kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 2
06/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
75615
Giải nhất
69331
Giải nhì
39976                    98416
Giải ba
79921          34525          66835
87000          08478          90018
Giải tư
5714                    8886
7452                    6961
Giải năm
7716          6508          1599
9770          7690          4030
Giải sáu
587          107          608
Giải bảy
12          55          61          94
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,7,9,3 0 0,8,7,8
3,2,6,6 1 5,6,8,4,6,2
5,1 2 1,5
- 3 1,5,0
1,9 4 -
1,2,3,5 5 2,5
7,1,8,1 6 1,1
8,0 7 6,8,0
7,1,0,0 8 6,7
9 9 9,0,4
CN
05/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
00745
Giải nhất
13222
Giải nhì
06721                    89405
Giải ba
00662          67727          79309
60776          33875          79432
Giải tư
0584                    3092
9119                    6126
Giải năm
6287          5387          1785
1474          0919          3920
Giải sáu
268          301          504
Giải bảy
83          77          19          53
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2 0 5,9,1,4
2,0 1 9,9,9
2,6,3,9 2 2,1,7,6,0
8,5 3 2
8,7,0 4 5
4,0,7,8 5 3
7,2 6 2,8
2,8,8,7 7 6,5,4,7
6 8 4,7,7,5,3
0,1,1,1 9 2
Thứ 7
04/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
32217
Giải nhất
67375
Giải nhì
34841                    93299
Giải ba
06349          59262          91098
88666          18975          81954
Giải tư
1515                    5357
2950                    4621
Giải năm
4289          6136          3640
1782          0465          5578
Giải sáu
042          731          013
Giải bảy
29          19          05          71
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,4 0 5
4,2,3,7 1 7,5,3,9
6,8,4 2 1,9
1 3 6,1
5 4 1,9,0,2
7,7,1,6,0 5 4,7,0
6,3 6 2,6,5
1,5 7 5,5,8,1
9,7 8 9,2
9,4,8,2,1 9 9,8
Thứ 6
03/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
42654
Giải nhất
46946
Giải nhì
48339                    50992
Giải ba
54463          97805          49097
68947          38824          70216
Giải tư
3337                    4102
9254                    9212
Giải năm
2125          1630          7782
6866          0945          0882
Giải sáu
725          961          651
Giải bảy
82          83          14          35
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,2
6,5 1 6,2,4
9,0,1,8,8,8 2 4,5,5
6,8 3 9,7,0,5
5,2,5,1 4 6,7,5
0,2,4,2,3 5 4,4,1
4,1,6 6 3,6,1
9,4,3 7 -
- 8 2,2,2,3
3 9 2,7
Thứ 5
02/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
90801
Giải nhất
99496
Giải nhì
41358                    95088
Giải ba
53031          00828          32377
09695          50749          18215
Giải tư
6706                    2293
8428                    8888
Giải năm
8355          4101          1516
9101          4650          1273
Giải sáu
528          842          446
Giải bảy
01          85          81          79
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5 0 1,6,1,1,1
0,3,0,0,0,8 1 5,6
4 2 8,8,8
9,7 3 1
- 4 9,2,6
9,1,5,8 5 8,5,0
9,0,1,4 6 -
7 7 7,3,9
5,8,2,2,8,2 8 8,8,5,1
4,7 9 6,5,3
Thứ 4
01/03
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
14824
Giải nhất
81052
Giải nhì
98437                    05793
Giải ba
45191          49191          80326
41223          62298          14841
Giải tư
9719                    2336
9712                    5428
Giải năm
6427          0043          0491
7788          1780          6537
Giải sáu
405          208          522
Giải bảy
29          31          25          11
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/03/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8 0 5,8
9,9,4,9,3,1 1 9,2,1
5,1,2 2 4,6,3,8,7,2,9,5
9,2,4 3 7,6,7,1
2 4 1,3
0,2 5 2
2,3 6 -
3,2,3 7 -
9,2,8,0 8 8,0
1,2 9 3,1,1,8,1
Thứ 3
28/02
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
83098
Giải nhất
02523
Giải nhì
81706                    02377
Giải ba
93551          97426          39937
34792          99033          11732
Giải tư
3668                    5885
4165                    7697
Giải năm
2729          2777          4938
2990          7723          2338
Giải sáu
654          888          740
Giải bảy
44          37          01          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/02/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 6,1
5,0 1 -
9,3 2 3,6,9,3
2,3,2 3 7,3,2,8,8,7
5,4 4 0,4
8,6 5 1,4
0,2 6 8,5
7,3,9,7,3 7 7,7
9,6,3,3,8 8 5,8,9
2,8 9 8,2,7,0
Thứ 2
27/02
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
09823
Giải nhất
12038
Giải nhì
43537                    96161
Giải ba
36544          65451          49224
24775          47605          19540
Giải tư
6629                    9810
5433                    9691
Giải năm
8985          0085          4852
3648          9140          0826
Giải sáu
511          252          295
Giải bảy
39          88          57          38
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/02/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,1,4 0 5
6,5,9,1 1 0,1
5,5 2 3,4,9,6
2,3 3 8,7,3,9,8
4,2 4 4,0,8,0
7,0,8,8,9 5 1,2,2,7
2 6 1
3,5 7 5
3,4,8,3 8 5,5,8
2,3 9 1,5
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top