kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 5
14/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
59722
Giải nhất
39954
Giải nhì
82710                    03209
Giải ba
78624          32001          43234
62757          70781          81883
Giải tư
8076                    8791
9056                    0768
Giải năm
6452          1096          3635
6305          6223          8703
Giải sáu
457          589          380
Giải bảy
92          33          70          38
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,8,7 0 9,1,5,3
0,8,9 1 0
2,5,9 2 2,4,3
8,2,0,3 3 4,5,3,8
5,2,3 4 -
3,0 5 4,7,6,2,7
7,5,9 6 8
5,5 7 6,0
6,3 8 1,3,9,0
0,8 9 1,6,2
Thứ 4
13/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515                    25911
Giải ba
41234          89462          16592
53472          18697          36227
Giải tư
3240                    6790
0262                    3750
Giải năm
3676          9266          7549
9781          1704          3680
Giải sáu
405          446          442
Giải bảy
49          45          59          21
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,4,9,5,8 0 6,4,5
1,8,2 1 5,1
6,9,7,6,4 2 7,1
- 3 4
3,0 4 0,9,6,2,9,5
1,0,4 5 0,0,9
0,7,6,4 6 2,2,6
9,2 7 2,6
- 8 1,0
4,4,5 9 2,7,0
Thứ 3
12/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
73132
Giải nhất
07023
Giải nhì
20680                    11439
Giải ba
90823          34894          66864
31763          56916          32737
Giải tư
7532                    1372
5554                    4557
Giải năm
9339          3954          0197
9470          3478          3924
Giải sáu
827          958          726
Giải bảy
03          31          52          10
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7,1 0 3
3 1 6,0
3,3,7,5 2 3,3,4,7,6
2,2,6,0 3 2,9,7,2,9,1
9,6,5,5,2 4 -
- 5 4,7,4,8,2
1,2 6 4,3
3,5,9,2 7 2,0,8
7,5 8 0
3,3 9 4,7
Thứ 2
11/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
63768
Giải nhất
07404
Giải nhì
76409                    96941
Giải ba
36081          69640          53912
46658          14279          54968
Giải tư
5802                    8956
7809                    3074
Giải năm
0262          5994          3823
7323          3169          7052
Giải sáu
598          735          736
Giải bảy
93          87          75          00
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 11/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,0 0 4,9,2,9,0
4,8 1 2
1,0,6,5 2 3,3
2,2,9 3 5,6
0,7,9 4 1,0
3,7 5 8,6,2
5,3 6 8,8,2,9
8 7 9,4,5
6,5,6,9 8 1,7
0,7,0,6 9 4,8,3
CN
10/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
35902
Giải nhất
31314
Giải nhì
95602                    40508
Giải ba
88800          91768          96669
72035          32840          02228
Giải tư
7304                    9775
0393                    2766
Giải năm
9414          1229          3791
2810          9720          9332
Giải sáu
840          864          219
Giải bảy
40          66          26          22
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 10/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,4,1,2,4,4 0 2,2,8,0,4
9 1 4,4,0,9
0,0,3,2 2 8,9,0,6,2
9 3 5,2
1,0,1,6 4 0,0,0
3,7 5 -
6,6,2 6 8,9,6,4,6
- 7 5
0,6,2 8 -
6,2,1 9 3,1
Thứ 7
09/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
35252
Giải nhất
16451
Giải nhì
69969                    18026
Giải ba
68810          96008          18951
03293          30814          22188
Giải tư
3595                    6413
8291                    8579
Giải năm
4729          1428          1299
1711          8069          5240
Giải sáu
046          773          149
Giải bảy
51          81          69          78
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 09/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 8
5,5,9,1,5,8 1 0,4,3,1
5 2 6,9,8
9,1,7 3 -
1 4 0,6,9
9 5 2,1,1,1
2,4 6 9,9,9
- 7 9,3,8
0,8,2,7 8 8,1
6,7,2,9,6,4,6 9 3,5,1,9
Thứ 6
08/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13676
Giải nhất
24740
Giải nhì
56012                    32207
Giải ba
50515          81421          34783
31017          30582          37899
Giải tư
3520                    0313
6597                    2690
Giải năm
5491          7633          7787
7739          0294          9275
Giải sáu
594          073          755
Giải bảy
25          94          51          23
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 08/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,2,9 0 7
2,9,5 1 2,5,7,3
1,8 2 1,0,5,3
8,1,3,7,2 3 3,9
9,9,9 4 0
1,7,5,2 5 5,1
7 6 -
0,1,9,8 7 6,5,3
- 8 3,2,7
9,3 9 9,7,0,1,4,4,4
Thứ 5
07/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
49956
Giải nhất
86503
Giải nhì
30149                    91295
Giải ba
79898          88109          48412
53869          38343          84577
Giải tư
7509                    5019
9362                    1933
Giải năm
0559          2748          4246
4497          3950          1919
Giải sáu
057          038          963
Giải bảy
48          12          14          78
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 07/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5 0 3,9,9
- 1 2,9,9,2,4
1,6,1 2 -
0,4,3,6 3 3,8
1 4 9,3,8,6,8
9 5 6,9,0,7
5,4 6 9,2,3
7,9,5 7 7,8
9,4,3,4,7 8 -
4,0,6,0,1,5,1 9 5,8,7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top