kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 5
26/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 26/04/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 4
25/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
72
63
Giải bảy
790
139
Giải sáu
1917
7054
2925
7652
1982
1379
Giải năm
3591
2821
Giải tư
79421
27495
86308
94219
80690
82926
60071
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
Giải ba
95080
75348
83417
62622
Giải nhì
38487
32727
Giải nhất
36112
99361
Giải ĐB
321621
990697
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 25/04/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
9,9,8 0 8
9,2,7,2 1 7,9,2
7,1 2 5,1,6,1
- 3 -
5 4 8
2,9 5 4
2 6 -
1,8 7 2,1
0,4 8 0,7
1 9 0,1,5,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
2,6 1 3,7
5,8,7,2 2 1,2,7
6,1 3 9,8
- 4 -
6 5 2,7
9 6 3,5,1
5,1,2,9 7 9,2
3 8 2,9
3,7,8 9 6,7
Thứ 3
24/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
51
47
Giải bảy
647
386
Giải sáu
1522
2023
7916
5991
0319
4333
Giải năm
5903
4346
Giải tư
63700
16955
70719
23872
72180
70509
98990
89404
23139
66894
71820
67206
97761
95877
Giải ba
74941
91063
64299
84132
Giải nhì
56871
91302
Giải nhất
06016
81683
Giải ĐB
333769
730415
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 24/04/2018
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
0,8,9 0 3,0,9
5,4,7 1 6,9,6
2,7 2 2,3
2,0,6 3 -
- 4 7,1
5 5 1,5
1,1 6 3,9
4 7 2,1
- 8 0
1,0,6 9 0
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
2 0 4,6,2
9,6 1 9,5
3,0 2 0
3,8 3 3,9,2
0,9 4 7,6
1 5 -
8,4,0 6 1
4,7 7 7
- 8 6,3
1,3,9 9 1,4,9
Thứ 2
23/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
28
27
Giải bảy
053
007
Giải sáu
5668
0545
8101
7494
8671
1072
Giải năm
3887
9781
Giải tư
61361
13098
16325
31468
93024
59953
80867
75047
14182
70474
29528
13469
37401
75603
Giải ba
49886
31253
01778
20140
Giải nhì
80660
12784
Giải nhất
49006
32237
Giải ĐB
788174
888607
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 23/04/2018
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
6 0 1,6
0,6 1 -
- 2 8,5,4
5,5,5 3 -
2,7 4 5
4,2 5 3,3,3
8,0 6 8,1,8,7,0
8,6 7 4
2,6,9,6 8 7,6
- 9 8
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
4 0 7,1,3,7
7,8,0 1 -
7,8 2 7,8
0 3 7
9,7,8 4 7,0
- 5 -
- 6 9
2,0,4,3,0 7 1,2,4,8
2,7 8 1,2,4
6 9 4
CN
22/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
97
86
Giải bảy
132
871
Giải sáu
6959
0368
0249
6257
0495
8937
Giải năm
1637
3357
Giải tư
24147
89373
50647
33095
82247
10348
15019
36836
95001
37169
89467
37304
36575
00044
Giải ba
95804
73587
70799
79502
Giải nhì
58941
92937
Giải nhất
83879
81511
Giải ĐB
688436
849946
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 22/04/2018
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
4 1 9
3 2 -
7 3 2,7,6
0 4 9,7,7,7,8,1
9 5 9
3 6 8
9,3,4,4,4,8 7 3,9
6,4 8 7
5,4,1,7 9 7,5
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,4,2
7,0,1 1 1
0 2 -
- 3 7,6,7
0,4 4 4,6
9,7 5 7,7
8,3,4 6 9,7
5,3,5,6,3 7 1,5
- 8 6
6,9 9 5,9
Thứ 7
21/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
65
93
62
Giải bảy
422
803
669
Giải sáu
7893
7240
6935
3496
3086
5272
4120
4087
5290
Giải năm
0560
8636
6086
Giải tư
80191
02616
77025
87175
51103
72171
69056
05103
78612
17487
16955
75965
72987
60182
56230
46567
75199
52349
65554
84061
17036
Giải ba
39294
02726
32124
01599
57630
07389
Giải nhì
30807
34832
87501
Giải nhất
06396
04063
34092
Giải ĐB
733067
471441
333320
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 21/04/2018
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4,6 0 3,7
9,7 1 6
2 2 2,5,6
9,0 3 5
9 4 0
6,3,2,7 5 6
1,5,2,9 6 5,0,7
0,6 7 5,1
- 8 -
- 9 3,1,4,6
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,3
4 1 2
7,1,8,3 2 4
9,0,0,6 3 6,2
2 4 1
5,6 5 5
9,8,3 6 5,3
8,8 7 2
- 8 6,7,7,2
9 9 3,6,9
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
2,9,3,3,2 0 1
6,0 1 -
6,9 2 0,0
- 3 0,6,0
5 4 9
- 5 4
8,3 6 2,9,7,1
8,6 7 -
- 8 7,6,9
6,9,4,8 9 0,9,2
Thứ 6
20/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
25
17
Giải bảy
201
888
Giải sáu
2445
6703
1494
7144
7331
1538
Giải năm
9514
7806
Giải tư
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
Giải ba
79866
51336
21294
24393
Giải nhì
81016
89947
Giải nhất
64313
41877
Giải ĐB
522579
407773
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 20/04/2018
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,3,9
0 1 4,7,6,6,3
- 2 5,5
0,1 3 6
9,1,8,7 4 5
2,4,2 5 -
6,1,6,3,1 6 6,6
1 7 4,9
- 8 4
0,7 9 4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
4,4,9 0 6
3,8 1 7
2 2 2
9,7 3 1,8
4,4,9 4 4,0,4,0,7
8 5 -
0 6 -
1,4,7 7 7,3
8,3 8 8,5,1
- 9 0,4,3
Thứ 5
19/04
2018
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
84
88
76
Giải bảy
418
794
389
Giải sáu
6847
9089
9803
6414
9305
3766
9756
9258
1836
Giải năm
5887
5893
1406
Giải tư
37004
47811
29522
71435
71672
26136
07043
75952
12644
04517
77435
83886
65294
60085
04927
47785
93278
92392
46546
24734
69185
Giải ba
06609
66228
78645
85128
86267
25517
Giải nhì
18790
08392
03562
Giải nhất
67381
65284
85163
Giải ĐB
408151
018189
625693
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 19/04/2018
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9 0 3,4,9
1,8,5 1 8,1
2,7 2 2,8
0,4 3 5,6
8,0 4 7,3
3 5 1
3 6 -
4,8 7 2
1,2 8 4,9,7,1
8,0 9 0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 5
- 1 4,7
5,9 2 8
9 3 5
9,1,4,9,8 4 4,5
0,3,8,4 5 2
6,8 6 6
1 7 -
8,2 8 8,6,5,4,9
8 9 4,3,4,2
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
- 1 7
9,6 2 7
6,9 3 6,4
3 4 6
8,8 5 6,8
7,5,3,0,4 6 7,2,3
2,6,1 7 6,8
5,7 8 9,5,5
8 9 2,3
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top