Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB

   
Thứ 6
24/03
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80732
Giải nhất
33477
Giải nhì
33204                    14447
Giải ba
92836          64418          68126
38256          25174          13930
Giải tư
2131                    9054
9480                    1720
Giải năm
5056          3649          1835
9111          4393          2944
Giải sáu
118          043          158
Giải bảy
07          04          44          42
Bảng loto xổ số [Miền Bắc] - Ngày: 24/03/2017
32 77 04 47 36 18 26 56 74
30 31 54 80 20 56 49 35 11
93 44 18 43 58 07 04 44 42
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 6
24/03
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80732
Giải nhất
33477
Giải nhì
33204                    14447
Giải ba
92836          64418          68126
38256          25174          13930
Giải tư
2131                    9054
9480                    1720
Giải năm
5056          3649          1835
9111          4393          2944
Giải sáu
118          043          158
Giải bảy
07          04          44          42
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 6
24/03
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80732
Giải nhất
33477
Giải nhì
33204                    14447
Giải ba
92836          64418          68126
38256          25174          13930
Giải tư
2131                    9054
9480                    1720
Giải năm
5056          3649          1835
9111          4393          2944
Giải sáu
118          043          158
Giải bảy
07          04          44          42
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 6
24/03
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80732
Giải nhất
33477
Giải nhì
33204                    14447
Giải ba
92836          64418          68126
38256          25174          13930
Giải tư
2131                    9054
9480                    1720
Giải năm
5056          3649          1835
9111          4393          2944
Giải sáu
118          043          158
Giải bảy
07          04          44          42
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

Thứ 6
24/03
2017
kết quả xổ số Miền Bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
80732
Giải nhất
33477
Giải nhì
33204                    14447
Giải ba
92836          64418          68126
38256          25174          13930
Giải tư
2131                    9054
9480                    1720
Giải năm
5056          3649          1835
9111          4393          2944
Giải sáu
118          043          158
Giải bảy
07          04          44          42
Xem bảng thống kê loto 2 số cuối
Nhận KQXS Miền Bắc siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177(1500đ/sms)

THỐNG KÊ - XỔ SỐ MIỀN BẮC ĐẾN NGÀY 24/03/2017
Các cặp số ra liên tiếp:
30  6 Ngày - 8 lần
44  3 Ngày - 4 lần
77  3 Ngày - 3 lần
07  2 Ngày - 2 lần
11  2 Ngày - 2 lần
18  2 Ngày - 3 lần
43  2 Ngày - 2 lần
80  2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
35
5 lần - up Tăng 1
49
5 lần - up Tăng 1
60
5 lần - down Giảm 1
09
3 lần - nope Không tăng
10
3 lần - nope Không tăng
12
3 lần - nope Không tăng
30
3 lần - up Tăng 1
31
3 lần - up Tăng 1
34
3 lần - down Giảm 3
43
3 lần - up Tăng 1
44
3 lần - up Tăng 2
56
3 lần - up Tăng 2
78
3 lần - nope Không tăng
91
3 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
60
8 lần - nope Không tăng
34
7 lần - down Giảm 1
10
6 lần - nope Không tăng
12
6 lần - nope Không tăng
41
6 lần - nope Không tăng
43
6 lần - nope Không tăng
49
6 lần - up Tăng 1
86
6 lần - nope Không tăng
11
5 lần - up Tăng 1
15
5 lần - nope Không tăng
18
5 lần - up Tăng 2
35
5 lần - up Tăng 1
38
5 lần - nope Không tăng
79
5 lần - nope Không tăng
89
5 lần - nope Không tăng
03
4 lần - nope Không tăng
09
4 lần - nope Không tăng
13
4 lần - nope Không tăng
22
4 lần - nope Không tăng
23
4 lần - down Giảm 2
30
4 lần - up Tăng 1
44
4 lần - up Tăng 2
56
4 lần - up Tăng 1
66
4 lần - nope Không tăng
68
4 lần - down Giảm 2
77
4 lần - up Tăng 1
80
4 lần - up Tăng 1
91
4 lần - nope Không tăng
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
38
16 lần - nope Không tăng
23
15 lần - nope Không tăng
12
14 lần - nope Không tăng
01
13 lần - nope Không tăng
11
12 lần - up Tăng 1
37
12 lần - down Giảm 1
47
12 lần - up Tăng 1
60
12 lần - nope Không tăng
66
12 lần - down Giảm 1
68
12 lần - nope Không tăng
77
12 lần - up Tăng 1
85
12 lần - down Giảm 1
10
11 lần - nope Không tăng
15
11 lần - nope Không tăng
25
11 lần - nope Không tăng
30
11 lần - up Tăng 1
31
11 lần - up Tăng 1
35
11 lần - up Tăng 1
40
11 lần - nope Không tăng
41
11 lần - nope Không tăng
43
11 lần - nope Không tăng
44
11 lần - up Tăng 2
88
11 lần - nope Không tăng
18
10 lần - up Tăng 2
19
10 lần - down Giảm 1
29
10 lần - nope Không tăng
34
10 lần - nope Không tăng
61
10 lần - down Giảm 1
65
10 lần - nope Không tăng
95
10 lần - nope Không tăng
05
9 lần - nope Không tăng
09
9 lần - nope Không tăng
49
9 lần - up Tăng 1
52
9 lần - nope Không tăng
54
9 lần - up Tăng 1
75
9 lần - nope Không tăng
78
9 lần - nope Không tăng
79
9 lần - nope Không tăng
89
9 lần - nope Không tăng
91
9 lần - nope Không tăng
16
8 lần - nope Không tăng
21
8 lần - nope Không tăng
22
8 lần - nope Không tăng
24
8 lần - down Giảm 1
26
8 lần - down Giảm 1
27
8 lần - down Giảm 2
28
8 lần - down Giảm 1
33
8 lần - down Giảm 1
36
8 lần - up Tăng 1
42
8 lần - up Tăng 1
46
8 lần - nope Không tăng
55
8 lần - nope Không tăng
62
8 lần - down Giảm 2
86
8 lần - nope Không tăng
94
8 lần - nope Không tăng
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top