kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 2
08/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
30
79
50
Giải bảy
235
943
688
Giải sáu
8940
2305
2446
6053
1686
1970
7267
1968
1308
Giải năm
8338
2525
7564
Giải tư
60167
05730
25044
80924
37270
78677
44347
91627
10712
25386
05770
46786
97678
86649
59027
46888
51995
93369
45722
20268
86727
Giải ba
46249
70303
43884
51865
10275
42097
Giải nhì
93852
89779
09776
Giải nhất
91183
28469
06996
Giải ĐB
755452
494468
141590
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 08/01/2018
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3,4,3,7 0 5,3
- 1 -
5,5 2 4
0,8 3 0,5,8,0
4,2 4 0,6,4,7,9
3,0 5 2,2
4 6 7
6,7,4 7 0,7
3 8 3
4 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
7,7 0 -
- 1 2
1 2 5,7
4,5 3 -
8 4 3,9
2,6 5 3
8,8,8 6 5,9,8
2 7 9,0,0,8,9
7,6 8 6,6,6,4
7,4,7,6 9 -
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
5,9 0 8
- 1 -
2 2 7,2,7
- 3 -
6 4 -
9,7 5 0
7,9 6 7,8,4,9,8
6,2,2,9 7 5,6
8,6,0,8,6 8 8,8
6 9 5,7,6,0
CN
07/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
31
66
18
Giải bảy
580
149
846
Giải sáu
1893
7698
5322
8750
7672
2735
7090
7469
3932
Giải năm
1037
9400
4643
Giải tư
34729
01023
97402
49573
11516
49487
29265
80386
88970
92751
05627
66167
84329
43451
29683
05814
02813
05389
31985
55178
35471
Giải ba
40281
12799
35923
86299
67410
40679
Giải nhì
84320
99184
98064
Giải nhất
25715
74340
31706
Giải ĐB
981951
325400
663294
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 07/01/2018
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 2
3,8,5 1 6,5
2,0 2 2,9,3,0
9,2,7 3 1,7
- 4 -
6,1 5 1
1 6 5
3,8 7 3
9 8 0,7,1
2,9 9 3,8,9
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
5,0,7,4,0 0 0,0
5,5 1 -
7 2 7,9,3
2 3 5
8 4 9,0
3 5 0,1,1
6,8 6 6,7
2,6 7 2,0
- 8 6,4
4,2,9 9 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
9,1 0 6
7 1 8,4,3,0
3 2 -
4,8,1 3 2
1,6,9 4 6,3
8 5 -
4,0 6 9,4
- 7 8,1,9
1,7 8 3,9,5
6,8,7 9 0,4
Thứ 7
06/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
52
96
05
80
Giải bảy
273
176
407
589
Giải sáu
6471
1805
7415
8242
3800
2535
6057
9232
5009
8873
4961
3855
Giải năm
8352
6423
6360
2316
Giải tư
94890
75845
72482
80745
77283
67616
62143
47266
13449
44905
31067
82005
05154
30640
11062
42198
97995
59849
47465
79208
07934
27343
63776
55558
37195
30802
17137
80087
Giải ba
80731
21628
70774
26121
23706
04100
32468
22340
Giải nhì
95782
58115
09738
54612
Giải nhất
96502
75870
48774
71322
Giải ĐB
367405
405014
749837
613081
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 06/01/2018
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
9 0 5,2,5
7,3 1 5,6
5,5,8,8,0 2 8
7,8,4 3 1
- 4 5,5,3
0,1,4,4,0 5 2,2
1 6 -
- 7 3,1
2 8 2,3,2
- 9 0
Long An
Chục Số Đơn Vị
0,4,7 0 0,5,5
2 1 5,4
4 2 3,1
2 3 5
5,7,1 4 2,9,0
3,0,0,1 5 4
9,7,6 6 6,7
6 7 6,4,0
- 8 -
4 9 6
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
6,0 0 5,7,9,8,6,0
- 1 -
3,6 2 -
- 3 2,4,8,7
3,7 4 9
0,9,6 5 7
0 6 0,2,5
0,5,3 7 4
9,0,3 8 -
0,4 9 8,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
8,4 0 2
6,8 1 6,2
0,1,2 2 2
7,4 3 7
- 4 3,0
5,9 5 5,8
1,7 6 1,8
3,8 7 3,6
5,6 8 0,9,7,1
8 9 5
Thứ 6
05/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
17
75
54
Giải bảy
261
927
423
Giải sáu
7202
8755
3356
2203
5036
8438
9299
4471
7803
Giải năm
4965
5791
1149
Giải tư
42214
66250
33288
67076
19266
42691
11968
26404
67372
04939
79990
54155
08311
17686
11162
48783
74796
37205
72904
24296
45634
Giải ba
31609
69998
62807
56314
04741
44936
Giải nhì
10670
93706
85668
Giải nhất
78009
25952
96331
Giải ĐB
018198
769585
438955
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 05/01/2018
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 2,9,9
6,9 1 7,4
0 2 -
- 3 -
1 4 -
5,6 5 5,6,0
5,7,6 6 1,5,6,8
1 7 6,0
8,6,9,9 8 8
0,0 9 1,8,8
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
9 0 3,4,7,6
9,1 1 1,4
7,5 2 7
0 3 6,8,9
0,1 4 -
7,5,8 5 5,2
3,8,0 6 -
2,0 7 5,2
3 8 6,5
3 9 1,0
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 3,5,4
7,4,3 1 -
6 2 3
2,0,8 3 4,6,1
5,0,3 4 9,1
0,5 5 4,5
9,9,3 6 2,8
- 7 1
6 8 3
9,4 9 9,6,6
Thứ 5
04/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
50
52
23
Giải bảy
643
469
199
Giải sáu
6948
7463
7458
5913
4764
0946
3504
3108
9173
Giải năm
1982
7429
6980
Giải tư
42930
55103
27786
96363
44319
71739
76282
98517
84572
81284
25734
90229
54000
61120
36498
85305
06181
96719
04602
63103
16825
Giải ba
98862
44453
09708
97243
31572
60157
Giải nhì
65899
09944
99223
Giải nhất
56853
69990
84262
Giải ĐB
553682
710798
895400
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 04/01/2018
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
5,3 0 3
- 1 9
8,8,6,8 2 -
4,6,0,6,5,5 3 0,9
- 4 3,8
- 5 0,8,3,3
8 6 3,3,2
- 7 -
4,5 8 2,6,2,2
1,3,9 9 9
An Giang
Chục Số Đơn Vị
0,2,9 0 0,8
- 1 3,7
5,7 2 9,9,0
1,4 3 4
6,8,3,4 4 6,3,4
- 5 2
4 6 9,4
1 7 2
0,9 8 4
6,2,2 9 0,8
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
8,0 0 4,8,5,2,3,0
8 1 9
0,7,6 2 3,5,3
2,7,0,2 3 -
0 4 -
0,2 5 7
- 6 2
5 7 3,2
0,9 8 0,1
9,1 9 9,8
Thứ 4
03/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
71
83
18
Giải bảy
330
039
594
Giải sáu
4384
8272
1288
1940
5552
3781
8779
3985
7406
Giải năm
5126
6343
8493
Giải tư
67846
85717
27998
13455
81350
88325
01283
03694
50178
74314
17896
74744
73655
07710
90427
03507
70994
16976
59243
25948
02082
Giải ba
32515
19286
91125
82677
86937
65404
Giải nhì
81513
68951
90943
Giải nhất
04723
66656
03451
Giải ĐB
309086
385965
752123
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 03/01/2018
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
3,5 0 -
7 1 7,5,3
7 2 6,5,3
8,1,2 3 0
8 4 6
5,2,1 5 5,0
2,4,8,8 6 -
1 7 1,2
8,9 8 4,8,3,6,6
- 9 8
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 -
8,5 1 4,0
5 2 5
8,4 3 9
9,1,4 4 0,3,4
5,2,6 5 2,5,1,6
9,5 6 5
7 7 8,7
7 8 3,1
3 9 4,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,7,4
5 1 8
8 2 7,3
9,4,4,2 3 7
9,9,0 4 3,8,3
8 5 1
0,7 6 -
2,0,3 7 9,6
1,4 8 5,2
7 9 4,3,4
Thứ 3
02/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
40
76
01
Giải bảy
106
182
483
Giải sáu
1862
8234
8259
2629
2596
6395
5322
7424
6081
Giải năm
2515
4943
4969
Giải tư
28065
32343
45139
78679
29068
14131
13880
55557
07285
91209
64295
93332
34157
64068
41139
37568
68626
22287
87327
89511
49017
Giải ba
01101
77933
64643
42889
70775
20395
Giải nhì
78756
37958
95908
Giải nhất
98537
94005
52660
Giải ĐB
154150
298866
380383
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 02/01/2018
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
4,8,5 0 6,1
3,0 1 5
6 2 -
4,3 3 4,9,1,3,7
3 4 0,3
1,6 5 9,6,0
0,5 6 2,5,8
3 7 9
6 8 0
5,3,7 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,5
- 1 -
8,3 2 9
4,4 3 2
- 4 3,3
9,8,9,0 5 7,7,8
7,9,6 6 8,6
5,5 7 6
6,5 8 2,5,9
2,0,8 9 6,5,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
6 0 1,8
0,8,1 1 1,7
2 2 2,4,6,7
8,8 3 9
2 4 -
7,9 5 -
2 6 9,8,0
8,2,1 7 5
6,0 8 3,1,7,3
6,3 9 5
Thứ 2
01/01
2018
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
81
58
02
Giải bảy
622
352
872
Giải sáu
6438
1991
6183
5212
8972
8762
1548
6035
3119
Giải năm
5065
8492
8605
Giải tư
12948
51769
86882
52940
67210
90391
48288
43924
34385
71978
35076
61670
39539
87208
84848
77224
28010
55204
83458
05889
95118
Giải ba
83991
77028
52136
72430
48366
82592
Giải nhì
49084
05610
27919
Giải nhất
73247
68606
70792
Giải ĐB
526989
622602
208635
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 01/01/2018
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 -
8,9,9,9 1 0
2,8 2 2,8
8 3 8
8 4 8,0,7
6 5 -
- 6 5,9
4 7 -
3,4,8,2 8 1,3,2,8,4,9
6,8 9 1,1,1
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
7,3,1 0 8,6,2
- 1 2,0
5,1,7,6,9,0 2 4
- 3 9,6,0
2 4 -
8 5 8,2
7,3,0 6 2
- 7 2,8,6,0
5,7,0 8 5
3 9 2
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1 0 2,5,4
- 1 9,0,8,9
0,7,9,9 2 4
- 3 5,5
2,0 4 8,8
3,0,3 5 8
6 6 6
- 7 2
4,4,5,1 8 9
1,8,1 9 2,2
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top