kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 7
28/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
11
41
54
Giải bảy
415
673
745
Giải sáu
6174
0736
3729
6051
9543
4782
3766
1208
7310
Giải năm
0379
1802
6289
Giải tư
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
27364
06103
97625
74466
39738
18148
Giải nhì
46220
34310
27033
Giải nhất
29935
53425
29177
Giải ĐB
926228
419926
589811
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 28/03/2020
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
2 0 8,3
1,8 1 1,5
- 2 9,0,8
5,8,0 3 6,4,5
7,3,6,6 4 -
1,3 5 3
3,8 6 4,4
- 7 4,9
0,2 8 3,6,1
2,7 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
4,6,1 0 2
4,5 1 0
8,0 2 5,5,6
7,4 3 4
9,3 4 1,3,0
2,2 5 1
6,9,6,2 6 0,6,6
9 7 3
- 8 2
- 9 4,7,6
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
1,2 0 8,8,3
1 1 0,1
- 2 0
0,3 3 9,8,3
5,9 4 5,8
4 5 4
6,8,8 6 6
7 7 7
0,0,3,4 8 9,6,6
8,3 9 4
Thứ 6
27/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
58
59
Giải bảy
307
110
Giải sáu
2300
5632
3081
9217
4090
0463
Giải năm
0897
0972
Giải tư
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
Giải ba
17422
64724
10771
22597
Giải nhì
03085
23976
Giải nhất
77560
52995
Giải ĐB
871615
170587
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 27/03/2020
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 7,0
8 1 7,5
3,2,2 2 2,4,2,4
- 3 2,5,5
2,5,2 4 -
3,3,8,1 5 8,4
- 6 0
0,9,1 7 8
5,7 8 1,5
- 9 7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
1,9,2,6 0 -
4,7 1 0,7
7 2 0
6 3 -
- 4 1
9,9 5 9,7
6,7 6 3,6,0
1,5,9,8 7 2,9,1,6
- 8 7
5,7 9 0,5,7,5
Thứ 5
26/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
82
71
02
Giải bảy
265
218
360
Giải sáu
5834
9824
8405
6769
9819
1727
8109
4009
7206
Giải năm
7654
0985
9414
Giải tư
46792
24895
89409
58882
23511
78060
72020
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
Giải ba
65572
95160
11401
84112
00910
03514
Giải nhì
95247
83838
78891
Giải nhất
08844
38739
29674
Giải ĐB
127054
657895
814414
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 26/03/2020
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
6,2,6 0 5,9
1 1 1
8,9,8,7 2 4,0
- 3 4
3,2,5,4,5 4 7,4
6,0,9 5 4,4
- 6 5,0,0
4 7 2
- 8 2,2
0 9 2,5
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,8,1
7,0 1 8,9,2
2,1 2 7,2,4,3
2 3 7,8,9
7,2 4 -
8,9 5 -
- 6 9
2,3 7 1,4
1,0,0,3 8 5
6,1,3 9 5
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6,4,1 0 2,9,9,6
9 1 4,0,4,4
0,2 2 5,2
- 3 4
1,6,3,1,7,1 4 0
2 5 -
0,9 6 0,4
- 7 9,4
- 8 -
0,0,7 9 6,1
Thứ 4
25/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
44
12
Giải bảy
122
498
Giải sáu
7255
4267
9294
3657
1962
3199
Giải năm
0352
2711
Giải tư
88110
61364
69024
26216
29019
15954
72173
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
Giải ba
91362
91899
14722
16989
Giải nhì
25600
20953
Giải nhất
56266
53271
Giải ĐB
665791
856476
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 25/03/2020
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
1,0 0 0
9 1 0,6,9
2,5,6 2 2,4
7 3 -
4,9,6,2,5 4 4
5 5 5,2,4
1,6 6 7,4,2,6
6 7 3
- 8 -
1,9 9 4,9,1
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
1,7 1 2,1,9,2
1,6,7,7,1,2 2 2
5,5 3 -
- 4 -
- 5 7,3,3
9,9,7 6 2
5 7 2,2,1,6
9 8 9
9,1,8 9 8,9,6,6
Thứ 3
24/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
92
13
Giải bảy
319
812
Giải sáu
0109
9619
8010
9127
8438
3125
Giải năm
9648
5957
Giải tư
23487
97960
35339
59099
67560
68157
55982
19968
10434
27493
59852
67152
72628
07235
Giải ba
17051
35065
90487
34741
Giải nhì
66813
82196
Giải nhất
51130
03639
Giải ĐB
026721
402845
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 24/03/2020
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
1,6,6,3 0 9
5,2 1 9,9,0,3
9,8 2 1
1 3 9,0
- 4 8
6 5 7,1
- 6 0,0,5
8,5 7 -
4 8 7,2
1,0,1,3,9 9 2,9
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
4 1 3,2
1,5,5 2 7,5,8
1,9 3 8,4,5,9
3 4 1,5
2,3,4 5 7,2,2
9 6 8
2,5,8 7 -
3,6,2 8 7
3 9 3,6
Thứ 2
23/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
11
86
Giải bảy
759
388
Giải sáu
9608
1123
0723
8114
1104
6670
Giải năm
1922
6360
Giải tư
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
Giải ba
16402
30197
67783
60202
Giải nhì
60108
96133
Giải nhất
03770
85085
Giải ĐB
524007
804688
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 23/03/2020
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
7 0 8,4,2,8,7
1,1 1 1,7,9,1
2,0 2 3,3,2
2,2,4 3 4
3,0 4 3,7
- 5 9
- 6 -
1,4,9,0 7 0
0,0 8 -
5,1 9 7
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
7,6,1 0 4,2
8 1 4,0
0 2 -
8,3 3 3
1,0,4 4 5,4
5,4,7,8 5 5
8,7 6 0
- 7 0,6,5
8,8 8 6,8,1,3,5,8
- 9 -
CN
22/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
30
54
Giải bảy
674
435
Giải sáu
1632
0505
6074
1432
0964
3494
Giải năm
2346
1604
Giải tư
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
Giải ba
77633
83456
69728
71154
Giải nhì
11168
15226
Giải nhất
74934
38074
Giải ĐB
724248
561978
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 22/03/2020
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
3,2 0 5,8
- 1 -
3,6 2 0,3
2,3 3 0,2,3,4
7,7,3 4 6,9,8
0 5 6
4,9,5 6 2,8
- 7 4,4
0,6,4 8 -
9,4 9 9,6
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
- 1 8
3 2 8,6
- 3 5,2,9
5,6,9,0,9,5,7 4 5,5
3,4,4,8 5 4,4
2 6 4,9
- 7 4,8
1,2,7 8 5
3,6 9 4,4
Thứ 7
21/03
2020
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
84
01
79
Giải bảy
313
147
305
Giải sáu
2850
2470
9199
8226
6303
7277
9801
7581
0357
Giải năm
0441
8463
5063
Giải tư
66936
78267
07754
52818
65136
68870
63219
31051
28315
60293
51588
85160
74467
93808
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
Giải ba
79217
30416
62335
15104
82635
19955
Giải nhì
30857
08384
34663
Giải nhất
13850
64728
26040
Giải ĐB
148691
849273
275232
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 21/03/2020
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
5,7,7,5 0 -
4,9 1 3,8,9,7,6
- 2 -
1 3 6,6
8,5 4 1
- 5 0,4,7,0
3,3,1 6 7
6,1,5 7 0,0
1 8 4
9,1 9 9,1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
6 0 1,3,8,4
0,5 1 5
- 2 6,8
0,6,9,7 3 5
0,8 4 7
1,3 5 1
2 6 3,0,7
4,7,6 7 7,3
8,0,2 8 8,4
- 9 3
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
1,5,4 0 5,1,2
0,8 1 0
5,0,3 2 -
6,6 3 5,2
4 4 4,0
0,8,3,5 5 7,2,0,5
8 6 3,3
5 7 9
- 8 1,6,5
7 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top