Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
CN
24/09
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26652
Giải nhất
03995
Giải nhì
09534                    78531
Giải ba
53264          23996          27199
03558          66217          03097
Giải tư
6087                    4735
6923                    0158
Giải năm
9455          1013          1414
3757          8103          5795
Giải sáu
272          814          677
Giải bảy
12          41          55          29
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 24/09/2017
52 95 34 31 64 96 99 58 17
97 87 35 23 58 55 13 14 57
03 95 72 14 77 12 41 55 29
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

CN
24/09
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26652
Giải nhất
03995
Giải nhì
09534                    78531
Giải ba
53264          23996          27199
03558          66217          03097
Giải tư
6087                    4735
6923                    0158
Giải năm
9455          1013          1414
3757          8103          5795
Giải sáu
272          814          677
Giải bảy
12          41          55          29
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

CN
24/09
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26652
Giải nhất
03995
Giải nhì
09534                    78531
Giải ba
53264          23996          27199
03558          66217          03097
Giải tư
6087                    4735
6923                    0158
Giải năm
9455          1013          1414
3757          8103          5795
Giải sáu
272          814          677
Giải bảy
12          41          55          29
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

CN
24/09
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26652
Giải nhất
03995
Giải nhì
09534                    78531
Giải ba
53264          23996          27199
03558          66217          03097
Giải tư
6087                    4735
6923                    0158
Giải năm
9455          1013          1414
3757          8103          5795
Giải sáu
272          814          677
Giải bảy
12          41          55          29
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

CN
24/09
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26652
Giải nhất
03995
Giải nhì
09534                    78531
Giải ba
53264          23996          27199
03558          66217          03097
Giải tư
6087                    4735
6923                    0158
Giải năm
9455          1013          1414
3757          8103          5795
Giải sáu
272          814          677
Giải bảy
12          41          55          29
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 24/09/2017
Các cặp số ra liên tiếp:
12  2 Ngày - 2 lần
29  2 Ngày - 1 lần
55  2 Ngày - 2 lần
95  2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
72
5 lần - up Tăng 1
55
4 lần - up Tăng 2
73
4 lần - nope Không tăng
87
4 lần - up Tăng 1
95
4 lần - up Tăng 2
99
4 lần - up Tăng 1
12
3 lần - nope Không tăng
13
3 lần - nope Không tăng
14
3 lần - up Tăng 1
21
3 lần - nope Không tăng
23
3 lần - up Tăng 1
35
3 lần - up Tăng 1
50
3 lần - nope Không tăng
52
3 lần - up Tăng 1
62
3 lần - nope Không tăng
86
3 lần - down Giảm 1
96
3 lần - up Tăng 1
97
3 lần - up Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
72
7 lần - up Tăng 1
92
7 lần - nope Không tăng
12
6 lần - up Tăng 1
14
6 lần - up Tăng 2
30
6 lần - down Giảm 1
54
6 lần - nope Không tăng
13
5 lần - up Tăng 1
15
5 lần - down Giảm 1
44
5 lần - nope Không tăng
55
5 lần - down Giảm 1
73
5 lần - nope Không tăng
95
5 lần - up Tăng 1
00
4 lần - nope Không tăng
01
4 lần - down Giảm 2
08
4 lần - nope Không tăng
11
4 lần - nope Không tăng
21
4 lần - nope Không tăng
23
4 lần - up Tăng 1
39
4 lần - nope Không tăng
43
4 lần - nope Không tăng
45
4 lần - nope Không tăng
77
4 lần - up Tăng 1
86
4 lần - nope Không tăng
87
4 lần - up Tăng 1
90
4 lần - nope Không tăng
91
4 lần - nope Không tăng
96
4 lần - up Tăng 1
97
4 lần - up Tăng 1
99
4 lần - up Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
99
18 lần - nope Không tăng
95
16 lần - up Tăng 2
22
14 lần - nope Không tăng
60
14 lần - nope Không tăng
14
13 lần - up Tăng 2
69
13 lần - nope Không tăng
01
12 lần - nope Không tăng
15
12 lần - nope Không tăng
23
12 lần - up Tăng 1
30
12 lần - down Giảm 1
62
12 lần - nope Không tăng
72
12 lần - up Tăng 1
90
12 lần - down Giảm 1
35
11 lần - up Tăng 1
54
11 lần - nope Không tăng
55
11 lần - up Tăng 2
67
11 lần - down Giảm 1
73
11 lần - nope Không tăng
12
10 lần - nope Không tăng
31
10 lần - nope Không tăng
39
10 lần - nope Không tăng
43
10 lần - nope Không tăng
58
10 lần - up Tăng 1
76
10 lần - nope Không tăng
83
10 lần - nope Không tăng
89
10 lần - nope Không tăng
91
10 lần - nope Không tăng
98
10 lần - down Giảm 1
02
9 lần - nope Không tăng
08
9 lần - nope Không tăng
11
9 lần - nope Không tăng
13
9 lần - up Tăng 1
37
9 lần - down Giảm 1
41
9 lần - up Tăng 1
85
9 lần - nope Không tăng
87
9 lần - up Tăng 1
96
9 lần - up Tăng 1
00
8 lần - down Giảm 1
03
8 lần - nope Không tăng
05
8 lần - nope Không tăng
10
8 lần - down Giảm 1
16
8 lần - nope Không tăng
28
8 lần - nope Không tăng
33
8 lần - nope Không tăng
40
8 lần - nope Không tăng
44
8 lần - nope Không tăng
49
8 lần - nope Không tăng
52
8 lần - up Tăng 1
65
8 lần - nope Không tăng
74
8 lần - nope Không tăng
75
8 lần - nope Không tăng
81
8 lần - nope Không tăng
86
8 lần - nope Không tăng
97
8 lần - nope Không tăng
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top