kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 2
17/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
00002
Giải nhất
89539
Giải nhì
65196                    14242
Giải ba
36791          17465          17396
80834          74698          49217
Giải tư
1790                    4909
3532                    7588
Giải năm
8464          6230          8652
5138          0853          7207
Giải sáu
959          746          249
Giải bảy
22          72          17          03
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,3 0 2,9,7,3
9 1 7,7
0,4,3,5,2,7 2 2
5,0 3 9,4,2,0,8
3,6 4 2,6,9
6 5 2,3,9
9,9,4 6 5,4
1,0,1 7 2
9,8,3 8 8
3,0,5,4 9 6,1,6,8,0
CN
16/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
17597
Giải nhất
14213
Giải nhì
82057                    25910
Giải ba
34016          95620          66695
91089          19149          96769
Giải tư
6324                    9371
9341                    9350
Giải năm
2516          2437          5066
6839          9669          4629
Giải sáu
254          366          156
Giải bảy
70          32          96          81
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,2,5,7 0 -
7,4,8 1 3,0,6,6
3 2 0,4,9
1 3 7,9,2
2,5 4 9,1
9 5 7,0,4,6
1,1,6,6,5,9 6 9,6,9,6
9,5,3 7 1,0
- 8 9,1
8,4,6,3,6,2 9 7,5,6
Thứ 7
15/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
40369
Giải nhất
61635
Giải nhì
85885                    89164
Giải ba
82363          05118          15616
00383          01112          13463
Giải tư
4569                    1845
1353                    4889
Giải năm
2173          0478          0898
7159          1769          3106
Giải sáu
121          026          567
Giải bảy
13          77          96          52
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
2 1 8,6,2,3
1,5 2 1,6
6,8,6,5,7,1 3 5
6 4 5
3,8,4 5 3,9,2
1,0,2,9 6 9,4,3,3,9,9,7
6,7 7 3,8,7
1,7,9 8 5,3,9
6,6,8,5,6 9 8,6
Thứ 6
14/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80287
Giải nhất
34741
Giải nhì
16604                    76482
Giải ba
80163          33022          10306
28950          52944          14753
Giải tư
8777                    0545
3401                    4633
Giải năm
2108          0141          8279
6228          8145          6843
Giải sáu
716          160          396
Giải bảy
59          09          12          90
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,6,9 0 4,6,1,8,9
4,0,4 1 6,2
8,2,1 2 2,8
6,5,3,4 3 3
0,4 4 1,4,5,1,5,3
4,4 5 0,3,9
0,1,9 6 3,0
8,7 7 7,9
0,2 8 7,2
7,5,0 9 6,0
Thứ 5
13/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29826
Giải nhất
13498
Giải nhì
63321                    15802
Giải ba
27738          56163          93997
37190          12592          30960
Giải tư
7699                    2850
6191                    4221
Giải năm
0718          9433          5262
1981          5778          0943
Giải sáu
179          216          075
Giải bảy
98          35          48          02
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,6,5 0 2,2
2,9,2,8 1 8,6
0,9,6,0 2 6,1,1
6,3,4 3 8,3,5
- 4 3,8
7,3 5 0
2,1 6 3,0,2
9 7 8,9,5
9,3,1,7,9,4 8 1
9,7 9 8,7,0,2,9,1,8
Thứ 4
12/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
86255
Giải nhất
11249
Giải nhì
87129                    59903
Giải ba
95365          98371          70344
83998          20757          20659
Giải tư
2837                    7870
1969                    4974
Giải năm
1254          9846          0925
0356          8262          2283
Giải sáu
675          532          661
Giải bảy
54          64          15          84
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7 0 3
7,6 1 5
6,3 2 9,5
0,8 3 7,2
4,7,5,5,6,8 4 9,4,6
5,6,2,7,1 5 5,7,9,4,6,4
4,5 6 5,9,2,1,4
5,3 7 1,0,4,5
9 8 3,4
4,2,5,6 9 8
Thứ 3
11/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
17409
Giải nhất
34794
Giải nhì
02491                    77554
Giải ba
05150          77600          92021
42931          73344          40793
Giải tư
6405                    9973
3742                    9996
Giải năm
2522          7755          3264
2637          9215          7973
Giải sáu
460          970          823
Giải bảy
07          53          52          14
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,0,6,7 0 9,0,5,7
9,2,3 1 5,4
4,2,5 2 1,2,3
9,7,7,2,5 3 1,7
9,5,4,6,1 4 4,2
0,5,1 5 4,0,5,3,2
9 6 4,0
3,0 7 3,3,0
- 8 -
0 9 4,1,3,6
Thứ 2
10/06
2024
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
44465
Giải nhất
74590
Giải nhì
42780                    45659
Giải ba
29196          34304          14475
53724          61637          14983
Giải tư
2658                    7187
9374                    8323
Giải năm
6582          0009          4547
5429          5950          0984
Giải sáu
646          461          869
Giải bảy
33          06          76          92
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/06/2024
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,8,5 0 4,9,6
6 1 -
8,9 2 4,3,9
8,2,3 3 7,3
0,2,7,8 4 7,6
6,7 5 9,8,0
9,4,0,7 6 5,1,9
3,8,4 7 5,4,6
5 8 0,3,7,2,4
5,0,2,6 9 0,6,2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top