kết quả xổ số miền bắc

   
Thứ 4
30/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
43163
Giải nhất
33920
Giải nhì
75186                    47672
Giải ba
92942          27912          02509
05676          74836          73981
Giải tư
9135                    2568
7826                    5008
Giải năm
5713          2679          4610
0593          6819          1630
Giải sáu
262          011          414
Giải bảy
77          40          64          28
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
2,1,3,4 0 9,8
8,1 1 2,3,0,9,1,4
7,4,1,6 2 0,6,8
6,1,9 3 6,5,0
1,6 4 2,0
3 5 -
8,7,3,2 6 3,8,2,4
7 7 2,6,9,7
6,0,2 8 6,1
0,7,1 9 3
Thứ 3
29/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
26997
Giải nhất
04205
Giải nhì
70919                    61560
Giải ba
39455          68805          35240
45918          39659          47978
Giải tư
2430                    1950
6705                    1921
Giải năm
8046          2885          8907
6897          5238          9866
Giải sáu
790          263          419
Giải bảy
74          99          12          80
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
6,4,3,5,9,8 0 5,5,5,7
2 1 9,8,9,2
1 2 1
6 3 0,8
7 4 0,6
0,5,0,0,8 5 5,9,0
4,6 6 0,6,3
9,0,9 7 8,4
1,7,3 8 5,0
1,5,1,9 9 7,7,0,9
Thứ 2
28/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
44938
Giải nhất
04780
Giải nhì
80423                    36967
Giải ba
41762          41421          50819
65964          18197          67973
Giải tư
4754                    5184
9197                    4162
Giải năm
4191          3901          6791
2752          4568          2106
Giải sáu
628          205          271
Giải bảy
23          10          86          61
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,1 0 1,6,5
2,9,0,9,7,6 1 9,0
6,6,5 2 3,1,8,3
2,7,2 3 8
6,5,8 4 -
0 5 4,2
0,8 6 7,2,4,2,8,1
6,9,9 7 3,1
3,6,2 8 0,4,6
1 9 7,7,1,1
CN
27/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
63408
Giải nhất
31831
Giải nhì
14085                    55434
Giải ba
41023          24969          62977
11749          14130          13754
Giải tư
2640                    3473
1917                    4170
Giải năm
1412          4080          0809
5185          3125          0691
Giải sáu
175          715          865
Giải bảy
21          68          79          18
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,4,7,8 0 8,9
3,9,2 1 7,2,5,8
1 2 3,5,1
2,7 3 1,4,0
3,5 4 9,0
8,8,2,7,1,6 5 4
- 6 9,5,8
7,1 7 7,3,0,5,9
0,6,1 8 5,0,5
6,4,0,7 9 1
Thứ 7
26/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
70873
Giải nhất
33167
Giải nhì
37308                    09513
Giải ba
65247          20262          45946
46825          60484          98810
Giải tư
8138                    7638
7918                    4378
Giải năm
1649          3129          1584
5534          9247          3785
Giải sáu
265          553          473
Giải bảy
37          92          10          64
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1,1 0 8
- 1 3,0,8,0
6,9 2 5,9
7,1,5,7 3 8,8,4,7
8,8,3,6 4 7,6,9,7
2,8,6 5 3
4 6 7,2,5,4
6,4,4,3 7 3,8,3
0,3,3,1,7 8 4,4,5
4,2 9 2
Thứ 6
25/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
89936
Giải nhất
92694
Giải nhì
62170                    63572
Giải ba
51396          67295          81548
78652          23679          58275
Giải tư
5337                    5944
8805                    1944
Giải năm
9721          6739          3545
3059          6456          8621
Giải sáu
435          048          344
Giải bảy
55          29          84          11
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7 0 5
2,2,1 1 1
7,5 2 1,1,9
- 3 6,7,9,5
9,4,4,4,8 4 8,4,4,5,8,4
9,7,0,4,3,5 5 2,9,6,5
3,9,5 6 -
3 7 0,2,9,5
4,4 8 4
7,3,5,2 9 4,6,5
Thứ 5
24/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
42876
Giải nhất
19449
Giải nhì
26883                    48018
Giải ba
95699          48052          93001
58938          02285          66341
Giải tư
1565                    5482
8448                    0774
Giải năm
8791          8042          0992
3709          9431          0546
Giải sáu
327          146          876
Giải bảy
53          43          54          52
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,9
0,4,9,3 1 8
5,8,4,9,5 2 7
8,5,4 3 8,1
7,5 4 9,1,8,2,6,6,3
8,6 5 2,3,4,2
7,4,4,7 6 5
2 7 6,4,6
1,3,4 8 3,5,2
4,9,0 9 9,1,2
Thứ 4
23/05
2018
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
37544
Giải nhất
86683
Giải nhì
89324                    68549
Giải ba
08603          29724          08391
34033          25487          53176
Giải tư
3567                    9251
2471                    6977
Giải năm
3916          0472          3873
9966          9940          5142
Giải sáu
672          222          661
Giải bảy
82          17          99          94
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 23/05/2018
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 3
9,5,7,6 1 6,7
7,4,7,2,8 2 4,4,2
8,0,3,7 3 3
4,2,2,9 4 4,9,0,2
- 5 1
7,1,6 6 7,6,1
8,6,7,1 7 6,1,7,2,3,2
- 8 3,7,2
4,9 9 1,9,4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top