kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
11/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
57470
Giải nhất
46413
Giải nhì
73469                    30308
Giải ba
31583          38456          58820
47386          50654          84672
Giải tư
6636                    4486
2882                    4552
Giải năm
8818          0806          9150
5583          1613          2304
Giải sáu
826          058          851
Giải bảy
21          04          47          74
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,2,5 0 8,6,4,4
5,2 1 3,8,3
7,8,5 2 0,6,1
1,8,8,1 3 6
5,0,0,7 4 7
- 5 6,4,2,0,8,1
5,8,3,8,0,2 6 9
4 7 0,2,4
0,1,5 8 3,6,6,2,3
6 9 -
Thứ 2
10/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
54247
Giải nhất
69734
Giải nhì
34677                    20804
Giải ba
58238          22551          72439
91037          28917          04645
Giải tư
1787                    9249
2002                    3566
Giải năm
1046          0728          4516
3542          2857          0539
Giải sáu
307          802          403
Giải bảy
53          29          28          57
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,2,7,2,3
5 1 7,6
0,4,0 2 8,9,8
0,5 3 4,8,9,7,9
3,0 4 7,5,9,6,2
4 5 1,7,3,7
6,4,1 6 6
4,7,3,1,8,5,0,5 7 7
3,2,2 8 7
3,4,3,2 9 -
CN
09/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
76369
Giải nhất
77298
Giải nhì
73046                    17455
Giải ba
89049          72087          29566
01899          04804          83194
Giải tư
8511                    0448
4346                    7136
Giải năm
8342          1184          7406
4858          8972          9760
Giải sáu
701          912          815
Giải bảy
12          50          05          13
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,5 0 4,6,1,5
1,0 1 1,2,5,2,3
4,7,1,1 2 -
1 3 6
0,9,8 4 6,9,8,6,2
5,1,0 5 5,8,0
4,6,4,3,0 6 9,6,0
8 7 2
9,4,5 8 7,4
6,4,9 9 8,9,4
Thứ 7
08/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26493
Giải nhất
54128
Giải nhì
01818                    98582
Giải ba
01507          93059          78338
90688          06793          50767
Giải tư
1368                    2142
3396                    9675
Giải năm
0800          1786          2056
1542          8079          0933
Giải sáu
904          022          880
Giải bảy
65          25          50          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,8,5 0 7,0,4
- 1 8
8,4,4,2 2 8,2,5
9,9,3 3 8,3
0 4 2,2
7,6,2 5 9,6,0
9,8,5 6 7,8,5
0,6 7 5,9
2,1,3,8,6 8 2,8,6,0
5,7,9 9 3,3,6,9
Thứ 6
07/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70447
Giải nhất
30887
Giải nhì
35120                    87882
Giải ba
32452          68083          90768
49417          35327          45592
Giải tư
2495                    1910
5938                    5431
Giải năm
3356          4053          0586
9639          6345          4121
Giải sáu
227          327          843
Giải bảy
55          80          10          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,1,8,1 0 -
3,2,7 1 7,0,0
8,5,9 2 0,7,1,7,7
8,5,4 3 8,1,9
- 4 7,5,3
9,4,5 5 2,6,3,5
5,8 6 8
4,8,1,2,2,2 7 1
6,3 8 7,2,3,6,0
3 9 2,5
Thứ 5
06/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80359
Giải nhất
19644
Giải nhì
56866                    23666
Giải ba
03810          90538          16724
99553          27566          67734
Giải tư
0584                    9641
9608                    6060
Giải năm
1335          6679          6784
1486          7013          1067
Giải sáu
906          636          410
Giải bảy
25          79          88          54
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,6,1 0 8,6
4 1 0,3,0
- 2 4,5
5,1 3 8,4,5,6
4,2,3,8,8,5 4 4,1
3,2 5 9,3,4
6,6,6,8,0,3 6 6,6,6,0,7
6 7 9,9
3,0,8 8 4,4,6,8
5,7,7 9 -
Thứ 4
05/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
83866
Giải nhất
51676
Giải nhì
18736                    24033
Giải ba
19388          26346          44869
64943          98136          16229
Giải tư
8844                    1363
9702                    3489
Giải năm
6572          9622          4979
9375          7631          6461
Giải sáu
940          517          144
Giải bảy
56          90          15          53
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,9 0 2
3,6 1 7,5
0,7,2 2 9,2
3,4,6,5 3 6,3,6,1
4,4 4 6,3,4,0,4
7,1 5 6,3
6,7,3,4,3,5 6 6,9,3,1
1 7 6,2,9,5
8 8 8,9
6,2,8,7 9 0
Thứ 3
04/05
2021
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
09580
Giải nhất
29402
Giải nhì
23008                    94257
Giải ba
98910          37368          76637
04080          39226          74432
Giải tư
8593                    2322
5745                    7621
Giải năm
4996          3716          4054
1778          2133          4180
Giải sáu
878          470          881
Giải bảy
85          49          24          98
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/05/2021
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1,8,8,7 0 2,8
2,8 1 0,6
0,3,2 2 6,2,1,4
9,3 3 7,2,3
5,2 4 5,9
4,8 5 7,4
2,9,1 6 8
5,3 7 8,8,0
0,6,7,7,9 8 0,0,0,1,5
4 9 3,6,8
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top