kết quả xổ số miền bắc

   
CN
04/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
15844
Giải nhất
87994
Giải nhì
91350                    19050
Giải ba
35992          23205          14886
63902          21987          55625
Giải tư
0212                    4912
3057                    3736
Giải năm
4587          2174          3902
0640          5335          0783
Giải sáu
614          470          837
Giải bảy
92          61          21          32
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,5,4,7 0 5,2,2
6,2 1 2,2,4
9,0,1,1,0,9,3 2 5,1
8 3 6,5,7,2
4,9,7,1 4 4,0
0,2,3 5 0,0,7
8,3 6 1
8,5,8,3 7 4,0
- 8 6,7,7,3
- 9 4,2,2
Thứ 7
03/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14832
Giải nhất
84157
Giải nhì
97791                    02659
Giải ba
70015          05880          21228
97250          01600          06731
Giải tư
3106                    6587
9562                    0681
Giải năm
5976          0268          1665
1710          6241          9812
Giải sáu
610          309          430
Giải bảy
87          82          31          23
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,5,0,1,1,3 0 0,6,9
9,3,8,4,3 1 5,0,2,0
3,6,1,8 2 8,3
2 3 2,1,0,1
- 4 1
1,6 5 7,9,0
0,7 6 2,8,5
5,8,8 7 6
2,6 8 0,7,1,7,2
5,0 9 1
Thứ 6
02/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
54448
Giải nhất
57599
Giải nhì
34440                    45550
Giải ba
77286          56865          09229
73081          05915          19494
Giải tư
8376                    4308
9334                    0138
Giải năm
8871          1788          9069
5168          8634          4455
Giải sáu
382          518          734
Giải bảy
64          61          14          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 8
8,7,6,7 1 5,8,4
8 2 9
- 3 4,8,4,4
9,3,3,3,6,1 4 8,0
6,1,5 5 0,5
8,7 6 5,9,8,4,1
- 7 6,1,1
4,0,3,8,6,1 8 6,1,8,2
9,2,6 9 9,4
Thứ 5
01/11
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
51489
Giải nhất
75455
Giải nhì
17943                    89793
Giải ba
80296          48080          70610
61349          22637          85810
Giải tư
1509                    9181
3779                    5017
Giải năm
4737          9228          2878
4363          7804          2256
Giải sáu
599          651          662
Giải bảy
25          70          00          50
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/11/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1,1,7,0,5 0 9,4,0
8,5 1 0,0,7
6 2 8,5
4,9,6 3 7,7
0 4 3,9
5,2 5 5,6,1,0
9,5 6 3,2
3,1,3 7 9,8,0
2,7 8 9,0,1
8,4,0,7,9 9 3,6,9
Thứ 4
31/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
59535
Giải nhất
35859
Giải nhì
72824                    27415
Giải ba
52229          68383          93023
58756          24919          28233
Giải tư
2437                    5354
7634                    6269
Giải năm
5399          8086          0067
9596          1845          3555
Giải sáu
294          542          112
Giải bảy
73          23          96          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 5,9,2
4,1,8 2 4,9,3,3
8,2,3,7,2 3 5,3,7,4
2,5,3,9 4 5,2
3,1,4,5 5 9,6,4,5
5,8,9,9 6 9,7
3,6 7 3
- 8 3,6,2
5,2,1,6,9 9 9,6,4,6
Thứ 3
30/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
42318
Giải nhất
76832
Giải nhì
08069                    26211
Giải ba
86569          98981          87412
70283          92334          43022
Giải tư
0659                    4334
4992                    6432
Giải năm
8636          2242          1507
7424          5973          7268
Giải sáu
875          032          265
Giải bảy
83          58          93          16
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
1,8 1 8,1,2,6
3,1,2,9,3,4,3 2 2,4
8,7,8,9 3 2,4,4,2,6,2
3,3,2 4 2
7,6 5 9,8
3,1 6 9,9,8,5
0 7 3,5
1,6,5 8 1,3,3
6,6,5 9 2,3
Thứ 2
29/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23974
Giải nhất
69288
Giải nhì
38606                    73498
Giải ba
38427          68078          02518
89471          68923          14554
Giải tư
2575                    9718
3991                    0337
Giải năm
3042          9750          3758
7465          3460          1873
Giải sáu
916          340          296
Giải bảy
46          76          11          17
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,6,4 0 6
7,9,1 1 8,8,6,1,7
4 2 7,3
2,7 3 7
7,5 4 2,0,6
7,6 5 4,0,8
0,1,9,4,7 6 5,0
2,3,1 7 4,8,1,5,3,6
8,9,7,1,1,5 8 8
- 9 8,1,6
CN
28/10
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
68886
Giải nhất
01023
Giải nhì
89540                    85790
Giải ba
20978          55406          22869
80675          93448          78303
Giải tư
9713                    6550
8057                    6985
Giải năm
5551          9143          4823
6513          5994          7988
Giải sáu
363          743          826
Giải bảy
95          12          65          51
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/10/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,9,5 0 6,3
5,5 1 3,3,2
1 2 3,3,6
2,0,1,4,2,1,6,4 3 -
9 4 0,8,3,3
7,8,9,6 5 0,7,1,1
8,0,2 6 9,3,5
5 7 8,5
7,4,8 8 6,5,8
6 9 0,4,5
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top