8 0,2
9,1 9 5,9,3,2
Thứ 7
01/08
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
86012
Giải nhất
32501
Giải nhì
65179                    29479
Giải ba
10769          14801          70706
67691          14159          52104
Giải tư
9534                    1043
8496                    8956
Giải năm
5165          5403          4675
4690          0671          1348
Giải sáu
944          629          987
Giải bảy
23          97          63          01
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/08/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9 0 1,1,6,4,3,1
0,0,9,7,0 1 2
1 2 9,3
4,0,2,6 3 4
0,3,4 4 3,8,4
6,7 5 9,6
0,9,5 6 9,5,3
8,9 7 9,9,5,1
4 8 7
7,7,6,5,2 9 1,6,0,7
Thứ 6
31/07
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14362
Giải nhất
38252
Giải nhì
63687                    65066
Giải ba
45102          19956          15629
04103          72915          59617
Giải tư
5571                    9646
7871                    9392
Giải năm
3032          4535          0105
8993          6895          5871
Giải sáu
028          512          633
Giải bảy
42          81          03          87
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/07/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,3,5,3
7,7,7,8 1 5,7,2
6,5,0,9,3,1,4 2 9,8
0,9,3,0 3 2,5,3
- 4 6,2
1,3,0,9 5 2,6
6,5,4 6 2,6
8,1,8 7 1,1,1
2 8 7,1,7
2 9 2,3,5
Thứ 5
30/07
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
45563
Giải nhất
38211
Giải nhì
20937                    32223
Giải ba
31881          13631          48786
42172          28213          88641
Giải tư
0111                    1000
8121                    9412
Giải năm
2904          4170          0402
8438          3172          9489
Giải sáu
114          064          041
Giải bảy
95          97          23          39
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/07/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 0,4,2
1,8,3,4,1,2,4 1 1,3,1,2,4
7,1,0,7 2 3,1,3
6,2,1,2 3 7,1,8,9
0,1,6 4 1,1
9 5 -
8 6 3,4
3,9 7 2,0,2
3 8 1,6,9
8,3 9 5,7
Thứ 4
29/07
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
63717
Giải nhất
68586
Giải nhì
28579                    09181
Giải ba
69627          85349          96179
76393          80298          77570
Giải tư
3806                    7649
8953                    1113
Giải năm
9690          5129          9966
4809          3192          4095
Giải sáu
862          117          471
Giải bảy
78          23          54          64
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/07/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9 0 6,9
8,7 1 7,3,7
9,6 2 7,9,3
9,5,1,2 3 -
5,6 4 9,9
9 5 3,4
8,0,6 6 6,2,4
1,2,1 7 9,9,0,1,8
9,7 8 6,1
7,4,7,4,2,0 9 3,8,0,2,5
Thứ 3
28/07
2020
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
91382
Giải nhất
37651
Giải nhì
63205                    39553
Giải ba
64511          42752          08998
58959          14592          94933
Giải tư
8407                    1399
7392                    6051
Giải năm
4007          4878          8482
3228          5216          2257
Giải sáu
231          456          670
Giải bảy
32          23          34          45
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/07/2020
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7 0 5,7,7
5,1,5,3 1 1,6
8,5,9,9,8,3 2 8,3
5,3,2 3 3,1,2,4
3 4 5
0,4 5 1,3,2,9,1,7,6
1,5 6 -
0,0,5 7 8,0
9,7,2 8 2,2
5,9 9 8,2,9,2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top