kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
05/09
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70059
Giải nhất
75852
Giải nhì
47728                    28558
Giải ba
51762          44282          88798
91933          63096          16183
Giải tư
1567                    2411
8252                    6538
Giải năm
1626          6860          0499
0977          0827          1001
Giải sáu
064          425          450
Giải bảy
29          58          23          60
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/09/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,5,6 0 1
1,0 1 1
5,6,8,5 2 8,6,7,5,9,3
3,8,2 3 3,8
6 4 -
2 5 9,2,8,2,0,8
9,2 6 2,7,0,4,0
6,7,2 7 7
2,5,9,3,5 8 2,3
5,9,2 9 8,6,9
Thứ 2
04/09
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
79857
Giải nhất
83183
Giải nhì
96149                    28774
Giải ba
60147          42179          63805
32355          09949          74994
Giải tư
9047                    4895
4905                    8760
Giải năm
8122          9525          7671
7799          6191          3565
Giải sáu
180          807          385
Giải bảy
82          60          11          63
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/09/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,8,6 0 5,5,7
7,9,1 1 1
2,8 2 2,5
8,6 3 -
7,9 4 9,7,9,7
0,5,9,0,2,6,8 5 7,5
- 6 0,5,0,3
5,4,4,0 7 4,9,1
- 8 3,0,5,2
4,7,4,9 9 4,5,9,1
CN
03/09
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
95371
Giải nhất
82210
Giải nhì
68546                    45603
Giải ba
77314          37122          51299
21399          30319          93531
Giải tư
7931                    9098
4647                    2665
Giải năm
5622          1825          8544
4540          5916          5158
Giải sáu
798          811          000
Giải bảy
76          39          28          10
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/09/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,4,0,1 0 3,0
7,3,3,1 1 0,4,9,6,1,0
2,2 2 2,2,5,8
0 3 1,1,9
1,4 4 6,7,4,0
6,2 5 8
4,1,7 6 5
4 7 1,6
9,5,9,2 8 -
9,9,1,3 9 9,9,8,8
Thứ 7
02/09
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
05731
Giải nhất
95085
Giải nhì
40463                    51219
Giải ba
38322          98135          78276
48705          48384          99275
Giải tư
4412                    8079
6840                    0931
Giải năm
7448          4291          9554
2150          4409          6408
Giải sáu
322          999          602
Giải bảy
61          44          78          15
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/09/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 5,9,8,2
3,3,9,6 1 9,2,5
2,1,2,0 2 2,2
6 3 1,5,1
8,5,4 4 0,8,4
8,3,0,7,1 5 4,0
7 6 3,1
- 7 6,5,9,8
4,0,7 8 5,4
1,7,0,9 9 1,9
Thứ 6
01/09
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
22989
Giải nhất
29714
Giải nhì
50680                    92737
Giải ba
46172          88634          64541
59869          96291          00960
Giải tư
7149                    3334
6508                    1232
Giải năm
1834          1869          4811
9836          5535          6658
Giải sáu
465          623          619
Giải bảy
07          46          71          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/09/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,6 0 8,7
4,9,1,7,6 1 4,1,9
7,3 2 3
2 3 7,4,4,2,4,6,5
1,3,3,3 4 1,9,6
3,6 5 8
3,4 6 9,0,9,5,1
3,0 7 2,1
0,5 8 9,0
8,6,4,6,1 9 1
Thứ 5
31/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
30454
Giải nhất
20083
Giải nhì
64766                    53814
Giải ba
65629          76126          11284
69059          11331          53283
Giải tư
4213                    2188
3901                    8970
Giải năm
8633          9436          7062
4610          7990          6367
Giải sáu
676          343          995
Giải bảy
73          67          24          87
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,1,9 0 1
3,0 1 4,3,0
6 2 9,6,4
8,8,1,3,4,7 3 1,3,6
5,1,8,2 4 3
9 5 4,9
6,2,3,7 6 6,2,7,7
6,6,8 7 0,6,3
8 8 3,4,3,8,7
2,5 9 0,5
Thứ 4
30/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69303
Giải nhất
08686
Giải nhì
01581                    96485
Giải ba
40365          58102          48689
11371          53530          99359
Giải tư
5984                    7621
3679                    9756
Giải năm
4521          5373          6833
4375          5662          4480
Giải sáu
768          285          067
Giải bảy
53          76          10          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8,1 0 3,2
8,7,2,2 1 0
0,6 2 1,1
0,7,3,5 3 0,3
8 4 -
8,6,7,8 5 9,6,3
8,5,7 6 5,2,8,7
6 7 1,9,3,5,6
6 8 6,1,5,9,4,0,5
8,5,7,9 9 9
Thứ 3
29/08
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
83998
Giải nhất
82802
Giải nhì
89183                    52762
Giải ba
35180          65695          87250
38637          36070          53891
Giải tư
8872                    5056
3141                    7338
Giải năm
6793          9702          0867
5660          9856          1469
Giải sáu
737          262          366
Giải bảy
70          14          55          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/08/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,5,7,6,7 0 2,2
9,4 1 4
0,6,7,0,6 2 -
8,9 3 7,8,7
1 4 1,7
9,5 5 0,6,6,5
5,5,6 6 2,7,0,9,2,6
3,6,3,4 7 0,2,0
9,3 8 3,0
6 9 8,5,1,3
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top