kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 2
29/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85867
Giải nhất
98338
Giải nhì
10638                    56467
Giải ba
71926          87565          57336
56415          07553          67042
Giải tư
6742                    1749
8665                    0992
Giải năm
0594          4871          7149
8937          3123          4242
Giải sáu
948          191          615
Giải bảy
78          91          21          34
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
7,9,9,2 1 5,5
4,4,9,4 2 6,3,1
5,2 3 8,8,6,7,4
9,3 4 2,2,9,9,2,8
6,1,6,1 5 3
2,3 6 7,7,5,5
6,6,3 7 1,8
3,3,4,7 8 -
4,4 9 2,4,1,1
CN
28/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
79459
Giải nhất
32985
Giải nhì
36739                    28089
Giải ba
00824          84828          31874
10126          29991          97383
Giải tư
9781                    9537
5387                    9377
Giải năm
7327          8876          8618
0448          3320          6967
Giải sáu
972          313          256
Giải bảy
71          50          32          80
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,5,8 0 -
9,8,7 1 8,3
7,3 2 4,8,6,7,0
8,1 3 9,7,2
2,7 4 8
8 5 9,6,0
2,7,5 6 7
3,8,7,2,6 7 4,7,6,2,1
2,1,4 8 5,9,3,1,7,0
5,3,8 9 1
Thứ 7
27/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
96237
Giải nhất
71344
Giải nhì
42533                    09954
Giải ba
96746          15579          95688
52419          28175          26519
Giải tư
6364                    8867
3211                    1681
Giải năm
1698          8940          8762
7901          5425          2843
Giải sáu
849          191          024
Giải bảy
76          31          54          45
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 1
1,8,0,9,3 1 9,9,1
6 2 5,4
3,4 3 7,3,1
4,5,6,2,5 4 4,6,0,3,9,5
7,2,4 5 4,4
4,7 6 4,7,2
3,6 7 9,5,6
8,9 8 8,1
7,1,1,4 9 8,1
Thứ 6
26/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
36191
Giải nhất
12247
Giải nhì
74125                    55916
Giải ba
50939          18172          11720
73339          73686          22536
Giải tư
1413                    7656
2151                    9010
Giải năm
3208          7195          4948
3210          9463          0955
Giải sáu
188          203          342
Giải bảy
53          31          11          03
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,1,1 0 8,3,3
9,5,3,1 1 6,3,0,0,1
7,4 2 5,0
1,6,0,5,0 3 9,9,6,1
- 4 7,8,2
2,9,5 5 6,1,5,3
1,8,3,5 6 3
4 7 2
0,4,8 8 6,8
3,3 9 1,5
Thứ 5
25/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
20319
Giải nhất
70232
Giải nhì
29500                    71249
Giải ba
16884          99881          28251
71786          97777          82108
Giải tư
7537                    2802
9443                    3856
Giải năm
2521          5532          2000
7987          9291          0000
Giải sáu
369          815          984
Giải bảy
67          74          96          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,0,0 0 0,8,2,0,0
8,5,2,9 1 9,5
3,0,3 2 1
4 3 2,7,2
8,8,7 4 9,3
1 5 1,6
8,5,9 6 9,7
7,3,8,6 7 7,4
0 8 4,1,6,7,4,9
1,4,6,8 9 1,6
Thứ 4
24/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
19966
Giải nhất
59476
Giải nhì
65345                    58041
Giải ba
20304          95694          17344
72216          32696          67352
Giải tư
1785                    1474
3062                    2264
Giải năm
5454          4067          9087
2101          9117          9472
Giải sáu
073          840          164
Giải bảy
80          87          95          63
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 4,1
4,0 1 6,7
5,6,7 2 -
7,6 3 -
0,9,4,7,6,5,6 4 5,1,4,0
4,8,9 5 2,4
6,7,1,9 6 6,2,4,7,4,3
6,8,1,8 7 6,4,2,3
- 8 5,7,0,7
- 9 4,6,5
Thứ 3
23/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
95972
Giải nhất
02366
Giải nhì
43590                    56621
Giải ba
19195          14216          52782
53347          92819          99789
Giải tư
0740                    6907
5957                    8967
Giải năm
4851          8691          5830
7301          6230          3908
Giải sáu
882          890          258
Giải bảy
61          27          17          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,4,3,3,9 0 7,1,8
2,5,9,0,6 1 6,9,7
7,8,8 2 1,7
- 3 0,0
4 4 7,0,4
9 5 7,1,8
6,1 6 6,7,1
4,0,5,6,2,1 7 2
0,5 8 2,9,2
1,8 9 0,5,1,0
Thứ 2
22/05
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
32754
Giải nhất
68161
Giải nhì
72017                    98904
Giải ba
94697          94740          93753
55459          01414          23607
Giải tư
5492                    5227
1493                    2338
Giải năm
9643          0709          9863
5784          8757          8109
Giải sáu
890          019          282
Giải bảy
50          34          15          65
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/05/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,9,5 0 4,7,9,9
6 1 7,4,9,5
9,8 2 7
5,9,4,6 3 8,4
5,0,1,8,3 4 0,3
1,6 5 4,3,9,7,0
- 6 1,3,5
1,9,0,2,5 7 -
3 8 4,2
5,0,0,1 9 7,2,3,0
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top