kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 3
19/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
50925
Giải nhất
75781
Giải nhì
95072                    45895
Giải ba
41571          89042          12852
47456          00818          62562
Giải tư
8894                    5615
3165                    5278
Giải năm
1942          7055          3612
4780          5138          3630
Giải sáu
212          766          598
Giải bảy
41          28          85          40
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 19/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,3,4 0 -
8,7,4 1 8,5,2,2
7,4,5,6,4,1,1 2 5,8
- 3 8,0
9 4 2,2,1,0
2,9,1,6,5,8 5 2,6,5
5,6 6 2,5,6
- 7 2,1,8
1,7,3,9,2 8 1,0,5
- 9 5,4,8
Thứ 2
18/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
43104
Giải nhất
28261
Giải nhì
94697                    54948
Giải ba
94817          46842          80937
93431          84038          68623
Giải tư
9898                    3566
9576                    3523
Giải năm
2967          8407          0472
8087          2142          0254
Giải sáu
564          906          826
Giải bảy
92          19          52          44
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 18/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 4,7,6
6,3 1 7,9
4,7,4,9,5 2 3,3,6
2,2 3 7,1,8
0,5,6,4 4 8,2,2,4
- 5 4,2
6,7,0,2 6 1,6,7,4
9,1,3,6,0,8 7 6,2
4,3,9 8 7
1 9 7,8,2
CN
17/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
22365
Giải nhất
80585
Giải nhì
51233                    18206
Giải ba
96019          28041          33335
84405          47766          56983
Giải tư
0662                    9764
3649                    9731
Giải năm
9034          3966          3093
1775          7898          1925
Giải sáu
266          316          572
Giải bảy
97          50          53          24
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 17/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5 0 6,5
4,3 1 9,6
6,7 2 5,4
3,8,9,5 3 3,5,1,4
6,3,2 4 1,9
6,8,3,0,7,2 5 0,3
0,6,6,6,1 6 5,6,2,4,6,6
9 7 5,2
9 8 5,3
1,4 9 3,8,7
Thứ 7
16/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
11724
Giải nhất
98298
Giải nhì
19917                    53982
Giải ba
09894          85689          21669
68513          50670          77330
Giải tư
1580                    7154
6751                    2983
Giải năm
7989          0174          4014
8953          5493          8885
Giải sáu
459          607          700
Giải bảy
95          97          40          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 16/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,3,8,0,4 0 7,0
5 1 7,3,4
8 2 4
1,8,5,9 3 0
2,9,5,7,1 4 0
8,9 5 4,1,3,9
- 6 9
1,0,9 7 0,4
9 8 2,9,0,3,9,5
8,6,8,5,9 9 8,4,3,5,7,9
Thứ 6
15/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
13720
Giải nhất
08293
Giải nhì
39853                    99463
Giải ba
40902          18299          67472
71197          09602          98672
Giải tư
6266                    7877
7531                    1382
Giải năm
8533          8041          0107
1775          2242          9568
Giải sáu
692          139          713
Giải bảy
00          90          14          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 15/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,0,9 0 2,2,7,0
3,4,6 1 3,4
0,7,0,7,8,4,9 2 0
9,5,6,3,1 3 1,3,9
1 4 1,2
7 5 3
6 6 3,6,8,1
9,7,0 7 2,2,7,5
6 8 2
9,3 9 3,9,7,2,0
Thứ 5
14/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
59722
Giải nhất
39954
Giải nhì
82710                    03209
Giải ba
78624          32001          43234
62757          70781          81883
Giải tư
8076                    8791
9056                    0768
Giải năm
6452          1096          3635
6305          6223          8703
Giải sáu
457          589          380
Giải bảy
92          33          70          38
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 14/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,8,7 0 9,1,5,3
0,8,9 1 0
2,5,9 2 2,4,3
8,2,0,3 3 4,5,3,8
5,2,3 4 -
3,0 5 4,7,6,2,7
7,5,9 6 8
5,5 7 6,0
6,3 8 1,3,9,0
0,8 9 1,6,2
Thứ 4
13/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515                    25911
Giải ba
41234          89462          16592
53472          18697          36227
Giải tư
3240                    6790
0262                    3750
Giải năm
3676          9266          7549
9781          1704          3680
Giải sáu
405          446          442
Giải bảy
49          45          59          21
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 13/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,4,9,5,8 0 6,4,5
1,8,2 1 5,1
6,9,7,6,4 2 7,1
- 3 4
3,0 4 0,9,6,2,9,5
1,0,4 5 0,0,9
0,7,6,4 6 2,2,6
9,2 7 2,6
- 8 1,0
4,4,5 9 2,7,0
Thứ 3
12/09
2023
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
73132
Giải nhất
07023
Giải nhì
20680                    11439
Giải ba
90823          34894          66864
31763          56916          32737
Giải tư
7532                    1372
5554                    4557
Giải năm
9339          3954          0197
9470          3478          3924
Giải sáu
827          958          726
Giải bảy
03          31          52          10
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 12/09/2023
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,7,1 0 3
3 1 6,0
3,3,7,5 2 3,3,4,7,6
2,2,6,0 3 2,9,7,2,9,1
9,6,5,5,2 4 -
- 5 4,7,4,8,2
1,2 6 4,3
3,5,9,2 7 2,0,8
7,5 8 0
3,3 9 4,7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top