kết quả xổ số miền bắc

   
CN
10/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
01603
Giải nhất
91334
Giải nhì
83866                    57967
Giải ba
81504          55996          06546
34537          78774          79267
Giải tư
9673                    2717
7474                    9433
Giải năm
5267          0745          3475
4589          1377          5350
Giải sáu
590          531          406
Giải bảy
80          67          55          22
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,9,8 0 3,4,6
3 1 7
2 2 2
0,7,3 3 4,7,3,1
3,0,7,7 4 6,5
4,7,5 5 0,5
6,9,4,0 6 6,7,7,7,7
6,3,6,1,6,7,6 7 4,3,4,5,7
- 8 9,0
8 9 6,0
Thứ 7
09/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
54099
Giải nhất
15572
Giải nhì
54382                    51227
Giải ba
76336          33684          15730
04088          83004          19652
Giải tư
8428                    5445
8175                    6291
Giải năm
8907          4798          7371
5118          9201          4517
Giải sáu
573          762          187
Giải bảy
64          35          48          19
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3 0 4,7,1
9,7,0 1 8,7,9
7,8,5,6 2 7,8
7 3 6,0,5
8,0,6 4 5,8
4,7,3 5 2
3 6 2,4
2,0,1,8 7 2,5,1,3
8,2,9,1,4 8 2,4,8,7
9,1 9 9,1,8
Thứ 6
08/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
27538
Giải nhất
45413
Giải nhì
17225                    37946
Giải ba
79016          00523          53977
30064          66370          17780
Giải tư
7334                    3388
4725                    7246
Giải năm
6609          6048          6823
0666          4624          8059
Giải sáu
506          261          421
Giải bảy
83          17          48          33
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,8 0 9,6
6,2 1 3,6,7
- 2 5,3,5,3,4,1
1,2,2,8,3 3 8,4,3
6,3,2 4 6,6,8,8
2,2 5 9
4,1,4,6,0 6 4,6,1
7,1 7 7,0
3,8,4,4 8 0,8,3
0,5 9 -
Thứ 5
07/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
45882
Giải nhất
14666
Giải nhì
25630                    57640
Giải ba
86077          56814          46595
45249          47089          49865
Giải tư
7003                    2518
9838                    5952
Giải năm
5084          0321          9578
6659          2774          7870
Giải sáu
759          029          302
Giải bảy
64          25          88          12
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,4,7 0 3,2
2 1 4,8,2
8,5,0,1 2 1,9,5
0 3 0,8
1,8,7,6 4 0,9
9,6,2 5 2,9,9
6 6 6,5,4
7 7 7,8,4,0
1,3,7,8 8 2,9,4,8
4,8,5,5,2 9 5
Thứ 4
06/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66175
Giải nhất
05297
Giải nhì
18104                    92519
Giải ba
69219          33260          39289
27151          37365          81104
Giải tư
1720                    9543
4711                    5028
Giải năm
3838          2640          6867
2790          7492          4059
Giải sáu
964          108          793
Giải bảy
76          65          82          48
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,2,4,9 0 4,4,8
5,1 1 9,9,1
9,8 2 0,8
4,9 3 8
0,0,6 4 3,0,8
7,6,6 5 1,9
7 6 0,5,7,4,5
9,6 7 5,6
2,3,0,4 8 9,2
1,1,8,5 9 7,0,2,3
Thứ 3
05/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
08485
Giải nhất
84704
Giải nhì
31064                    25954
Giải ba
22480          30874          50597
82076          20823          93032
Giải tư
9043                    7490
1600                    8635
Giải năm
4793          7828          0693
4756          5319          4816
Giải sáu
727          080          646
Giải bảy
31          47          32          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,9,0,8 0 4,0
3 1 9,6
3,3 2 3,8,7
2,4,9,9 3 2,5,1,2
0,6,5,7,4 4 3,6,7,4
8,3 5 4,6
7,5,1,4 6 4
9,2,4 7 4,6
2 8 5,0,0
1 9 7,0,3,3
Thứ 2
04/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
67083
Giải nhất
83321
Giải nhì
19752                    31140
Giải ba
76580          74508          16504
51988          65231          31388
Giải tư
4992                    3476
1420                    3993
Giải năm
3563          7372          4211
6331          4560          4388
Giải sáu
567          486          673
Giải bảy
10          38          65          42
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 04/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,8,2,6,1 0 8,4
2,3,1,3 1 1,0
5,9,7,4 2 1,0
8,9,6,7 3 1,1,8
0 4 0,2
6 5 2
7,8 6 3,0,7,5
6 7 6,2,3
0,8,8,8,3 8 3,0,8,8,8,6
- 9 2,3
CN
03/06
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
97900
Giải nhất
09139
Giải nhì
18583                    30648
Giải ba
81154          32510          10343
09174          37197          12510
Giải tư
0982                    7387
7533                    4078
Giải năm
1613          9087          1640
2523          7984          4814
Giải sáu
072          559          240
Giải bảy
67          98          16          75
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 03/06/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,1,1,4,4 0 0
- 1 0,0,3,4,6
8,7 2 3
8,4,3,1,2 3 9,3
5,7,8,1 4 8,3,0,0
7 5 4,9
1 6 7
9,8,8,6 7 4,8,2,5
4,7,9 8 3,2,7,7,4
3,5 9 7,8
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top