kết quả xổ số miền bắc

   
CN
16/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
00522                    27414
Giải ba
99699          08029          09515
38356          07933          83348
Giải tư
7601                    7982
6403                    4639
Giải năm
2802          2552          4355
0548          4218          5636
Giải sáu
388          349          939
Giải bảy
18          64          63          13
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,3,2
3,0 1 4,5,8,8,3
2,8,0,5 2 2,9
3,0,6,1 3 1,3,9,6,9
1,6 4 8,8,9
1,5 5 6,2,5
5,3 6 7,4,3
6 7 -
4,4,1,8,1 8 2,8
9,2,3,4,3 9 9
Thứ 7
15/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
20222
Giải nhất
22217
Giải nhì
31826                    17040
Giải ba
39391          25127          54893
33552          39862          77061
Giải tư
9838                    6844
4719                    2280
Giải năm
4107          4023          5944
9446          6904          4687
Giải sáu
877          004          172
Giải bảy
27          09          80          87
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8,8 0 7,4,4,9
9,6 1 7,9
2,5,6,7 2 2,6,7,3,7
9,2 3 8
4,4,0,0 4 0,4,4,6
- 5 2
2,4 6 2,1
1,2,0,8,7,2,8 7 7,2
3 8 0,7,0,7
1,0 9 1,3
Thứ 6
14/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
87219
Giải nhất
41662
Giải nhì
25784                    04591
Giải ba
53967          29518          49002
23626          19804          68246
Giải tư
2270                    0353
0360                    0778
Giải năm
5711          8416          3292
9334          8232          4238
Giải sáu
229          597          329
Giải bảy
30          67          18          05
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,6,3 0 2,4,5
9,1 1 9,8,1,6,8
6,0,9,3 2 6,9,9
5 3 4,2,8,0
8,0,3 4 6
0 5 3
2,4,1 6 2,7,0,7
6,9,6 7 0,8
1,7,3,1 8 4
1,2,2 9 1,2,7
Thứ 5
13/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
46638
Giải nhất
89412
Giải nhì
72737                    87756
Giải ba
57974          99595          91718
18521          91484          48820
Giải tư
4595                    0551
1782                    4512
Giải năm
9965          8258          5690
5901          9239          9036
Giải sáu
312          881          528
Giải bảy
28          88          04          08
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,9 0 1,4,8
2,5,0,8 1 2,8,2,2
1,8,1,1 2 1,0,8,8
- 3 8,7,9,6
7,8,0 4 -
9,9,6 5 6,1,8
5,3 6 5
3 7 4
3,1,5,2,2,8,0 8 4,2,1,8
3 9 5,5,0
Thứ 4
12/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
88903
Giải nhất
02061
Giải nhì
93869                    59013
Giải ba
92993          06177          46619
09194          97034          31473
Giải tư
6118                    3319
7592                    2055
Giải năm
8692          8116          0453
5091          3093          5985
Giải sáu
551          560          756
Giải bảy
20          41          49          07
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,2 0 3,7
6,9,5,4 1 3,9,8,9,6
9,9 2 0
0,1,9,7,5,9 3 4
9,3 4 1,9
5,8 5 5,3,1,6
1,5 6 1,9,0
7,0 7 7,3
1 8 5
6,1,1,4 9 3,4,2,2,1,3
Thứ 3
11/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55427
Giải nhất
66440
Giải nhì
04497                    26217
Giải ba
87288          28816          41205
76738          17789          59707
Giải tư
3224                    5561
6035                    1109
Giải năm
7052          3158          2352
9539          6108          4431
Giải sáu
252          489          803
Giải bảy
89          10          02          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 5,7,9,8,3,2
6,3 1 7,6,0
5,5,5,0 2 7,4
0 3 8,5,9,1
2 4 0
0,3 5 2,8,2,2
1 6 1
2,9,1,0 7 -
8,3,5,0 8 8,9,9,9
8,0,3,8,8,9 9 7,9
Thứ 2
10/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
08845
Giải nhất
40173
Giải nhì
66686                    03977
Giải ba
56864          06136          53050
68948          67981          42681
Giải tư
3082                    1043
9596                    7307
Giải năm
0821          8322          1624
7933          0535          1263
Giải sáu
163          873          955
Giải bảy
64          54          52          06
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5 0 7,6
8,8,2 1 -
8,2,5 2 1,2,4
7,4,3,6,6,7 3 6,3,5
6,2,6,5 4 5,8,3
4,3,5 5 0,5,4,2
8,3,9,0 6 4,3,3,4
7,0 7 3,7,3
4 8 6,1,1,2
- 9 6
CN
09/01
2022
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93093
Giải nhất
19538
Giải nhì
79022                    49827
Giải ba
44287          07811          05156
32900          08978          48516
Giải tư
9562                    1906
3796                    9453
Giải năm
5420          9786          9144
1425          2684          6836
Giải sáu
794          635          287
Giải bảy
19          02          14          86
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/01/2022
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,2 0 0,6,2
1 1 1,6,9,4
2,6,0 2 2,7,0,5
9,5 3 8,6,5
4,8,9,1 4 4
2,3 5 6,3
5,1,0,9,8,3,8 6 2
2,8,8 7 8
3,7 8 7,6,4,7,6
1 9 3,6,4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top