kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 3
14/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
79
48
68
Giải bảy
158
960
187
Giải sáu
6002
4744
6844
4008
4321
5639
4451
4515
1377
Giải năm
1242
3248
5377
Giải tư
60452
68864
61203
62022
02962
78100
30548
17725
48330
40427
16484
58045
02186
20376
82883
17449
02236
18606
66282
46663
84096
Giải ba
15315
66972
05458
31098
61093
04074
Giải nhì
91505
58414
90485
Giải nhất
24075
89746
12175
Giải ĐB
074560
423306
243642
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 14/03/2017
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 2,3,0,5
- 1 5
0,4,5,2,6,7 2 2
0 3 -
4,4,6 4 4,4,2,8
1,0,7 5 8,2
- 6 4,2,0
- 7 9,2,5
5,4 8 -
7 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
6,3 0 8,6
2 1 4
- 2 1,5,7
- 3 9,0
8,1 4 8,8,5,6
2,4 5 8
8,7,4,0 6 0
2 7 6
4,0,4,5,9 8 4,6
3 9 8
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
5 1 5
8,4 2 -
8,6,9 3 6
7 4 9,2
1,8,7 5 1
3,0,9 6 8,3
8,7,7 7 7,7,4,5
6 8 7,3,2,5
4 9 6,3
Thứ 2
13/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
88
18
17
Giải bảy
245
214
776
Giải sáu
4510
9074
1729
2869
2508
5726
2583
8363
3858
Giải năm
3964
5358
6961
Giải tư
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
53670
86868
38949
44871
83260
48299
17756
00533
16506
40699
86221
15876
35136
93656
Giải ba
13809
31055
15323
15332
25178
79064
Giải nhì
00506
19256
69057
Giải nhất
52308
31510
53177
Giải ĐB
603700
949039
847912
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 13/03/2017
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1,0,0 0 0,3,9,6,8,0
- 1 0,3
- 2 9
1,0 3 -
7,6 4 5,8
4,5 5 5
0 6 4,7
6,7 7 4,7,9
8,4,0 8 8
2,7,0 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
7,6,1 0 8
7 1 8,4,0
3 2 6,3
2 3 2,9
1 4 9
- 5 8,6,6
2,5,5 6 9,8,0
- 7 0,1
1,0,5,6 8 -
6,4,9,3 9 9
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
- 0 6
6,2 1 7,2
1 2 1
8,6,3 3 3,6
6 4 -
- 5 8,6,7
7,0,7,3,5 6 3,1,4
1,5,7 7 6,6,8,7
5,7 8 3
9 9 9
CN
12/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
28
56
55
Giải bảy
057
016
675
Giải sáu
2456
9620
7511
4823
6744
2500
2955
8863
5119
Giải năm
9882
5284
0534
Giải tư
84259
94328
22217
25042
94964
56635
13141
42829
97277
89628
28696
04431
44060
41070
69462
93874
55836
80374
44833
18202
22485
Giải ba
56148
08761
78006
40546
64220
02106
Giải nhì
50519
08921
50209
Giải nhất
60167
17002
36228
Giải ĐB
861820
426015
050461
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 12/03/2017
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
2,2 0 -
1,4,6 1 1,7,9
8,4 2 8,0,8,0
- 3 5
6 4 2,1,8
3 5 7,6,9
5 6 4,1,7
5,1,6 7 -
2,2,4 8 2
5,1 9 -
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
0,6,7 0 0,6,2
3,2 1 6,5
0 2 3,9,8,1
2 3 1
4,8 4 4,6
1 5 6
5,1,9,0,4 6 0
7 7 7,0
2 8 4
2 9 6
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
2 0 2,6,9
6 1 9
6,0 2 0,8
6,3 3 4,6,3
3,7,7 4 -
5,7,5,8 5 5,5
3,0 6 3,2,1
- 7 5,4,4
2 8 5
1,0 9 -
Thứ 7
11/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
35
89
37
49
Giải bảy
973
151
816
629
Giải sáu
0042
5833
3569
7045
7682
1789
8349
1236
5848
0079
1738
9682
Giải năm
1410
5570
9473
2586
Giải tư
82731
17242
23967
81017
22955
66595
05533
30278
63876
09604
31254
84700
40137
68270
72859
15922
16763
14590
21793
45513
70607
53981
65189
32722
07836
73296
11918
35723
Giải ba
74891
42249
26090
19338
09688
69319
13373
94522
Giải nhì
21471
84589
23794
97393
Giải nhất
92778
28033
83119
57734
Giải ĐB
973435
006737
823365
061013
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 11/03/2017
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1 0 -
3,9,7 1 0,7
4,4 2 -
7,3,3 3 5,3,1,3,5
- 4 2,2,9
3,5,9,3 5 5
- 6 9,7
6,1 7 3,1,8
7 8 -
6,4 9 5,1
Long An
Chục Số Đơn Vị
7,0,7,9 0 4,0
5 1 -
8 2 -
3 3 7,8,3,7
0,5 4 5
4 5 1,4
7 6 -
3,3 7 0,8,6,0
7,3 8 9,2,9,9
8,8,8 9 0
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
9 0 7
- 1 6,3,9,9
2 2 2
7,6,9,1 3 7,6
9 4 9,8
6 5 9
1,3 6 3,5
3,0 7 3
4,8 8 8
4,5,1,1 9 0,3,4
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
8 1 8,3
8,2,2 2 9,2,3,2
2,7,9,1 3 8,6,4
3 4 9
- 5 -
8,3,9 6 -
- 7 9,3
3,1 8 2,6,1,9
4,2,7,8 9 6,3
Thứ 6
10/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
73
88
74
Giải bảy
339
236
746
Giải sáu
8852
2280
0202
4486
8482
3661
8240
9777
2873
Giải năm
6923
0683
8014
Giải tư
82850
70712
65193
95603
64012
14222
20887
74524
45105
65368
38943
27267
19656
24087
97171
27333
28644
00354
43787
93426
77413
Giải ba
43850
57835
88134
52148
37226
61071
Giải nhì
96280
51981
79696
Giải nhất
01275
01391
59292
Giải ĐB
728359
531805
784995
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 10/03/2017
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
8,5,5,8 0 2,3
- 1 2,2
5,0,1,1,2 2 3,2
7,2,9,0 3 9,5
- 4 -
3,7 5 2,0,0,9
- 6 -
8 7 3,5
- 8 0,7,0
3,5 9 3
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,5
6,8,9 1 -
8 2 4
8,4 3 6,4
2,3 4 3,8
0,0 5 6
3,8,5 6 1,8,7
6,8 7 -
8,6,4 8 8,6,2,3,7,1
- 9 1
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
4 0 -
7,7 1 4,3
9 2 6,6
7,3,1 3 3
7,1,4,5 4 6,0,4
9 5 4
4,2,2,9 6 -
7,8 7 4,7,3,1,1
- 8 7
- 9 6,2,5
Thứ 5
09/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
64
03
63
Giải bảy
593
915
787
Giải sáu
7821
2662
2775
9865
7792
2880
2909
1812
7263
Giải năm
0015
9081
0671
Giải tư
30143
41816
02506
68550
28021
26972
64242
07666
15620
15134
48715
86638
40178
70169
71393
05923
58692
58254
95195
21825
85623
Giải ba
13845
49265
28105
07103
62818
39241
Giải nhì
09770
93129
82658
Giải nhất
31489
32163
03024
Giải ĐB
531115
973447
840892
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 09/03/2017
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 6
2,2 1 5,6,5
6,7,4 2 1,1
9,4 3 -
6 4 3,2,5
7,1,4,6,1 5 0
1,0 6 4,2,5
- 7 5,2,0
- 8 9
8 9 3
An Giang
Chục Số Đơn Vị
8,2 0 3,5,3
8 1 5,5
9 2 0,9
0,0,6 3 4,8
3 4 7
1,6,1,0 5 -
6 6 5,6,9,3
4 7 8
3,7 8 0,1
6,2 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
7,4 1 2,8
1,9,9 2 3,5,3,4
6,6,9,2,2 3 -
5,2 4 1
9,2 5 4,8
- 6 3,3
8 7 1
1,5 8 7
0 9 3,2,5,2
Thứ 4
08/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
43
88
37
Giải bảy
133
729
333
Giải sáu
3050
6527
6373
4453
9874
7071
4023
1813
6123
Giải năm
3755
3990
2153
Giải tư
21957
40552
28025
65211
22574
88676
15767
21600
80190
91304
22316
99553
07038
67298
99554
85929
94780
02830
60842
49617
06565
Giải ba
47522
15027
78800
56188
18810
71723
Giải nhì
84616
98051
91022
Giải nhất
68316
69198
77828
Giải ĐB
650349
014126
830437
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 08/03/2017
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
5 0 -
1 1 1,6,6
5,2 2 7,5,2,7
4,3,7 3 3
7 4 3,9
5,2 5 0,5,7,2
7,1,1 6 7
2,5,6,2 7 3,4,6
- 8 -
4 9 -
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
9,0,9,0 0 0,4,0
7,5 1 6
- 2 9,6
5,5 3 8
7,0 4 -
- 5 3,3,1
1,2 6 -
- 7 4,1
8,3,9,8,9 8 8,8
2 9 0,0,8,8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
8,3,1 0 -
- 1 3,7,0
4,2 2 3,3,9,3,2,8
3,2,1,2,5,2 3 7,3,0,7
5 4 2
6 5 3,4
- 6 5
3,1,3 7 -
2 8 0
2 9 -
Thứ 3
07/03
2017
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
85
31
75
Giải bảy
550
452
192
Giải sáu
3885
4652
9816
5729
8807
3851
8770
9216
0160
Giải năm
1173
8174
0068
Giải tư
86931
77548
61718
74991
56362
28375
12713
65914
36112
91741
42118
16211
12148
96167
96133
24505
22982
52451
37494
42978
25869
Giải ba
66537
76963
10816
98162
26706
45242
Giải nhì
24351
65002
33331
Giải nhất
28255
33795
57232
Giải ĐB
096850
668989
204473
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 07/03/2017
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 -
3,9,5 1 6,8,3
5,6 2 -
7,1,6 3 1,7
- 4 8
8,8,7,5 5 0,2,1,5,0
1 6 2,3
3 7 3,5
4,1 8 5,5
- 9 1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,2
3,5,4,1 1 4,2,8,1,6
5,1,6,0 2 9
- 3 1
7,1 4 1,8
9 5 2,1
1 6 7,2
0,6 7 4
1,4 8 9
2,8 9 5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
7,6 0 5,6
5,3 1 6
9,8,4,3 2 -
3,7 3 3,1,2
9 4 2
7,0 5 1
1,0 6 0,8,9
- 7 5,0,8,3
6,7 8 2
6 9 2,4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top