Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 5
23/11
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80062
Giải nhất
76943
Giải nhì
41248                    25895
Giải ba
09157          42593          79187
67628          12490          08833
Giải tư
8567                    6951
6852                    2662
Giải năm
9671          4930          1594
1372          2642          3519
Giải sáu
804          189          537
Giải bảy
87          55          26          16
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 23/11/2017
62 43 48 95 57 93 87 28 90
33 67 51 52 62 71 30 94 72
42 19 04 89 37 87 55 26 16
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
23/11
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80062
Giải nhất
76943
Giải nhì
41248                    25895
Giải ba
09157          42593          79187
67628          12490          08833
Giải tư
8567                    6951
6852                    2662
Giải năm
9671          4930          1594
1372          2642          3519
Giải sáu
804          189          537
Giải bảy
87          55          26          16
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
23/11
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80062
Giải nhất
76943
Giải nhì
41248                    25895
Giải ba
09157          42593          79187
67628          12490          08833
Giải tư
8567                    6951
6852                    2662
Giải năm
9671          4930          1594
1372          2642          3519
Giải sáu
804          189          537
Giải bảy
87          55          26          16
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
23/11
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80062
Giải nhất
76943
Giải nhì
41248                    25895
Giải ba
09157          42593          79187
67628          12490          08833
Giải tư
8567                    6951
6852                    2662
Giải năm
9671          4930          1594
1372          2642          3519
Giải sáu
804          189          537
Giải bảy
87          55          26          16
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 5
23/11
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80062
Giải nhất
76943
Giải nhì
41248                    25895
Giải ba
09157          42593          79187
67628          12490          08833
Giải tư
8567                    6951
6852                    2662
Giải năm
9671          4930          1594
1372          2642          3519
Giải sáu
804          189          537
Giải bảy
87          55          26          16
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 23/11/2017
Các cặp số ra liên tiếp:
57  3 Ngày - 3 lần
16  2 Ngày - 2 lần
26  2 Ngày - 2 lần
43  2 Ngày - 2 lần
51  2 Ngày - 2 lần
71  2 Ngày - 2 lần
87  2 Ngày - 3 lần
95  2 Ngày - 1 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13
5 lần - nope Không tăng
19
5 lần - up Tăng 1
30
4 lần - nope Không tăng
37
4 lần - up Tăng 1
67
4 lần - nope Không tăng
02
3 lần - nope Không tăng
21
3 lần - nope Không tăng
28
3 lần - nope Không tăng
33
3 lần - nope Không tăng
42
3 lần - nope Không tăng
52
3 lần - up Tăng 1
55
3 lần - down Giảm 2
57
3 lần - up Tăng 1
62
3 lần - up Tăng 1
70
3 lần - nope Không tăng
82
3 lần - nope Không tăng
97
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
55
7 lần - up Tăng 1
13
6 lần - down Giảm 1
30
6 lần - up Tăng 1
37
6 lần - up Tăng 1
16
5 lần - up Tăng 1
19
5 lần - nope Không tăng
26
5 lần - up Tăng 1
57
5 lần - up Tăng 1
61
5 lần - down Giảm 1
62
5 lần - up Tăng 2
67
5 lần - up Tăng 1
97
5 lần - nope Không tăng
02
4 lần - nope Không tăng
05
4 lần - nope Không tăng
15
4 lần - nope Không tăng
21
4 lần - nope Không tăng
22
4 lần - down Giảm 1
23
4 lần - nope Không tăng
28
4 lần - up Tăng 1
33
4 lần - nope Không tăng
42
4 lần - up Tăng 1
46
4 lần - nope Không tăng
49
4 lần - nope Không tăng
53
4 lần - nope Không tăng
70
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
55
15 lần - up Tăng 1
30
14 lần - up Tăng 1
98
14 lần - nope Không tăng
27
13 lần - nope Không tăng
47
13 lần - nope Không tăng
62
13 lần - up Tăng 1
85
13 lần - nope Không tăng
00
12 lần - nope Không tăng
13
12 lần - down Giảm 1
23
12 lần - nope Không tăng
02
11 lần - down Giảm 1
16
11 lần - up Tăng 1
20
11 lần - nope Không tăng
24
11 lần - down Giảm 1
25
11 lần - down Giảm 1
43
11 lần - up Tăng 1
53
11 lần - nope Không tăng
72
11 lần - nope Không tăng
80
11 lần - nope Không tăng
97
11 lần - down Giảm 1
28
10 lần - nope Không tăng
41
10 lần - down Giảm 1
63
10 lần - nope Không tăng
19
9 lần - up Tăng 1
22
9 lần - nope Không tăng
33
9 lần - nope Không tăng
38
9 lần - nope Không tăng
52
9 lần - up Tăng 1
57
9 lần - up Tăng 1
64
9 lần - down Giảm 2
65
9 lần - nope Không tăng
66
9 lần - nope Không tăng
68
9 lần - nope Không tăng
70
9 lần - down Giảm 2
71
9 lần - up Tăng 1
79
9 lần - nope Không tăng
84
9 lần - nope Không tăng
87
9 lần - up Tăng 2
91
9 lần - nope Không tăng
94
9 lần - up Tăng 1
95
9 lần - nope Không tăng
05
8 lần - nope Không tăng
09
8 lần - nope Không tăng
10
8 lần - nope Không tăng
11
8 lần - nope Không tăng
14
8 lần - nope Không tăng
21
8 lần - nope Không tăng
26
8 lần - up Tăng 1
37
8 lần - up Tăng 1
42
8 lần - up Tăng 1
49
8 lần - nope Không tăng
51
8 lần - up Tăng 1
54
8 lần - nope Không tăng
58
8 lần - nope Không tăng
59
8 lần - nope Không tăng
67
8 lần - up Tăng 1
69
8 lần - nope Không tăng
82
8 lần - nope Không tăng
86
8 lần - nope Không tăng
89
8 lần - nope Không tăng
93
8 lần - up Tăng 1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top