kết quả xổ số miền trung

   
CN
25/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
00
27
Giải bảy
915
279
Giải sáu
3178
4758
1343
9804
3922
5264
Giải năm
9692
9132
Giải tư
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
Giải ba
37864
89773
08817
41780
Giải nhì
56941
24842
Giải nhất
67464
43824
Giải ĐB
713451
495127
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 25/02/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,4
3,7,4,5 1 5,5
9,2 2 2
4,4,7 3 1
0,6,6 4 3,3,1
1,1 5 8,1
6 6 6,4,4
- 7 8,1,3
7,5 8 -
- 9 2
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
4,8,8 0 4,7
- 1 5,7
2,3,4 2 7,2,6,3,4,7
2 3 2
0,6,2 4 0,2
1 5 8
2 6 4
2,0,1,2 7 9
5 8 0,0
7 9 -
Thứ 7
24/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
44
61
16
Giải bảy
002
442
109
Giải sáu
7521
3053
7002
4741
8047
0920
4395
1250
3754
Giải năm
4159
5638
6728
Giải tư
16412
02345
66980
36094
78485
21492
28128
24994
25579
42831
96400
76176
65713
97089
41969
16877
07031
10418
55239
07331
94385
Giải ba
04253
94356
93905
59161
16615
05124
Giải nhì
24426
24794
97355
Giải nhất
86318
85000
53008
Giải ĐB
121750
004902
857871
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 24/02/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 2,2
2 1 2,8
0,0,1,9 2 1,8,6
5,5 3 -
4,9 4 4,5
4,8 5 3,9,3,6,0
5,2 6 -
- 7 -
2,1 8 0,5
5 9 4,2
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
2,0,0 0 0,5,0,2
6,4,3,6 1 3
4,0 2 0
1 3 8,1
9,9 4 2,1,7
0 5 -
7 6 1,1
4 7 9,6
3 8 9
7,8 9 4,4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
5 0 9,8
3,3,7 1 6,8,5
- 2 8,4
- 3 1,9,1
5,2 4 -
9,8,1,5 5 0,4,5
1 6 9
7 7 7,1
2,1,0 8 5
0,6,3 9 5
Thứ 6
23/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
94
63
Giải bảy
642
240
Giải sáu
8393
4293
8955
9218
0997
2262
Giải năm
2529
3469
Giải tư
92086
25257
74120
40291
92349
53814
53407
52692
88187
64544
42868
08939
56724
86384
Giải ba
01627
58595
90719
90370
Giải nhì
49020
11001
Giải nhất
52781
12987
Giải ĐB
414815
538778
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 23/02/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
2,2 0 7
9,8 1 4,5
4 2 9,0,7,0
9,9 3 -
9,1 4 2,9
5,9,1 5 5,7
8 6 -
5,0,2 7 -
- 8 6,1
2,4 9 4,3,3,1,5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,7 0 1
0 1 8,9
6,9 2 4
6 3 9
4,2,8 4 0,4
- 5 -
- 6 3,2,9,8
9,8,8 7 0,8
1,6,7 8 7,4,7
6,3,1 9 7,2
Thứ 5
22/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
35
83
15
Giải bảy
581
476
650
Giải sáu
6115
1304
3278
1940
6400
0160
5086
2647
4004
Giải năm
7876
7736
2545
Giải tư
25792
41686
30624
08541
48513
84544
67267
32709
31971
02804
79861
70549
00897
90296
90887
76500
79907
87473
40865
26944
94433
Giải ba
49665
65803
59424
50932
80269
01649
Giải nhì
19208
58220
98225
Giải nhất
83225
66623
46296
Giải ĐB
480829
939882
544684
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 22/02/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,3,8
8,4 1 5,3
9 2 4,5,9
1,0 3 5
0,2,4 4 1,4
3,1,6,2 5 -
7,8 6 7,5
6 7 8,6
7,0 8 1,6
2 9 2
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4,0,6,2 0 0,9,4
7,6 1 -
3,8 2 4,0,3
8,2 3 6,2
0,2 4 0,9
- 5 -
7,3,9 6 0,1
9 7 6,1
- 8 3,2
0,4 9 7,6
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
5,0 0 4,0,7
- 1 5
- 2 5
7,3 3 3
0,4,8 4 7,5,4,9
1,4,6,2 5 0
8,9 6 5,9
4,8,0 7 3
- 8 6,7,4
6,4 9 6
Thứ 4
21/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
89
36
Giải bảy
539
201
Giải sáu
4600
5242
9564
0754
2833
7800
Giải năm
9449
8775
Giải tư
63177
49078
82985
07228
88908
34353
05417
91164
14020
21365
67437
95143
78485
21925
Giải ba
02725
47515
51997
61075
Giải nhì
17995
04602
Giải nhất
88901
44931
Giải ĐB
668378
095086
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 21/02/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,8,1
0 1 7,5
4 2 8,5
5 3 9
6 4 2,9
8,2,1,9 5 3
- 6 4
7,1 7 7,8,8
7,2,0,7 8 9,5
8,3,4 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
0,2 0 1,0,2
0,3 1 -
0 2 0,5
3,4 3 6,3,7,1
5,6 4 3
7,6,8,2,7 5 4
3,8 6 4,5
3,9 7 5,5
- 8 5,6
- 9 7
Thứ 3
20/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
92
47
Giải bảy
056
601
Giải sáu
2401
2157
3711
7513
5159
6513
Giải năm
4432
1062
Giải tư
85304
11005
68778
91430
85072
54869
56074
54085
45043
34435
88757
68861
94019
51838
Giải ba
60370
67534
59505
42239
Giải nhì
58837
08208
Giải nhất
26898
60629
Giải ĐB
292309
600274
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 20/02/2018
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
3,7 0 1,4,5,9
0,1 1 1
9,3,7 2 -
- 3 2,0,4,7
0,7,3 4 -
0 5 6,7
5 6 9
5,3 7 8,2,4,0
7,9 8 -
6,0 9 2,8
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,5,8
0,6 1 3,3,9
6 2 9
1,1,4 3 5,8,9
7 4 7,3
8,3,0 5 9,7
- 6 2,1
4,5 7 4
3,0 8 5
5,1,3,2 9 -
Thứ 2
19/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
15
86
Giải bảy
782
212
Giải sáu
2160
4552
8972
3724
8244
9067
Giải năm
8554
3779
Giải tư
27401
42356
56189
72196
21936
57690
93496
16632
12428
34037
17432
73548
03591
39511
Giải ba
01677
33199
37680
04407
Giải nhì
16652
14576
Giải nhất
86429
05750
Giải ĐB
450730
564934
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 19/02/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
6,9,3 0 1
0 1 5
8,5,7,5 2 9
- 3 6,0
5 4 -
1 5 2,4,6,2
5,9,3,9 6 0
7 7 2,7
- 8 2,9
8,9,2 9 6,0,6,9
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 7
9,1 1 2,1
1,3,3 2 4,8
- 3 2,7,2,4
2,4,3 4 4,8
- 5 0
8,7 6 7
6,3,0 7 9,6
2,4 8 6,0
7 9 1
CN
18/02
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
55
62
Giải bảy
418
279
Giải sáu
8036
3061
5398
5652
0007
3764
Giải năm
2283
4622
Giải tư
26808
73130
59840
70640
29869
69321
33247
06787
80383
53429
10977
74020
78942
97537
Giải ba
55845
71990
34054
26179
Giải nhì
51667
12189
Giải nhất
60653
50666
Giải ĐB
025384
471914
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 18/02/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
3,4,4,9 0 8
6,2 1 8
- 2 1
8,5 3 6,0
8 4 0,0,7,5
5,4 5 5,3
3 6 1,9,7
4,6 7 -
1,9,0 8 3,4
6 9 8,0
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
2 0 7
- 1 4
6,5,2,4 2 2,9,0
8 3 7
6,5,1 4 2
- 5 2,4
6 6 2,4,6
0,8,7,3 7 9,7,9
- 8 7,3,9
7,2,7,8 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top