kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
26/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
92986
Giải nhất
94699
Giải nhì
99876                    61323
Giải ba
70029          24325          27063
12466          22223          96411
Giải tư
9012                    8051
3394                    4525
Giải năm
8846          3012          2768
2667          6533          7729
Giải sáu
413          854          555
Giải bảy
32          22          57          96
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
1,5 1 1,2,2,3
1,1,3,2 2 3,9,5,3,5,9,2
2,6,2,3,1 3 3,2
9,5 4 6
2,2,5 5 1,4,5,7
8,7,6,4,9 6 3,6,8,7
6,5 7 6
6 8 6
9,2,2 9 9,4,6
Thứ 4
25/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26550
Giải nhất
29832
Giải nhì
77662                    58122
Giải ba
25242          48879          52017
72008          10032          96515
Giải tư
8040                    0591
5337                    1115
Giải năm
5929          0387          1994
6644          6227          6337
Giải sáu
019          154          662
Giải bảy
75          97          59          79
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,4 0 8
9 1 7,5,5,9
3,6,2,4,3,6 2 2,9,7
- 3 2,2,7,7
9,4,5 4 2,0,4
1,1,7 5 0,4,9
- 6 2,2
1,3,8,2,3,9 7 9,5,9
0 8 7
7,2,1,5,7 9 1,4,7
Thứ 3
24/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
28845
Giải nhất
68279
Giải nhì
32624                    23831
Giải ba
19531          94046          69770
44263          50954          59694
Giải tư
9085                    5097
7692                    7760
Giải năm
1127          8924          5561
6016          1559          3072
Giải sáu
356          244          831
Giải bảy
20          11          18          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,6,2 0 -
3,3,6,3,1,6 1 6,1,8
9,7 2 4,7,4,0
6 3 1,1,1
2,5,9,2,4 4 5,6,4
4,8 5 4,9,6
4,1,5 6 3,0,1,1
9,2 7 9,0,2
1 8 5
7,5 9 4,7,2
Thứ 2
23/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
32369
Giải nhất
97691
Giải nhì
89240                    07680
Giải ba
06628          05025          94129
65720          45518          75574
Giải tư
2181                    4185
4973                    9648
Giải năm
5963          0945          9232
8473          9767          7146
Giải sáu
677          816          271
Giải bảy
99          63          27          77
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8,2 0 -
9,8,7 1 8,6
3 2 8,5,9,0,7
7,6,7,6 3 2
7 4 0,8,5,6
2,8,4 5 -
4,1 6 9,3,7,3
6,7,2,7 7 4,3,3,7,1,7
2,1,4 8 0,1,5
6,2,9 9 1,9
CN
22/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29568
Giải nhất
72177
Giải nhì
20992                    18154
Giải ba
91108          44422          67881
15419          93331          63137
Giải tư
8049                    7265
3568                    7849
Giải năm
1498          8072          5921
6753          1552          8851
Giải sáu
915          226          411
Giải bảy
53          00          68          25
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0 0 8,0
8,3,2,5,1 1 9,5,1
9,2,7,5 2 2,1,6,5
5,5 3 1,7
5 4 9,9
6,1,2 5 4,3,2,1,3
2 6 8,5,8,8
7,3 7 7,2
6,0,6,9,6 8 1
1,4,4 9 2,8
Thứ 7
21/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69966
Giải nhất
77778
Giải nhì
19331                    18945
Giải ba
46237          48133          71075
07885          45838          67656
Giải tư
0296                    1827
3767                    5764
Giải năm
1713          0280          0727
6134          2182          6086
Giải sáu
984          843          753
Giải bảy
52          30          97          16
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,3 0 -
3 1 3,6
8,5 2 7,7
3,1,4,5 3 1,7,3,8,4,0
6,3,8 4 5,3
4,7,8 5 6,3,2
6,5,9,8,1 6 6,7,4
3,2,6,2,9 7 8,5
7,3 8 5,0,2,6,4
- 9 6,7
Thứ 6
20/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23061
Giải nhất
63094
Giải nhì
31238                    47613
Giải ba
72144          55643          89018
42097          78121          65008
Giải tư
8768                    3210
9740                    9906
Giải năm
1222          6702          6256
4610          1028          8138
Giải sáu
612          930          941
Giải bảy
77          23          44          37
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,4,1,3 0 8,6,2
6,2,4 1 3,8,0,0,2
2,0,1 2 1,2,8,3
1,4,2 3 8,8,0,7
9,4,4 4 4,3,0,1,4
- 5 6
0,5 6 1,8
9,7,3 7 7
3,1,0,6,2,3 8 -
- 9 4,7
Thứ 5
19/04
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
34580
Giải nhất
02976
Giải nhì
59985                    50213
Giải ba
66144          93179          90465
76458          14945          96862
Giải tư
8663                    1412
6540                    6534
Giải năm
4235          6783          4787
4496          8033          9992
Giải sáu
290          154          813
Giải bảy
70          31          41          23
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/04/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,4,9,7 0 -
3,4 1 3,2,3
6,1,9 2 3
1,6,8,3,1,2 3 4,5,3,1
4,3,5 4 4,5,0,1
8,6,4,3 5 8,4
7,9 6 5,2,3
8 7 6,9,0
5 8 0,5,3,7
7 9 6,2,0
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top