kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 7
21/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
27
31
84
25
Giải bảy
840
506
768
550
Giải sáu
5638
5838
5916
2853
7874
0141
4252
5769
2999
3273
6210
2088
Giải năm
8489
6564
9910
6348
Giải tư
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
Giải ba
02861
59808
01419
86178
15534
61150
91352
87756
Giải nhì
21393
82130
67872
43627
Giải nhất
19578
75375
41495
15253
Giải ĐB
108098
078827
426566
048784
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 21/05/2022
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
4,6 0 4,9,8
6 1 6,5,7
- 2 7
9 3 8,8
0,6 4 0
1 5 -
1 6 4,0,1
2,9,1 7 8
3,3,0,7,9 8 9
8,0 9 7,3,8
Long An
Chục Số Đơn Vị
5,3 0 6
3,4 1 4,9
8 2 7
5,4 3 1,0
7,6,9,1 4 1,3
8,7 5 3,0
0,9 6 4
2 7 4,8,5
7 8 2,5
1 9 6,4
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
1,6,4,5 0 -
4 1 0
5,7 2 8
- 3 4
8,3 4 1,0
9 5 2,0
6,6 6 8,9,0,8,6,6
- 7 9,2
6,2,6 8 4
6,9,7 9 9,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
5,1,8,6,8 0 -
- 1 0
5 2 5,7
7,5,5 3 -
8 4 8
2 5 0,7,3,2,6,3
5 6 0
5,8,2 7 3
8,4,8 8 8,0,8,0,7,4
- 9 -
Thứ 6
20/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
20
71
19
Giải bảy
502
438
487
Giải sáu
4611
9974
9091
0983
6249
7830
6567
8375
8188
Giải năm
8348
1112
0292
Giải tư
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
Giải ba
09848
52945
33472
89414
46283
33278
Giải nhì
18967
24311
53338
Giải nhất
95472
73063
89676
Giải ĐB
521232
492297
058785
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 20/05/2022
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
2 0 2
1,9,3 1 1
0,9,7,3 2 0
- 3 1,2
7 4 8,6,9,8,5
4 5 -
4,8 6 7,7
6,7,6 7 4,7,2
4,4 8 6
4 9 1,2
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
3,7 0 -
7,1 1 2,4,1
1,7 2 6
8,6 3 8,0
9,1 4 9,5
4 5 8
2 6 7,3
6,7,9 7 1,0,7,2
3,5 8 3
4 9 4,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,1
0 1 9
9,8 2 -
6,8 3 4,8
3,6 4 -
7,5,0,8 5 5
7 6 7,3,4
8,6 7 5,8,6
8,7,3 8 7,8,2,3,5
1 9 2
Thứ 5
19/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
89
25
05
Giải bảy
195
709
069
Giải sáu
1464
2958
3128
9277
2672
6700
1438
4205
9800
Giải năm
6559
3460
7267
Giải tư
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
Giải ba
54226
98882
36449
05417
15382
22515
Giải nhì
61737
96092
75438
Giải nhất
92602
02013
34235
Giải ĐB
742156
483760
202181
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 19/05/2022
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
0 0 4,0,2
1,8 1 1
8,0 2 8,6
8,8 3 7
6,0 4 -
9,9 5 8,9,6
2,5 6 4
3 7 -
5,2 8 9,1,3,3,2
8,5 9 5,5
An Giang
Chục Số Đơn Vị
0,6,6 0 9,0
7 1 3,8,7,3
7,9 2 5,7
1,7,1 3 -
7,8 4 9
2 5 -
- 6 0,0
7,2,1 7 7,2,4,3,1
1 8 4
0,4 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,1 0 5,5,0,9,2
4,8 1 0,5
0,8 2 3
2 3 8,8,5
- 4 1
0,0,1,3 5 8
- 6 9,7
6 7 -
3,5,8,3 8 8,2,1
6,0 9 -
Thứ 4
18/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
59
98
17
Giải bảy
860
224
054
Giải sáu
2134
3808
0709
8706
2281
4688
4239
0484
7638
Giải năm
1584
3191
0714
Giải tư
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
Giải ba
24151
34314
39408
13407
19977
22333
Giải nhì
12901
60613
80694
Giải nhất
18325
24244
79529
Giải ĐB
117782
547303
995365
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 18/05/2022
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
6,4 0 8,9,1
5,0 1 7,4
8 2 8,5
- 3 4,5
3,8,1 4 0
3,9,2 5 9,1
7 6 0
1 7 6
0,2 8 4,2
5,0,9 9 9,5
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
- 0 6,8,5,4,8,7,3
8,9 1 3
4,2 2 4,2
9,1,0 3 -
2,0,4 4 2,4
0 5 -
0 6 7
6,0 7 -
9,8,0,0 8 1,8
- 9 8,1,3
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
6 0 -
- 1 7,4,6,8
- 2 7,4,9
8,3 3 9,8,3
5,8,1,2,9 4 -
6 5 4
1 6 0,7,5
1,6,2,7 7 7
3,1 8 4,3
3,2 9 4
Thứ 3
17/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
40
05
74
Giải bảy
307
942
046
Giải sáu
9451
9675
8014
5487
1618
7955
2667
9984
2163
Giải năm
2295
4287
7821
Giải tư
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
Giải ba
93726
47504
04497
07866
94249
81251
Giải nhì
57433
20407
61440
Giải nhất
81084
91451
96768
Giải ĐB
986133
013467
723666
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 17/05/2022
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
- 2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
7,9,7 5 1
2,2 6 -
0 7 5,5,1
1,4 8 4
- 9 5,4,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
8 0 5,7,4,7
5 1 8
4,5 2 6
8 3 -
0 4 2,7
0,5 5 5,2,1
2,6 6 6,7
8,8,0,4,9,0,6 7 -
1 8 7,7,3,0
- 9 7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
4 0 9,9
2,5,5 1 8,9
- 2 1
6,8 3 -
7,8 4 6,9,0
9 5 1,1
4,6 6 7,3,8,6
6 7 4
1,6 8 4,3
0,0,1,4 9 5
Thứ 2
16/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
79
58
76
Giải bảy
002
468
300
Giải sáu
6422
4702
4355
6135
7989
7464
9582
7021
9417
Giải năm
4670
0771
8847
Giải tư
64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
81474
45579
87094
18825
08471
72342
85890
Giải ba
88937
36455
73168
24633
81772
47507
Giải nhì
17582
58661
81952
Giải nhất
56984
76469
79536
Giải ĐB
977447
037054
194554
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 16/05/2022
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
7,2 0 2,2
- 1 8,8
0,2,0,8 2 2,7,0
- 3 5,7
8,8 4 6,7
5,3,5 5 5,5
4 6 -
2,3,4 7 9,0
1,1 8 4,2,4
7 9 -
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
7,8,8,6 1 5,8
- 2 -
3 3 5,9,3
6,5 4 -
3,1,5 5 8,5,4
- 6 8,4,8,1,9
- 7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
0,9 0 0,7
2,7 1 7
8,4,7,5 2 1,5
- 3 6
7,9,5 4 7,2
2 5 2,4
7,3 6 -
1,4,0 7 6,4,9,1,2
- 8 2
7 9 4,0
CN
15/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
52
54
87
Giải bảy
551
741
531
Giải sáu
7756
2725
3723
4257
9293
1093
4829
8727
7685
Giải năm
6299
7102
9431
Giải tư
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
Giải ba
91926
21862
98457
46656
91736
70964
Giải nhì
40302
42192
67429
Giải nhất
20601
19873
46306
Giải ĐB
303326
797080
143945
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 15/05/2022
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,1
5,8,0 1 -
5,8,5,9,6,0 2 5,3,8,6,6
2,7 3 -
- 4 -
2 5 2,1,6,2
5,9,2,2 6 2
- 7 3
2 8 2,1
9 9 9,6,2
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
4,8 0 2
4 1 7
0,9 2 -
9,9,7 3 -
5 4 1,0,9,7
7 5 4,7,7,6
7,5 6 -
5,4,1,7,5 7 6,5,7,3
- 8 0
4 9 3,3,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
9,4 0 6
3,3,3 1 -
- 2 9,7,4,9
- 3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7 -
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8
Thứ 7
14/05
2022
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
07
99
03
38
Giải bảy
912
348
330
753
Giải sáu
5354
9472
6469
7381
9015
3846
6179
3117
1309
0305
9532
2559
Giải năm
3599
7501
2198
4568
Giải tư
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
Giải ba
43553
21931
77239
76525
25252
48798
65261
46747
Giải nhì
32729
54263
72733
74038
Giải nhất
75796
72760
05230
55344
Giải ĐB
275361
735904
765353
025549
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 14/05/2022
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 7,7,1
0,3,6 1 2,3
1,7 2 9
1,5 3 1
5 4 8,8
- 5 4,0,3
9 6 9,1
0,0 7 2
4,4 8 0
6,9,2 9 9,6
Long An
Chục Số Đơn Vị
6 0 1,4
8,0 1 5,2
8,1 2 5
6 3 7,9
6,0 4 8,6,5,8
1,4,2 5 -
4 6 4,3,0
3,9 7 -
4,4 8 1,2
9,3 9 9,7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
3,3 0 3,9
- 1 7
6,5,5 2 5
0,3,5 3 0,3,0
- 4 -
2,5 5 2,5,2,3
- 6 7,2
1,6,8 7 9,8
9,7,9 8 7
7,0 9 8,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
5,5 0 5
9,6 1 -
3,9,8 2 -
5 3 8,2,8
4 4 7,4,9
0 5 3,9,0,7,0
- 6 8,1
5,4 7 -
3,6,3 8 9,2
5,8,4 9 2,1
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top