kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 2
23/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
10
88
Giải bảy
700
810
Giải sáu
2607
4421
5089
8077
5606
3418
Giải năm
9269
8399
Giải tư
95919
94666
62782
16695
12625
95636
57888
45266
08177
15856
56243
87504
02240
47939
Giải ba
38250
75717
48419
81850
Giải nhì
25769
13745
Giải nhất
61602
11443
Giải ĐB
953874
626973
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 23/10/2017
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
1,0,5 0 0,7,2
2 1 0,9,7
8,0 2 1,5
- 3 6
7 4 -
9,2 5 0
6,3 6 9,6,9
0,1 7 4
8 8 9,2,8
8,6,1,6 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
1,4,5 0 6,4
- 1 0,8,9
- 2 -
4,4,7 3 9
0 4 3,0,5,3
4 5 6,0
0,6,5 6 6
7,7 7 7,7,3
8,1 8 8
9,3,1 9 9
CN
22/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
91
65
Giải bảy
919
527
Giải sáu
4269
2938
7612
3692
3122
1131
Giải năm
7631
7975
Giải tư
29159
06469
28224
34760
02919
81427
66332
78317
69226
45899
04316
68473
74326
49606
Giải ba
40422
21002
40317
28287
Giải nhì
01359
64383
Giải nhất
40412
21100
Giải ĐB
186115
616553
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 22/10/2017
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
6 0 2
9,3 1 9,2,9,2,5
1,3,2,0,1 2 4,7,2
- 3 8,1,2
2 4 -
1 5 9,9
- 6 9,9,0
2 7 -
3 8 -
1,6,5,6,1,5 9 1
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
0 0 6,0
3 1 7,6,7
9,2 2 7,2,6,6
7,8,5 3 1
- 4 -
6,7 5 3
2,1,2,0 6 5
2,1,1,8 7 5,3
- 8 7,3
9 9 2,9
Thứ 7
21/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
26
96
70
Giải bảy
168
184
432
Giải sáu
3303
1051
1646
7004
7101
4941
0387
5306
0345
Giải năm
6917
7272
1758
Giải tư
26508
11671
61737
87940
99126
34279
08916
07165
99673
94659
70311
13735
80273
16011
47299
45434
09450
98614
19230
79622
40666
Giải ba
68978
66105
25438
62670
35863
22236
Giải nhì
96315
78430
39856
Giải nhất
94216
95253
69542
Giải ĐB
849822
400872
873712
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 21/10/2017
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4 0 3,8,5
5,7 1 7,6,5,6
2 2 6,6,2
0 3 7
- 4 6,0
0,1 5 1
2,4,2,1,1 6 8
1,3 7 1,9,8
6,0,7 8 -
7 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
7,3 0 4,1
0,4,1,1 1 1,1
7,7 2 -
7,7,5 3 5,8,0
8,0 4 1
6,3 5 9,3
9 6 5
- 7 2,3,3,0,2
3 8 4
5 9 6
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
7,5,3 0 6
- 1 4,2
3,2,4,1 2 2
6 3 2,4,0,6
3,1 4 5,2
4 5 8,0,6
0,6,3,5 6 6,3
8 7 0
5 8 7
9 9 9
Thứ 6
20/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
71
53
Giải bảy
600
470
Giải sáu
5615
0609
4815
9631
0306
8224
Giải năm
4170
6651
Giải tư
33889
75844
24234
04366
58182
05233
27161
94874
58089
93474
15514
63872
36716
00925
Giải ba
75831
94058
08901
70976
Giải nhì
15176
64119
Giải nhất
02129
62267
Giải ĐB
905201
874854
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 20/10/2017
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 0,9,1
7,6,3,0 1 5,5
8 2 9
3 3 4,3,1
4,3 4 4
1,1 5 8
6,7 6 6,1
- 7 1,0,6
5 8 9,2
0,8,2 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
7 0 6,1
3,5,0 1 4,6,9
7 2 4,5
5 3 1
2,7,7,1,5 4 -
2 5 3,1,4
0,1,7 6 7
6 7 0,4,4,2,6
- 8 9
8,1 9 -
Thứ 5
19/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
27
17
10
Giải bảy
712
499
413
Giải sáu
7847
9583
4858
7450
5066
2714
5562
6465
7915
Giải năm
5225
9053
8705
Giải tư
21850
55022
57781
69614
25751
90347
23009
76436
37986
12737
16696
25461
00733
28954
01208
60577
08305
47765
18268
04844
61528
Giải ba
06916
47902
41091
86611
48129
39479
Giải nhì
36350
10268
08526
Giải nhất
56404
73804
55963
Giải ĐB
932473
054460
907432
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 19/10/2017
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 9,2,4
8,5 1 2,4,6
1,2,0 2 7,5,2
8,7 3 -
1,0 4 7,7
2 5 8,0,1,0
1 6 -
2,4,4 7 3
5 8 3,1
0 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5,6 0 4
6,9,1 1 7,4,1
- 2 -
5,3 3 6,7,3
1,5,0 4 -
- 5 0,3,4
6,3,8,9 6 6,1,8,0
1,3 7 -
6 8 6
9 9 9,6,1
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1 0 5,8,5
- 1 0,3,5
6,3 2 8,9,6
1,6 3 2
4 4 4
6,1,0,0,6 5 -
2 6 2,5,5,8,3
7 7 7,9
0,6,2 8 -
2,7 9 -
Thứ 4
18/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
61
40
Giải bảy
896
480
Giải sáu
5383
1905
9002
9384
3980
2473
Giải năm
4108
9953
Giải tư
09874
41466
80580
44999
99683
36086
67010
39357
90980
39810
22499
82519
22633
14371
Giải ba
32074
41495
08163
98007
Giải nhì
36196
06680
Giải nhất
11660
10634
Giải ĐB
322588
950529
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 18/10/2017
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8,1,6 0 5,2,8
6 1 0
0 2 -
8,8 3 -
7,7 4 -
0,9 5 -
9,6,8,9 6 1,6,0
- 7 4,4
0,8 8 3,0,3,6,8
9 9 6,9,5,6
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
4,8,8,8,1,8 0 7
7 1 0,9
- 2 9
7,5,3,6 3 3,4
8,3 4 0
- 5 3,7
- 6 3
5,0 7 3,1
- 8 0,4,0,0,0
9,1,2 9 9
Thứ 3
17/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
33
90
Giải bảy
390
906
Giải sáu
8327
3455
8489
8319
8658
9672
Giải năm
4783
6794
Giải tư
02382
67443
00738
73647
64078
47122
89995
94557
38207
71599
47072
51068
26292
77372
Giải ba
21272
09081
91193
74576
Giải nhì
67527
45757
Giải nhất
19108
77531
Giải ĐB
177801
204042
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 17/10/2017
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
9 0 8,1
8,0 1 -
8,2,7 2 7,2,7
3,8,4 3 3,8
- 4 3,7
5,9 5 5
- 6 -
2,4,2 7 8,2
3,7,0 8 9,3,2,1
8 9 0,5
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
9 0 6,7
3 1 9
7,7,9,7,4 2 -
9 3 1
9 4 2
- 5 8,7,7
0,7 6 8
5,0,5 7 2,2,2,6
5,6 8 -
1,9 9 0,4,9,2,3
Thứ 2
16/10
2017
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
11
03
Giải bảy
628
551
Giải sáu
8344
7212
8356
3192
0211
1013
Giải năm
4191
7271
Giải tư
51706
32598
46532
30883
32846
43593
27937
82761
44907
60117
31686
02797
98811
38513
Giải ba
59193
45501
35002
87839
Giải nhì
72188
62510
Giải nhất
33701
93716
Giải ĐB
365682
571159
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 16/10/2017
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,1,1
1,9,0,0 1 1,2
1,3,8 2 8
8,9,9 3 2,7
4 4 4,6
- 5 6
5,0,4 6 -
3 7 -
2,9,8 8 3,8,2
- 9 1,8,3,3
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
1 0 3,7,2
5,1,7,6,1 1 1,3,7,1,3,0,6
9,0 2 -
0,1,1 3 9
- 4 -
- 5 1,9
8,1 6 1
0,1,9 7 1
- 8 6
3,5 9 2,7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top