kết quả xổ số miền bắc

   
CN
31/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
73459
Giải nhất
86961
Giải nhì
98601                    31544
Giải ba
18088          09621          46340
62551          11648          07578
Giải tư
0072                    3208
3626                    7485
Giải năm
1481          2729          6097
1447          9864          4388
Giải sáu
542          022          024
Giải bảy
11          36          21          99
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 31/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 1,8
6,0,2,5,8,1,2 1 1
7,4,2 2 1,6,9,2,4,1
- 3 6
4,6,2 4 4,0,8,7,2
8 5 9,1
2,3 6 1,4
9,4 7 8,2
8,4,7,0,8 8 8,5,1,8
5,2,9 9 7,9
Thứ 7
30/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
61773
Giải nhất
20030
Giải nhì
94558                    89831
Giải ba
87558          07160          92229
87771          38224          76912
Giải tư
9233                    8468
6500                    8739
Giải năm
1746          2443          3681
7795          1289          8211
Giải sáu
621          420          633
Giải bảy
31          56          51          96
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 30/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
3,6,0,2 0 0
3,7,8,1,2,3,5 1 2,1
1 2 9,4,1,0
7,3,4,3 3 0,1,3,9,3,1
2 4 6,3
9 5 8,8,6,1
4,5,9 6 0,8
- 7 3,1
5,5,6 8 1,9
2,3,8 9 5,6
Thứ 6
29/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
53773
Giải nhất
47056
Giải nhì
52489                    09403
Giải ba
74847          84905          85178
93941          40224          44737
Giải tư
1073                    2127
7811                    1781
Giải năm
5068          0152          8223
2948          7315          0377
Giải sáu
548          865          724
Giải bảy
23          28          32          07
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 29/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,5,7
4,1,8 1 1,5
5,3 2 4,7,3,4,3,8
7,0,7,2,2 3 7,2
2,2 4 7,1,8,8
0,1,6 5 6,2
5 6 8,5
4,3,2,7,0 7 3,8,3,7
7,6,4,4,2 8 9,1
8 9 -
Thứ 5
28/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
59705
Giải nhất
95527
Giải nhì
65347                    34078
Giải ba
09667          36952          86803
45947          67906          65035
Giải tư
1272                    2781
4193                    2559
Giải năm
8480          2074          4058
5397          8246          3929
Giải sáu
080          518          178
Giải bảy
47          03          80          78
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 28/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,8,8 0 5,3,6,3
8 1 8
5,7 2 7,9
0,9,0 3 5
7 4 7,7,6,7
0,3 5 2,9,8
0,4 6 7
2,4,6,4,9,4 7 8,2,4,8,8
7,5,1,7,7 8 1,0,0,0
5,2 9 3,7
Thứ 4
27/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
84416
Giải nhất
81974
Giải nhì
41981                    58301
Giải ba
44980          31398          41202
14501          16020          78865
Giải tư
3111                    3197
4328                    2836
Giải năm
2430          5808          4849
6214          7580          6407
Giải sáu
252          932          114
Giải bảy
08          52          25          98
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 27/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
8,2,3,8 0 1,2,1,8,7,8
8,0,0,1 1 6,1,4,4
0,5,3,5 2 0,8,5
- 3 6,0,2
7,1,1 4 9
6,2 5 2,2
1,3 6 5
9,0 7 4
9,2,0,0,9 8 1,0,0
4 9 8,7,8
Thứ 3
26/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
12404
Giải nhất
28263
Giải nhì
98547                    62066
Giải ba
28818          95813          72806
48312          78109          32681
Giải tư
8762                    3058
8310                    9516
Giải năm
3152          6462          4989
7891          2458          6228
Giải sáu
637          309          541
Giải bảy
15          63          23          89
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 26/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
1 0 4,6,9,9
8,9,4 1 8,3,2,0,6,5
1,6,5,6 2 8,3
6,1,6,2 3 7
0 4 7,1
1 5 8,2,8
6,0,1 6 3,6,2,2,3
4,3 7 -
1,5,5,2 8 1,9,9
0,8,0,8 9 1
Thứ 2
25/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
30363
Giải nhất
42156
Giải nhì
10040                    96503
Giải ba
70175          84881          98573
76633          11405          21113
Giải tư
7662                    1114
0522                    0992
Giải năm
6127          1475          9375
1544          0863          6288
Giải sáu
458          677          149
Giải bảy
76          19          14          17
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 25/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4 0 3,5
8 1 3,4,9,4,7
6,2,9 2 2,7
6,0,7,3,1,6 3 3
1,4,1 4 0,4,9
7,0,7,7 5 6,8
5,7 6 3,2,3
2,7,1 7 5,3,5,5,7,6
8,5 8 1,8
4,1 9 2
CN
24/12
2017
kết quả xổ số miền bắc
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XSMB gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Xổ số Miền Bắc
Giải ĐB
89886
Giải nhất
81087
Giải nhì
84070                    27214
Giải ba
47352          55501          18748
06390          55284          60344
Giải tư
9931                    6299
3190                    7876
Giải năm
8257          4590          3352
7855          7111          5940
Giải sáu
192          239          412
Giải bảy
45          80          70          86
Bảng loto xổ số miền bắc - Ngày: 24/12/2017
Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
7,9,9,9,4,8,7 0 1
0,3,1 1 4,1,2
5,5,9,1 2 -
- 3 1,9
1,8,4 4 8,4,0,5
5,4 5 2,7,2,5
8,7,8 6 -
8,5 7 0,6,0
4 8 6,7,4,0,6
9,3 9 0,9,0,0,2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top