Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 5
20/07
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778                    36442
Giải ba
37074          42451          75667
50505          39589          91165
Giải tư
7974                    6867
6370                    8936
Giải năm
5711          3691          0121
9851          5537          3494
Giải sáu
655          524          319
Giải bảy
34          56          28          64
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 20/07/2017
33 14 78 42 74 51 67 05 89
65 74 67 70 36 11 91 21 51
37 94 55 24 19 34 56 28 64
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
20/07
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778                    36442
Giải ba
37074          42451          75667
50505          39589          91165
Giải tư
7974                    6867
6370                    8936
Giải năm
5711          3691          0121
9851          5537          3494
Giải sáu
655          524          319
Giải bảy
34          56          28          64
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
20/07
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778                    36442
Giải ba
37074          42451          75667
50505          39589          91165
Giải tư
7974                    6867
6370                    8936
Giải năm
5711          3691          0121
9851          5537          3494
Giải sáu
655          524          319
Giải bảy
34          56          28          64
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
20/07
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778                    36442
Giải ba
37074          42451          75667
50505          39589          91165
Giải tư
7974                    6867
6370                    8936
Giải năm
5711          3691          0121
9851          5537          3494
Giải sáu
655          524          319
Giải bảy
34          56          28          64
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
20/07
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778                    36442
Giải ba
37074          42451          75667
50505          39589          91165
Giải tư
7974                    6867
6370                    8936
Giải năm
5711          3691          0121
9851          5537          3494
Giải sáu
655          524          319
Giải bảy
34          56          28          64
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 20/07/2017
Các cặp số ra liên tiếp:
91  3 Ngày - 3 lần
14  2 Ngày - 3 lần
21  2 Ngày - 2 lần
34  2 Ngày - 2 lần
42  2 Ngày - 2 lần
64  2 Ngày - 1 lần
67  2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11
5 lần - nope Không tăng
74
5 lần - up Tăng 2
19
4 lần - up Tăng 1
37
4 lần - nope Không tăng
39
4 lần - nope Không tăng
14
3 lần - up Tăng 1
22
3 lần - nope Không tăng
32
3 lần - down Giảm 2
36
3 lần - up Tăng 1
43
3 lần - down Giảm 1
51
3 lần - up Tăng 2
55
3 lần - up Tăng 1
56
3 lần - up Tăng 1
82
3 lần - nope Không tăng
87
3 lần - nope Không tăng
92
3 lần - nope Không tăng
95
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
60
7 lần - down Giảm 1
11
6 lần - up Tăng 1
19
6 lần - nope Không tăng
37
6 lần - up Tăng 1
43
6 lần - nope Không tăng
74
6 lần - up Tăng 2
95
6 lần - nope Không tăng
14
5 lần - up Tăng 1
32
5 lần - nope Không tăng
36
5 lần - nope Không tăng
39
5 lần - nope Không tăng
61
5 lần - nope Không tăng
81
5 lần - nope Không tăng
91
5 lần - up Tăng 1
03
4 lần - nope Không tăng
12
4 lần - nope Không tăng
22
4 lần - nope Không tăng
28
4 lần - up Tăng 1
31
4 lần - down Giảm 1
34
4 lần - up Tăng 1
51
4 lần - up Tăng 1
64
4 lần - up Tăng 1
67
4 lần - up Tăng 2
70
4 lần - up Tăng 1
82
4 lần - nope Không tăng
87
4 lần - nope Không tăng
92
4 lần - nope Không tăng
93
4 lần - nope Không tăng
99
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19
16 lần - up Tăng 1
93
16 lần - nope Không tăng
60
15 lần - nope Không tăng
81
15 lần - nope Không tăng
43
14 lần - down Giảm 1
15
12 lần - down Giảm 1
37
12 lần - up Tăng 1
70
12 lần - up Tăng 1
82
12 lần - nope Không tăng
94
12 lần - up Tăng 1
11
11 lần - up Tăng 1
21
11 lần - up Tăng 1
34
11 lần - up Tăng 1
41
11 lần - nope Không tăng
61
11 lần - down Giảm 1
64
11 lần - up Tăng 1
73
11 lần - down Giảm 1
91
11 lần - nope Không tăng
92
11 lần - nope Không tăng
95
11 lần - down Giảm 1
06
10 lần - down Giảm 3
20
10 lần - nope Không tăng
26
10 lần - nope Không tăng
35
10 lần - nope Không tăng
36
10 lần - up Tăng 1
45
10 lần - nope Không tăng
49
10 lần - down Giảm 1
59
10 lần - nope Không tăng
74
10 lần - up Tăng 2
86
10 lần - nope Không tăng
12
9 lần - down Giảm 2
28
9 lần - nope Không tăng
32
9 lần - nope Không tăng
48
9 lần - nope Không tăng
54
9 lần - nope Không tăng
55
9 lần - up Tăng 1
66
9 lần - nope Không tăng
68
9 lần - down Giảm 1
72
9 lần - nope Không tăng
80
9 lần - nope Không tăng
90
9 lần - down Giảm 1
96
9 lần - nope Không tăng
99
9 lần - down Giảm 1
07
8 lần - nope Không tăng
08
8 lần - down Giảm 1
10
8 lần - nope Không tăng
22
8 lần - nope Không tăng
27
8 lần - nope Không tăng
38
8 lần - down Giảm 1
44
8 lần - nope Không tăng
46
8 lần - down Giảm 1
58
8 lần - nope Không tăng
69
8 lần - nope Không tăng
77
8 lần - nope Không tăng
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top