kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 4
28/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
71657
Giải nhất
84700
Giải nhì
16392                    62229
Giải ba
73686          30479          43699
51572          62815          14625
Giải tư
1915                    0637
2911                    5413
Giải năm
0491          2987          1792
7133          6978          3660
Giải sáu
387          786          585
Giải bảy
82          56          87          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 0
1,9,6 1 5,5,1,3
9,7,9,8 2 9,5
1,3 3 7,3
- 4 -
1,2,1,8 5 7,6
8,8,5 6 0,1
5,3,8,8,8 7 9,2,8
7 8 6,7,7,6,5,2,7
2,7,9 9 2,9,1,2
Thứ 3
27/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
36366
Giải nhất
92352
Giải nhì
88884                    12671
Giải ba
28352          65625          57562
65346          34798          38384
Giải tư
3803                    1723
7207                    2276
Giải năm
9296          6468          0633
9619          1839          0727
Giải sáu
582          895          346
Giải bảy
53          79          32          11
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,7
7,1 1 9,1
5,5,6,8,3 2 5,3,7
0,2,3,5 3 3,9,2
8,8 4 6,6
2,9 5 2,2,3
6,4,7,9,4 6 6,2,8
0,2 7 1,6,9
9,6 8 4,4,2
1,3,7 9 8,6,5
Thứ 2
26/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
50039
Giải nhất
30294
Giải nhì
04781                    85789
Giải ba
85950          93983          00317
79744          92747          20940
Giải tư
1802                    1239
0431                    6228
Giải năm
0641          2329          3741
6732          1942          6318
Giải sáu
124          702          193
Giải bảy
20          04          54          60
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
5,4,2,6 0 2,2,4
8,3,4,4 1 7,8
0,3,4,0 2 8,9,4,0
8,9 3 9,9,1,2
9,4,2,0,5 4 4,7,0,1,1,2
- 5 0,4
- 6 0
1,4 7 -
2,1 8 1,9,3
3,8,3,2 9 4,3
CN
25/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
64510
Giải nhất
09008
Giải nhì
71487                    36603
Giải ba
66023          89454          82827
22957          17549          17008
Giải tư
3722                    8070
5731                    5338
Giải năm
6190          5930          8393
8216          5341          5499
Giải sáu
555          452          958
Giải bảy
21          29          85          35
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,7,9,3 0 8,3,8
3,4,2 1 0,6
2,5 2 3,7,2,1,9
0,2,9 3 1,8,0,5
5 4 9,1
5,8,3 5 4,7,5,2,8
1 6 -
8,2,5 7 0
0,0,3,5 8 7,5
4,9,2 9 0,3,9
Thứ 7
24/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
00154
Giải nhất
67018
Giải nhì
55135                    56128
Giải ba
90708          86494          18520
62077          02683          25677
Giải tư
9406                    7398
3720                    9188
Giải năm
2750          3757          0312
9606          3083          0925
Giải sáu
993          114          619
Giải bảy
82          45          76          72
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,2,5 0 8,6,6
- 1 8,2,4,9
1,8,7 2 8,0,0,5
8,8,9 3 5
5,9,1 4 5
3,2,4 5 4,0,7
0,0,7 6 -
7,7,5 7 7,7,6,2
1,2,0,9,8 8 3,8,3,2
1 9 4,8,3
Thứ 6
23/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
61444
Giải nhất
48915
Giải nhì
81984                    67377
Giải ba
93182          21719          63464
72184          03048          34348
Giải tư
7359                    6060
8852                    9547
Giải năm
2695          7980          8798
7792          4314          1756
Giải sáu
286          816          555
Giải bảy
51          92          21          02
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,8 0 2
5,2 1 5,9,4,6
8,5,9,9,0 2 1
- 3 -
4,8,6,8,1 4 4,8,8,7
1,9,5 5 9,2,6,5,1
5,8,1 6 4,0
7,4 7 7
4,4,9 8 4,2,4,0,6
1,5 9 5,8,2,2
Thứ 5
22/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
69965
Giải nhất
48034
Giải nhì
58813                    25488
Giải ba
81810          68220          02324
02324          74024          47113
Giải tư
6591                    0834
4117                    0891
Giải năm
6323          7818          9359
0004          5886          0061
Giải sáu
471          495          055
Giải bảy
09          90          47          65
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 22/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,2,9 0 4,9
9,9,6,7 1 3,0,3,7,8
- 2 0,4,4,4,3
1,1,2 3 4,4
3,2,2,2,3,0 4 7
6,9,5,6 5 9,5
8 6 5,1,5
1,4 7 1
8,1 8 8,6
5,0 9 1,1,5,0
Thứ 4
21/02
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
29059
Giải nhất
31161
Giải nhì
87842                    53997
Giải ba
73354          78277          25794
90657          74610          37523
Giải tư
3375                    3443
0061                    2797
Giải năm
2897          9027          2330
0051          8438          0841
Giải sáu
848          437          617
Giải bảy
06          05          85          77
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 21/02/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,3 0 6,5
6,6,5,4 1 0,7
4 2 3,7
2,4 3 0,8,7
5,9 4 2,3,1,8
7,0,8 5 9,4,7,1
0 6 1,1
9,7,5,9,9,2,3,1,7 7 7,5,7
3,4 8 5
5 9 7,4,7,7
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top