kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
08/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
00998
Giải nhất
37937
Giải nhì
69634                    98952
Giải ba
16057          77205          25923
53414          40600          22385
Giải tư
1106                    5934
9070                    7414
Giải năm
5229          3858          8615
6419          2183          5014
Giải sáu
829          218          375
Giải bảy
58          41          75          24
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 5,0,6
4 1 4,4,5,9,4,8
5 2 3,9,9,4
2,8 3 7,4,4
3,1,3,1,1,2 4 1
0,8,1,7,7 5 2,7,8,8
0 6 -
3,5 7 0,5,5
9,5,1,5 8 5,3
2,1,2 9 8
Thứ 4
07/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
85983
Giải nhất
16814
Giải nhì
44750                    67850
Giải ba
22649          89258          86950
51340          23486          11418
Giải tư
7713                    9110
3341                    7024
Giải năm
8581          3660          1468
1742          7414          0007
Giải sáu
005          602          372
Giải bảy
94          06          35          82
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,5,5,4,1,6 0 7,5,2,6
4,8 1 4,8,3,0,4
4,0,7,8 2 4
8,1 3 5
1,2,1,9 4 9,0,1,2
0,3 5 0,0,8,0
8,0 6 0,8
0 7 2
5,1,6 8 3,6,1,2
4 9 4
Thứ 3
06/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
93060
Giải nhất
79907
Giải nhì
58018                    97198
Giải ba
77895          77488          03695
04485          99691          97185
Giải tư
1093                    4879
9583                    4975
Giải năm
2455          7766          1097
8824          4779          8163
Giải sáu
048          815          495
Giải bảy
17          65          58          94
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6 0 7
9 1 8,5,7
- 2 4
9,8,6 3 -
2,9 4 8
9,9,8,8,7,5,1,9,6 5 5,8
6 6 0,6,3,5
0,9,1 7 9,5,9
1,9,8,4,5 8 8,5,5,3
7,7 9 8,5,5,1,3,7,5,4
Thứ 2
05/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
98565
Giải nhất
40560
Giải nhì
13926                    55752
Giải ba
00960          43996          77458
55866          96201          48172
Giải tư
9519                    9179
7579                    3626
Giải năm
3947          8889          5427
7650          4775          4811
Giải sáu
096          998          548
Giải bảy
70          56          96          57
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,6,5,7 0 1
0,1 1 9,1
5,7 2 6,6,7
- 3 -
- 4 7,8
6,7 5 2,8,0,6,7
2,9,6,2,9,5,9 6 5,0,0,6
4,2,5 7 2,9,9,5,0
5,9,4 8 9
1,7,7,8 9 6,6,8,6
CN
04/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
16873
Giải nhất
28319
Giải nhì
27102                    94927
Giải ba
28929          27106          77784
88353          86979          30885
Giải tư
3619                    7966
6558                    2339
Giải năm
1827          5329          5358
6152          8609          0987
Giải sáu
213          159          716
Giải bảy
31          15          26          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,6,9
3 1 9,9,3,6,5
0,5 2 7,9,7,9,6
7,5,1 3 9,1
8 4 -
8,1 5 3,8,8,2,9
0,6,1,2 6 6
2,2,8 7 3,9
5,5 8 4,5,7,9
1,2,7,1,3,2,0,5,8 9 -
Thứ 7
03/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
90586
Giải nhất
60072
Giải nhì
28719                    26258
Giải ba
06049          38464          23482
08709          39074          51419
Giải tư
1122                    1538
0256                    2956
Giải năm
0182          5985          1629
2071          3039          8752
Giải sáu
219          159          356
Giải bảy
84          52          22          31
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
7,3 1 9,9,9
7,8,2,8,5,5,2 2 2,9,2
- 3 8,9,1
6,7,8 4 9
8 5 8,6,6,2,9,6,2
8,5,5,5 6 4
- 7 2,4,1
5,3 8 6,2,2,5,4
1,4,0,1,2,3,1,5 9 -
Thứ 6
02/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
05180
Giải nhất
16830
Giải nhì
52319                    88685
Giải ba
50651          77346          90485
77121          93789          88026
Giải tư
4926                    6976
0537                    8804
Giải năm
1569          9549          2209
2065          3099          2751
Giải sáu
788          481          180
Giải bảy
39          68          35          79
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,3,8 0 4,9
5,2,5,8 1 9
- 2 1,6,6
- 3 0,7,9,5
0 4 6,9
8,8,6,3 5 1,1
4,2,2,7 6 9,5,8
3 7 6,9
8,6 8 0,5,5,9,8,1,0
1,8,6,4,0,9,3,7 9 9
Thứ 5
01/03
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
94228
Giải nhất
65600
Giải nhì
73694                    73812
Giải ba
55015          58515          05560
36882          89568          13143
Giải tư
0799                    7129
1657                    8504
Giải năm
8526          6144          0473
2154          1135          7883
Giải sáu
924          809          559
Giải bảy
24          99          91          12
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 01/03/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 0,4,9
9 1 2,5,5,2
1,8,1 2 8,9,6,4,4
4,7,8 3 5
9,0,4,5,2,2 4 3,4
1,1,3 5 7,4,9
2 6 0,8
5 7 3
2,6 8 2,3
9,2,0,5,9 9 4,9,9,1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top