kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
09/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
81062
Giải nhất
24766
Giải nhì
66584                    98350
Giải ba
33380          39520          84217
69896          07823          16027
Giải tư
9667                    4588
3930                    4095
Giải năm
5289          1345          2699
6564          6187          4561
Giải sáu
139          073          362
Giải bảy
59          64          70          01
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,8,2,3,7 0 1
6,0 1 7
6,6 2 0,3,7
2,7 3 0,9
8,6,6 4 5
9,4 5 0,9
6,9 6 2,6,7,4,1,2,4
1,2,6,8 7 3,0
8 8 4,0,8,9,7
8,9,3,5 9 6,5,9
Thứ 2
08/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
79708
Giải nhất
95955
Giải nhì
13054                    85850
Giải ba
70232          52809          50542
00493          24973          06079
Giải tư
7310                    8360
7553                    4681
Giải năm
2390          1907          6737
5248          9032          3108
Giải sáu
117          693          213
Giải bảy
85          63          53          36
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,1,6,9 0 8,9,7,8
8 1 0,7,3
3,4,3 2 -
9,7,5,9,1,6,5 3 2,7,2,6
5 4 2,8
5,8 5 5,4,0,3,3
3 6 0,3
0,3,1 7 3,9
0,4,0 8 1,5
0,7 9 3,0,3
CN
07/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13957
Giải nhất
71291
Giải nhì
43584                    94421
Giải ba
56877          88880          15970
56482          53768          52763
Giải tư
0280                    7793
5600                    8222
Giải năm
7849          8392          2153
7150          9946          1763
Giải sáu
689          904          820
Giải bảy
42          29          08          78
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7,8,0,5,2 0 0,4,8
9,2 1 -
8,2,9,4 2 1,2,0,9
6,9,5,6 3 -
8,0 4 9,6,2
- 5 7,3,0
4 6 8,3,3
5,7 7 7,0,8
6,0,7 8 4,0,2,0,9
4,8,2 9 1,3,2
Thứ 7
06/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
15589
Giải nhất
95113
Giải nhì
13163                    64626
Giải ba
08026          86526          03469
28177          63013          56266
Giải tư
3610                    0096
8283                    6875
Giải năm
6753          9910          8371
1978          3541          6993
Giải sáu
079          337          470
Giải bảy
48          96          76          32
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,1,7 0 -
7,4 1 3,3,0,0
3 2 6,6,6
1,6,1,8,5,9 3 7,2
- 4 1,8
7 5 3
2,2,2,6,9,9,7 6 3,9,6
7,3 7 7,5,1,8,9,0,6
7,4 8 9,3
8,6,7 9 6,3,6
Thứ 6
05/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
18105
Giải nhất
35622
Giải nhì
06473                    02567
Giải ba
41070          62410          16437
44262          24168          84451
Giải tư
5810                    5166
6708                    2414
Giải năm
5891          7896          9893
1571          1757          6642
Giải sáu
506          423          716
Giải bảy
63          83          99          47
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,1,1 0 5,8,6
5,9,7 1 0,0,4,6
2,6,4 2 2,3
7,9,2,6,8 3 7
1 4 2,7
0 5 1,7
6,9,0,1 6 7,2,8,6,3
6,3,5,4 7 3,0,1
6,0 8 3
9 9 1,6,3,9
Thứ 5
04/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
62274
Giải nhất
80320
Giải nhì
35513                    91291
Giải ba
42901          12478          43936
95254          32614          56914
Giải tư
5295                    8197
4181                    2833
Giải năm
2871          1165          1520
5752          2424          2550
Giải sáu
479          833          249
Giải bảy
37          53          41          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,2,5 0 1
9,0,8,7,4 1 3,4,4
5 2 0,0,4,8
1,3,3,5 3 6,3,3,7
7,5,1,1,2 4 9,1
9,6 5 4,2,0,3
3 6 5
9,3 7 4,8,1,9
7,2 8 1
7,4 9 1,5,7
Thứ 4
03/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11717
Giải nhất
99088
Giải nhì
03178                    65789
Giải ba
74050          56257          98629
31104          38574          57589
Giải tư
9474                    0522
1505                    1608
Giải năm
9928          4618          4896
1660          9299          3062
Giải sáu
360          656          556
Giải bảy
81          72          64          23
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,6,6 0 4,5,8
8 1 7,8
2,6,7 2 9,2,8,3
2 3 -
0,7,7,6 4 -
0 5 0,7,6,6
9,5,5 6 0,2,0,4
1,5 7 8,4,4,2
8,7,0,2,1 8 8,9,9,1
8,2,8,9 9 6,9
Thứ 3
02/01
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
84631
Giải nhất
03488
Giải nhì
76434                    98861
Giải ba
47491          67935          38046
55041          93831          25159
Giải tư
9998                    1217
3188                    0786
Giải năm
8991          2987          4201
0651          5263          2935
Giải sáu
983          806          776
Giải bảy
21          71          91          40
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 02/01/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 1,6
3,6,9,4,3,9,0,5,2,7,9 1 7
- 2 1
6,8 3 1,4,5,1,5
3 4 6,1,0
3,3 5 9,1
4,8,0,7 6 1,3
1,8 7 6,1
8,9,8 8 8,8,6,7,3
5 9 1,8,1,1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top