Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 3
16/01
2018
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13766
Giải nhất
19837
Giải nhì
07606                    42385
Giải ba
47087          56438          91653
69267          03282          21195
Giải tư
4577                    2896
7929                    7377
Giải năm
0334          7000          5916
4124          6482          5611
Giải sáu
038          407          382
Giải bảy
60          20          07          02
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 16/01/2018
66 37 06 85 87 38 53 67 82
95 77 96 29 77 34 00 16 24
82 11 38 07 82 60 20 07 02
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 3
16/01
2018
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13766
Giải nhất
19837
Giải nhì
07606                    42385
Giải ba
47087          56438          91653
69267          03282          21195
Giải tư
4577                    2896
7929                    7377
Giải năm
0334          7000          5916
4124          6482          5611
Giải sáu
038          407          382
Giải bảy
60          20          07          02
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 3
16/01
2018
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13766
Giải nhất
19837
Giải nhì
07606                    42385
Giải ba
47087          56438          91653
69267          03282          21195
Giải tư
4577                    2896
7929                    7377
Giải năm
0334          7000          5916
4124          6482          5611
Giải sáu
038          407          382
Giải bảy
60          20          07          02
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 3
16/01
2018
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13766
Giải nhất
19837
Giải nhì
07606                    42385
Giải ba
47087          56438          91653
69267          03282          21195
Giải tư
4577                    2896
7929                    7377
Giải năm
0334          7000          5916
4124          6482          5611
Giải sáu
038          407          382
Giải bảy
60          20          07          02
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 3
16/01
2018
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13766
Giải nhất
19837
Giải nhì
07606                    42385
Giải ba
47087          56438          91653
69267          03282          21195
Giải tư
4577                    2896
7929                    7377
Giải năm
0334          7000          5916
4124          6482          5611
Giải sáu
038          407          382
Giải bảy
60          20          07          02
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 16/01/2018
Các cặp số ra liên tiếp:
87  3 Ngày - 3 lần
20  2 Ngày - 2 lần
66  2 Ngày - 2 lần
67  2 Ngày - 2 lần
95  2 Ngày - 2 lần
96  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11
4 lần - nope Không tăng
37
4 lần - up Tăng 1
38
4 lần - up Tăng 1
49
4 lần - down Giảm 1
82
4 lần - up Tăng 3
07
3 lần - up Tăng 1
21
3 lần - nope Không tăng
28
3 lần - nope Không tăng
34
3 lần - up Tăng 1
56
3 lần - nope Không tăng
77
3 lần - up Tăng 1
84
3 lần - nope Không tăng
85
3 lần - down Giảm 2
94
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20
7 lần - up Tăng 1
84
7 lần - nope Không tăng
85
7 lần - up Tăng 1
37
6 lần - nope Không tăng
49
6 lần - nope Không tăng
80
6 lần - nope Không tăng
82
6 lần - up Tăng 3
07
5 lần - up Tăng 2
11
5 lần - up Tăng 1
38
5 lần - up Tăng 2
48
5 lần - down Giảm 1
50
5 lần - nope Không tăng
53
5 lần - nope Không tăng
63
5 lần - down Giảm 1
73
5 lần - nope Không tăng
77
5 lần - up Tăng 1
93
5 lần - down Giảm 1
04
4 lần - nope Không tăng
08
4 lần - nope Không tăng
17
4 lần - nope Không tăng
21
4 lần - nope Không tăng
33
4 lần - nope Không tăng
56
4 lần - nope Không tăng
59
4 lần - nope Không tăng
62
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
14
15 lần - nope Không tăng
80
14 lần - down Giảm 1
63
13 lần - nope Không tăng
01
12 lần - down Giảm 1
11
12 lần - nope Không tăng
20
12 lần - up Tăng 1
37
12 lần - nope Không tăng
49
12 lần - nope Không tăng
59
12 lần - nope Không tăng
62
12 lần - down Giảm 2
23
11 lần - nope Không tăng
32
11 lần - nope Không tăng
33
11 lần - nope Không tăng
47
11 lần - nope Không tăng
48
11 lần - down Giảm 3
52
11 lần - nope Không tăng
81
11 lần - nope Không tăng
89
11 lần - nope Không tăng
93
11 lần - nope Không tăng
05
10 lần - nope Không tăng
21
10 lần - nope Không tăng
28
10 lần - nope Không tăng
36
10 lần - down Giảm 1
41
10 lần - nope Không tăng
56
10 lần - nope Không tăng
71
10 lần - nope Không tăng
73
10 lần - nope Không tăng
85
10 lần - up Tăng 1
87
10 lần - up Tăng 1
08
9 lần - nope Không tăng
12
9 lần - nope Không tăng
16
9 lần - up Tăng 1
24
9 lần - up Tăng 1
29
9 lần - up Tăng 1
42
9 lần - down Giảm 1
46
9 lần - nope Không tăng
51
9 lần - nope Không tăng
53
9 lần - up Tăng 1
58
9 lần - nope Không tăng
60
9 lần - up Tăng 1
67
9 lần - up Tăng 1
72
9 lần - nope Không tăng
77
9 lần - up Tăng 2
78
9 lần - nope Không tăng
84
9 lần - nope Không tăng
88
9 lần - nope Không tăng
91
9 lần - nope Không tăng
96
9 lần - nope Không tăng
07
8 lần - up Tăng 1
10
8 lần - nope Không tăng
13
8 lần - nope Không tăng
17
8 lần - nope Không tăng
26
8 lần - nope Không tăng
44
8 lần - nope Không tăng
50
8 lần - down Giảm 1
68
8 lần - nope Không tăng
74
8 lần - nope Không tăng
76
8 lần - down Giảm 1
82
8 lần - up Tăng 3
90
8 lần - down Giảm 1
97
8 lần - down Giảm 1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top