kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 6
22/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
03183
Giải nhất
31658
Giải nhì
19745                    36684
Giải ba
99024          08030          94417
12244          78967          17429
Giải tư
8336                    8834
2839                    6192
Giải năm
5268          7877          3539
5798          6478          3800
Giải sáu
239          804          309
Giải bảy
70          51          95          69
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,0,7 0 0,4,9
5 1 7
9 2 4,9
8 3 0,6,4,9,9,9
8,2,4,3,0 4 5,4
4,9 5 8,1
3 6 7,8,9
1,6,7 7 7,8,0
5,6,9,7 8 3,4
2,3,3,3,0,6 9 2,8,5
Thứ 5
21/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
57997
Giải nhất
17000
Giải nhì
68636                    22107
Giải ba
49826          32658          76478
62499          94156          09477
Giải tư
3063                    1872
2760                    1652
Giải năm
0985          0061          4296
2820          4586          5378
Giải sáu
773          386          403
Giải bảy
72          46          68          56
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6,2 0 0,7,3
6 1 -
7,5,7 2 6,0
6,7,0 3 6
- 4 6
8 5 8,6,2,6
3,2,5,9,8,8,4,5 6 3,0,1,8
9,0,7 7 8,7,2,8,3,2
5,7,7,6 8 5,6,6
9 9 7,9,6
Thứ 4
20/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
81615
Giải nhất
64598
Giải nhì
77577                    15569
Giải ba
42049          65582          12321
81482          87368          25578
Giải tư
5363                    4650
7013                    1617
Giải năm
5039          2768          7517
1953          5007          9911
Giải sáu
470          150          961
Giải bảy
58          78          45          84
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,7,5 0 7
2,1,6 1 5,3,7,7,1
8,8 2 1
6,1,5 3 9
8 4 9,5
1,4 5 0,3,0,8
- 6 9,8,3,8,1
7,1,1,0 7 7,8,0,8
9,6,7,6,5,7 8 2,2,4
6,4,3 9 8
Thứ 3
19/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
15489
Giải nhất
86695
Giải nhì
68207                    67905
Giải ba
00096          67004          18355
81739          29737          15954
Giải tư
3858                    9099
1147                    6636
Giải năm
2890          3280          8190
5703          1251          7168
Giải sáu
509          244          565
Giải bảy
71          41          66          27
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,8,9 0 7,5,4,3,9
5,7,4 1 -
- 2 7
0 3 9,7,6
0,5,4 4 7,4,1
9,0,5,6 5 5,4,8,1
9,3,6 6 8,5,6
0,3,4,2 7 1
5,6 8 9,0
8,3,9,0 9 5,6,9,0,0
Thứ 2
18/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
86133
Giải nhất
56697
Giải nhì
41104                    06349
Giải ba
28749          27284          04137
37947          41001          78224
Giải tư
1780                    7596
4593                    5824
Giải năm
1391          2673          8181
7399          3851          4870
Giải sáu
501          069          440
Giải bảy
34          88          53          68
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7,4 0 4,1,1
0,9,8,5,0 1 -
- 2 4,4
3,9,7,5 3 3,7,4
0,8,2,2,3 4 9,9,7,0
- 5 1,3
9 6 9,8
9,3,4 7 3,0
8,6 8 4,0,1,8
4,4,9,6 9 7,6,3,1,9
CN
17/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
83564
Giải nhất
01838
Giải nhì
44635                    90054
Giải ba
95808          31304          68664
87891          15561          80316
Giải tư
5047                    9059
6878                    1197
Giải năm
0836          7639          6640
3987          4988          0340
Giải sáu
487          673          002
Giải bảy
83          39          06          81
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,4 0 8,4,2,6
9,6,8 1 6
0 2 -
7,8 3 8,5,6,9,9
6,5,0,6 4 7,0,0
3 5 4,9
1,3,0 6 4,4,1
4,9,8,8 7 8,3
3,0,7,8 8 7,8,7,3,1
5,3,3 9 1,7
Thứ 7
16/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
81948
Giải nhất
16974
Giải nhì
18720                    04766
Giải ba
32740          02998          24119
96773          87069          53222
Giải tư
7076                    1692
2097                    4226
Giải năm
2124          9743          3730
5189          7418          1602
Giải sáu
089          321          098
Giải bảy
16          05          00          14
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,4,3,0 0 2,5,0
2 1 9,8,6,4
2,9,0 2 0,2,6,4,1
7,4 3 0
7,2,1 4 8,0,3
0 5 -
6,7,2,1 6 6,9
9 7 4,3,6
4,9,1,9 8 9,9
1,6,8,8 9 8,2,7,8
Thứ 6
15/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70145
Giải nhất
64580
Giải nhì
94447                    20335
Giải ba
36217          74028          14355
71784          51147          15163
Giải tư
7426                    4410
7833                    8483
Giải năm
2422          7177          7652
9853          0466          2088
Giải sáu
583          153          551
Giải bảy
02          73          39          10
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1,1 0 2
5 1 7,0,0
2,5,0 2 8,6,2
6,3,8,5,8,5,7 3 5,3,9
8 4 5,7,7
4,3,5 5 5,2,3,3,1
2,6 6 3,6
4,1,4,7 7 7,3
2,8 8 0,4,3,8,3
3 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top