kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 6
19/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
91214
Giải nhất
39092
Giải nhì
49787                    32635
Giải ba
92715          73561          29872
93170          54264          82265
Giải tư
9902                    8119
1994                    4505
Giải năm
3125          1093          4267
8324          9489          9241
Giải sáu
513          367          957
Giải bảy
59          54          16          83
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7 0 2,5
6,4 1 4,5,9,3,6
9,7,0 2 5,4
9,1,8 3 5
1,6,9,2,5 4 1
3,1,6,0,2 5 7,9,4
1 6 1,4,5,7,7
8,6,6,5 7 2,0
- 8 7,9,3
1,8,5 9 2,4,3
Thứ 5
18/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
22850
Giải nhất
82277
Giải nhì
81096                    93261
Giải ba
02877          74685          95175
30925          12584          86409
Giải tư
2427                    1205
7978                    1079
Giải năm
4122          6096          5939
7412          0949          9477
Giải sáu
722          510          017
Giải bảy
81          90          35          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,1,9 0 9,5
6,8 1 2,0,7
2,1,2 2 5,7,2,2
- 3 9,5
8,4 4 9,4
8,7,2,0,3 5 0
9,9 6 1
7,7,2,7,1 7 7,7,5,8,9,7
7 8 5,4,1
0,7,3,4 9 6,6,0
Thứ 4
17/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
39416
Giải nhất
60168
Giải nhì
20593                    20897
Giải ba
18791          46357          60806
46604          36921          06778
Giải tư
0382                    7935
8299                    4714
Giải năm
7120          1470          0246
0814          8203          0885
Giải sáu
878          694          346
Giải bảy
14          41          17          70
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,7,7 0 6,4,3
9,2,4 1 6,4,4,4,7
8 2 1,0
9,0 3 5
0,1,1,9,1 4 6,6,1
3,8 5 7
1,0,4,4 6 8
9,5,1 7 8,0,8,0
6,7,7 8 2,5
9 9 3,7,1,9,4
Thứ 3
16/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
82524
Giải nhất
34244
Giải nhì
34070                    44290
Giải ba
97357          76471          43109
97496          53085          93333
Giải tư
2648                    8832
1319                    7867
Giải năm
5675          1449          7035
6373          0023          6964
Giải sáu
961          460          921
Giải bảy
11          49          01          76
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9,6 0 9,1
7,6,2,1,0 1 9,1
3 2 4,3,1
3,7,2 3 3,2,5
2,4,6 4 4,8,9,9
8,7,3 5 7
9,7 6 7,4,1,0
5,6 7 0,1,5,3,6
4 8 5
0,1,4,4 9 0,6
Thứ 2
15/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
47019
Giải nhất
34645
Giải nhì
75635                    81081
Giải ba
01237          97575          41873
71518          81155          48459
Giải tư
9165                    5112
0470                    7877
Giải năm
8964          1825          5654
1014          5895          2811
Giải sáu
480          737          264
Giải bảy
90          88          96          22
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,8,9 0 -
8,1 1 9,8,2,4,1
1,2 2 5,2
7 3 5,7,7
6,5,1,6 4 5
4,3,7,5,6,2,9 5 5,9,4
9 6 5,4,4
3,7,3 7 5,3,0,7
1,8 8 1,0,8
1,5 9 5,0,6
CN
14/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
35128
Giải nhất
62713
Giải nhì
20359                    73758
Giải ba
53564          77328          65062
90851          90030          24099
Giải tư
1226                    2246
1603                    7879
Giải năm
7357          6641          4876
5847          3992          3457
Giải sáu
853          512          498
Giải bảy
86          64          46          53
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3 0 3
5,4 1 3,2
6,9,1 2 8,8,6
1,0,5,5 3 0
6,6 4 6,1,7,6
- 5 9,8,1,7,7,3,3
2,4,7,8,4 6 4,2,4
5,4,5 7 9,6
2,5,2,9 8 6
5,9,7 9 9,2,8
Thứ 7
13/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
48145
Giải nhất
09500
Giải nhì
30105                    15223
Giải ba
30969          61488          96739
78029          57542          12101
Giải tư
5337                    1478
9575                    5666
Giải năm
2382          6651          3181
9703          1466          6514
Giải sáu
804          724          288
Giải bảy
88          97          07          90
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,9 0 0,5,1,3,4,7
0,5,8 1 4
4,8 2 3,9,4
2,0 3 9,7
1,0,2 4 5,2
4,0,7 5 1
6,6 6 9,6,6
3,9,0 7 8,5
8,7,8,8 8 8,2,1,8,8
6,3,2 9 7,0
Thứ 6
12/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
68218
Giải nhất
50910
Giải nhì
32356                    28617
Giải ba
78148          40522          88944
49406          12737          06385
Giải tư
3360                    3868
0932                    3969
Giải năm
4770          2827          3145
1375          9987          8178
Giải sáu
599          727          961
Giải bảy
69          63          43          34
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,6,7 0 6
6 1 8,0,7
2,3 2 2,7,7
6,4 3 7,2,4
4,3 4 8,4,5,3
8,4,7 5 6
5,0 6 0,8,9,1,9,3
1,3,2,8,2 7 0,5,8
1,4,6,7 8 5,7
6,9,6 9 9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top