kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 4
12/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
64924
Giải nhất
31562
Giải nhì
70553                    78600
Giải ba
73175          81560          21988
19344          08419          51925
Giải tư
9620                    7710
3734                    6234
Giải năm
4745          7731          2738
1946          6625          8888
Giải sáu
251          303          352
Giải bảy
84          11          54          15
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6,2,1 0 0,3
3,5,1 1 9,0,1,5
6,5 2 4,5,0,5
5,0 3 4,4,1,8
2,4,3,3,8,5 4 4,5,6
7,2,4,2,1 5 3,1,2,4
4 6 2,0
- 7 5
8,3,8 8 8,8,4
1 9 -
Thứ 3
11/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
20459
Giải nhất
63703
Giải nhì
63101                    46966
Giải ba
44000          92623          36979
01958          68958          21783
Giải tư
3395                    1815
6246                    7797
Giải năm
4522          3119          3602
7923          5026          4098
Giải sáu
554          200          214
Giải bảy
67          28          51          66
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,0 0 3,1,0,2,0
0,5 1 5,9,4
2,0 2 3,2,3,6,8
0,2,8,2 3 -
5,1 4 6
9,1 5 9,8,8,4,1
6,4,2,6 6 6,7,6
9,6 7 9
5,5,9,2 8 3
5,7,1 9 5,7,8
Thứ 2
10/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
34343
Giải nhất
48005
Giải nhì
80167                    32078
Giải ba
80977          46463          97626
75609          00115          11641
Giải tư
4298                    6395
1611                    8961
Giải năm
1703          8430          5514
1976          0322          2609
Giải sáu
438          974          011
Giải bảy
22          44          06          14
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,9,3,9,6
4,1,6,1 1 5,1,4,1,4
2,2 2 6,2,2
4,6,0 3 0,8
1,7,4,1 4 3,1,4
0,1,9 5 -
2,7,0 6 7,3,1
6,7 7 8,7,6,4
7,9,3 8 -
0,0 9 8,5
CN
09/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
23716
Giải nhất
02053
Giải nhì
29923                    00896
Giải ba
35634          16713          67065
99317          85749          76499
Giải tư
3400                    5372
0431                    4274
Giải năm
1798          8729          6709
2733          5004          3888
Giải sáu
197          310          457
Giải bảy
54          65          75          29
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,1 0 0,9,4
3 1 6,3,7,0
7 2 3,9,9
5,2,1,3 3 4,1,3
3,7,0,5 4 9
6,6,7 5 3,7,4
1,9 6 5,5
1,9,5 7 2,4,5
9,8 8 8
4,9,2,0,2 9 6,9,8,7
Thứ 7
08/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
99346
Giải nhất
83485
Giải nhì
87381                    57937
Giải ba
53941          45773          73471
75803          27305          90006
Giải tư
2039                    6917
2573                    6608
Giải năm
7951          5602          5484
9792          9306          7627
Giải sáu
603          658          736
Giải bảy
25          16          95          45
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,5,6,8,2,6,3
8,4,7,5 1 7,6
0,9 2 7,5
7,0,7,0 3 7,9,6
8 4 6,1,5
8,0,2,9,4 5 1,8
4,0,0,3,1 6 -
3,1,2 7 3,1,3
0,5 8 5,1,4
3 9 2,5
Thứ 6
07/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
27281
Giải nhất
91747
Giải nhì
93338                    48993
Giải ba
44842          47859          83497
23959          20479          24760
Giải tư
8520                    9933
0681                    2101
Giải năm
5800          4192          3536
4479          5165          6660
Giải sáu
317          496          187
Giải bảy
63          41          53          04
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,2,0,6 0 1,0,4
8,8,0,4 1 7
4,9 2 0
9,3,6,5 3 8,3,6
0 4 7,2,1
6 5 9,9,3
3,9 6 0,5,0,3
4,9,1,8 7 9,9
3 8 1,1,7
5,5,7,7 9 3,7,2,6
Thứ 5
06/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
55708
Giải nhất
79948
Giải nhì
63367                    90852
Giải ba
63197          79012          77626
56843          11525          20904
Giải tư
2939                    4367
9840                    8750
Giải năm
0718          9639          3012
7477          4730          1903
Giải sáu
973          574          296
Giải bảy
51          84          52          36
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 06/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,5,3 0 8,4,3
5 1 2,8,2
5,1,1,5 2 6,5
4,0,7 3 9,9,0,6
0,7,8 4 8,3,0
2 5 2,0,1,2
2,9,3 6 7,7
6,9,6,7 7 7,3,4
0,4,1 8 4
3,3 9 7,6
Thứ 4
05/04
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
66007
Giải nhất
94419
Giải nhì
42889                    04609
Giải ba
35372          83300          60710
47979          45914          68887
Giải tư
0908                    5250
9795                    4341
Giải năm
9915          1539          5220
0898          3822          9265
Giải sáu
651          661          879
Giải bảy
78          45          44          30
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 05/04/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,1,5,2,3 0 7,9,0,8
4,5,6 1 9,0,4,5
7,2 2 0,2
- 3 9,0
1,4 4 1,5,4
9,1,6,4 5 0,1
- 6 5,1
0,8 7 2,9,9,8
0,9,7 8 9,7
1,8,0,7,3,7 9 5,8
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top