kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
20/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778                    36442
Giải ba
37074          42451          75667
50505          39589          91165
Giải tư
7974                    6867
6370                    8936
Giải năm
5711          3691          0121
9851          5537          3494
Giải sáu
655          524          319
Giải bảy
34          56          28          64
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 20/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7 0 5
5,1,9,2,5 1 4,1,9
4 2 1,4,8
3 3 3,6,7,4
1,7,7,9,2,3,6 4 2
0,6,5 5 1,1,5,6
3,5 6 7,5,7,4
6,6,3 7 8,4,4,0
7,2 8 9
8,1 9 1,4
Thứ 4
19/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66937
Giải nhất
05181
Giải nhì
05920                    86780
Giải ba
62749          76456          10911
40161          86714          30486
Giải tư
4101                    5655
3905                    5931
Giải năm
6332          3211          1932
7296          1182          4127
Giải sáu
187          399          492
Giải bảy
18          36          56          34
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,8 0 1,5
8,1,6,0,3,1 1 1,4,1,8
3,3,8,9 2 0,7
- 3 7,1,2,2,6,4
1,3 4 9
5,0 5 6,5,6
5,8,9,3,5 6 1
3,2,8 7 -
1 8 1,0,6,2,7
4,9 9 6,9,2
Thứ 3
18/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11666
Giải nhất
21940
Giải nhì
67322                    45355
Giải ba
11731          06403          74514
76687          58422          99459
Giải tư
6081                    1943
5283                    7400
Giải năm
1616          1882          8991
9743          3619          1379
Giải sáu
960          743          238
Giải bảy
92          95          47          19
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,0,6 0 3,0
3,8,9 1 4,6,9,9
2,2,8,9 2 2,2
0,4,8,4,4 3 1,8
1 4 0,3,3,3,7
5,9 5 5,9
6,1 6 6,0
8,4 7 9
3 8 7,1,3,2
5,1,7,1 9 1,2,5
Thứ 2
17/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
05488
Giải nhất
51974
Giải nhì
38012                    32512
Giải ba
04660          08192          34520
05332          02646          03551
Giải tư
6185                    8511
9137                    5493
Giải năm
8070          0239          9399
2093          0113          4016
Giải sáu
987          894          836
Giải bảy
01          13          11          22
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,2,7 0 1
5,1,0,1 1 2,2,1,3,6,3,1
1,1,9,3,2 2 0,2
9,9,1,1 3 2,7,9,6
7,9 4 6
8 5 1
4,1,3 6 0
3,8 7 4,0
8 8 8,5,7
3,9 9 2,3,9,3,4
CN
16/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
31039
Giải nhất
31818
Giải nhì
32471                    70923
Giải ba
33362          06274          14585
57764          59882          50741
Giải tư
3606                    4795
7669                    8539
Giải năm
7861          9419          6573
4644          9637          4276
Giải sáu
053          274          695
Giải bảy
58          15          39          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
7,4,6 1 8,9,5
6,8 2 3,8
2,7,5 3 9,9,7,9
7,6,4,7 4 1,4
8,9,9,1 5 3,8
0,7 6 2,4,9,1
3 7 1,4,3,6,4
1,5,2 8 5,2
3,6,3,1,3 9 5,5
Thứ 7
15/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
08181
Giải nhất
54532
Giải nhì
11311                    20037
Giải ba
28835          98686          34124
96698          08460          60454
Giải tư
5146                    1115
3771                    7260
Giải năm
7149          7326          7926
5168          9768          3783
Giải sáu
777          000          194
Giải bảy
21          32          43          93
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,6,0 0 0
8,1,7,2 1 1,5
3,3 2 4,6,6,1
8,4,9 3 2,7,5,2
2,5,9 4 6,9,3
3,1 5 4
8,4,2,2 6 0,0,8,8
3,7 7 1,7
9,6,6 8 1,6,3
4 9 8,4,3
Thứ 6
14/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
79866
Giải nhất
44254
Giải nhì
94591                    98070
Giải ba
07536          05735          98733
82103          85199          55712
Giải tư
4990                    5729
2575                    9183
Giải năm
1679          3565          2872
8972          0987          3560
Giải sáu
567          635          643
Giải bảy
40          97          16          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9,6,4 0 3
9 1 2,6
1,7,7 2 9,8
3,0,8,4 3 6,5,3,5
5 4 3,0
3,7,6,3 5 4
6,3,1 6 6,5,0,7
8,6,9 7 0,5,9,2,2
2 8 3,7
9,2,7 9 1,9,0,7
Thứ 5
13/07
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
07831
Giải nhất
64234
Giải nhì
23950                    87901
Giải ba
10218          12440          54564
72479          64391          42106
Giải tư
3720                    9821
8673                    5467
Giải năm
2095          8914          5730
4098          1442          2314
Giải sáu
609          708          157
Giải bảy
15          61          23          57
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/07/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,4,2,3 0 1,6,9,8
3,0,9,2,6 1 8,4,4,5
4 2 0,1,3
7,2 3 1,4,0
3,6,1,1 4 0,2
9,1 5 0,7,7
0 6 4,7,1
6,5,5 7 9,3
1,9,0 8 -
7,0 9 1,5,8
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top