kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 6
06/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93514
Giải nhất
07894
Giải nhì
96887                    00582
Giải ba
73628          05590          54402
48531          07555          21756
Giải tư
4549                    5277
5910                    6582
Giải năm
3781          6557          9684
0786          5644          3931
Giải sáu
394          722          414
Giải bảy
24          44          75          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,1 0 2
3,8,3 1 4,0,4
8,0,8,2 2 8,2,4
- 3 1,1
1,9,8,4,9,1,2,4 4 9,4,4
5,7 5 5,6,7
5,8 6 -
8,7,5 7 7,5
2 8 7,2,2,1,4,6
4,9 9 4,0,4,9
Thứ 5
05/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
92295
Giải nhất
80208
Giải nhì
26383                    03453
Giải ba
09646          16688          17921
04814          21668          23198
Giải tư
1158                    7397
8122                    6340
Giải năm
0229          0271          6499
0715          9104          9528
Giải sáu
480          802          928
Giải bảy
36          68          44          18
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 8,4,2
2,7 1 4,5,8
2,0 2 1,2,9,8,8
8,5 3 6
1,0,4 4 6,0,4
9,1 5 3,8
4,3 6 8,8
9 7 1
0,8,6,9,5,2,2,6,1 8 3,8,0
2,9 9 5,8,7,9
Thứ 4
04/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
31995
Giải nhất
02855
Giải nhì
60477                    48820
Giải ba
91806          65916          29063
09216          23606          53319
Giải tư
1859                    3482
1692                    4602
Giải năm
9639          1098          3635
9214          0982          9671
Giải sáu
155          553          962
Giải bảy
62          20          47          46
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,2 0 6,6,2
7 1 6,6,9,4
8,9,0,8,6,6 2 0,0
6,5 3 9,5
1 4 7,6
9,5,3,5 5 5,9,5,3
0,1,1,0,4 6 3,2,2
7,4 7 7,1
9 8 2,2
1,5,3 9 5,2,8
Thứ 3
03/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
09530
Giải nhất
32834
Giải nhì
96513                    27795
Giải ba
80280          66092          66619
72429          88243          06863
Giải tư
8420                    8283
7114                    7851
Giải năm
4444          4704          1159
0361          1658          8926
Giải sáu
095          668          559
Giải bảy
34          48          35          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8,2 0 4
5,6 1 3,9,4
9 2 9,0,6
1,4,6,8 3 0,4,4,5
3,1,4,0,3,4 4 3,4,8,4
9,9,3 5 1,9,8,9
2 6 3,1,8
- 7 -
5,6,4 8 0,3
1,2,5,5 9 5,2,5
Thứ 2
02/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23587
Giải nhất
78302
Giải nhì
01894                    49918
Giải ba
93998          78527          63833
39241          11863          73179
Giải tư
3832                    7552
4747                    9894
Giải năm
0690          6514          9771
3340          9445          7222
Giải sáu
556          584          473
Giải bảy
74          12          57          68
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 2
4,7 1 8,4,2
0,3,5,2,1 2 7,2
3,6,7 3 3,2
9,9,1,8,7 4 1,7,0,5
4 5 2,6,7
5 6 3,8
8,2,4,5 7 9,1,3,4
1,9,6 8 7,4
7 9 4,8,4,0
CN
01/07
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66017
Giải nhất
37700
Giải nhì
42062                    57696
Giải ba
48478          28746          44641
00892          29809          45629
Giải tư
5158                    5924
7685                    4512
Giải năm
8500          9664          5994
6295          8267          0501
Giải sáu
648          773          259
Giải bảy
57          86          49          10
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/07/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,0,1 0 0,9,0,1
4,0 1 7,2,0
6,9,1 2 9,4
7 3 -
2,6,9 4 6,1,8,9
8,9 5 8,9,7
9,4,8 6 2,4,7
1,6,5 7 8,3
7,5,4 8 5,6
0,2,5,4 9 6,2,4,5
Thứ 7
30/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
02442
Giải nhất
04043
Giải nhì
58195                    74126
Giải ba
17799          78116          24376
93805          92792          59599
Giải tư
8706                    6830
8198                    5454
Giải năm
7075          4288          8733
6425          0074          2175
Giải sáu
124          152          880
Giải bảy
33          80          53          93
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,8,8 0 5,6
- 1 6
4,9,5 2 6,5,4
4,3,3,5,9 3 0,3,3
5,7,2 4 2,3
9,0,7,2,7 5 4,2,3
2,1,7,0 6 -
- 7 6,5,4,5
9,8 8 8,0,0
9,9 9 5,9,2,9,8,3
Thứ 6
29/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66983
Giải nhất
94158
Giải nhì
09557                    20514
Giải ba
38801          90908          51189
40845          91704          33997
Giải tư
1585                    3642
3449                    4572
Giải năm
4980          6126          2677
3818          0152          0715
Giải sáu
678          805          402
Giải bảy
29          51          79          15
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8 0 1,8,4,5,2
0,5 1 4,8,5,5
4,7,5,0 2 6,9
8 3 -
1,0 4 5,2,9
4,8,1,0,1 5 8,7,2,1
2 6 -
5,9,7 7 2,7,8,9
5,0,1,7 8 3,9,5,0
8,4,2,7 9 7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top