kết quả xổ số miền trung

   
CN
02/06
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
34
12
Giải bảy
422
565
Giải sáu
9123
8720
3539
5624
7222
3866
Giải năm
8751
3984
Giải tư
28421
40072
95592
37620
68406
76710
05247
30663
57355
42443
18509
12059
42552
27199
Giải ba
58346
75275
22618
28378
Giải nhì
61804
27580
Giải nhất
55513
84990
Giải ĐB
084132
107816
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 02/06/2024
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
2,2,1 0 6,4
5,2 1 0,3
2,7,9,3 2 2,3,0,1,0
2,1 3 4,9,2
3,0 4 7,6
7 5 1
0,4 6 -
4 7 2,5
- 8 -
3 9 2
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
8,9 0 9
- 1 2,8,6
1,2,5 2 4,2
6,4 3 -
2,8 4 3
6,5 5 5,9,2
6,1 6 5,6,3
- 7 8
1,7 8 4,0
0,5,9 9 9,0
Thứ 7
01/06
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
40
57
72
Giải bảy
003
181
569
Giải sáu
8350
6374
9645
1734
5259
6242
1852
2668
5716
Giải năm
6143
0007
3733
Giải tư
61322
12257
94055
07278
19401
69082
23265
32703
09313
18838
83042
65939
32614
02598
83942
59728
29169
01697
80635
54313
76660
Giải ba
41628
01749
86759
16590
36740
25729
Giải nhì
93879
78593
74152
Giải nhất
26637
39098
02157
Giải ĐB
661914
782998
687059
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 01/06/2024
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 3,1
0 1 4
2,8 2 2,8
0,4 3 7
7,1 4 0,5,3,9
4,5,6 5 0,7,5
- 6 5
5,3 7 4,8,9
7,2 8 2
4,7 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
9 0 7,3
8 1 3,4
4,4 2 -
0,1,9 3 4,8,9
3,1 4 2,2
- 5 7,9,9
- 6 -
5,0 7 -
3,9,9,9 8 1
5,3,5 9 8,0,3,8,8
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
6,4 0 -
- 1 6,3
7,5,4,5 2 8,9
3,1 3 3,5
- 4 2,0
3 5 2,2,7,9
1 6 9,8,9,0
9,5 7 2
6,2 8 -
6,6,2,5 9 7
Thứ 6
31/05
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
09
00
Giải bảy
042
300
Giải sáu
3917
8194
4411
5366
7215
6839
Giải năm
5788
7674
Giải tư
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
00616
94510
60698
15099
54310
06816
70525
Giải ba
87368
16721
49308
62799
Giải nhì
69805
05664
Giải nhất
29502
55029
Giải ĐB
087970
467613
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 31/05/2024
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
7 0 9,2,4,5,2
1,2,2 1 7,1
4,0,0 2 1,9,1
7 3 -
9,0 4 2
5,0 5 5
- 6 8
1 7 3,0
8,8,6 8 8,8
0,2 9 4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
0,0,1,1 0 0,0,8
- 1 5,6,0,0,6,3
- 2 5,9
1 3 9
7,6 4 -
1,2 5 -
6,1,1 6 6,4
- 7 4
9,0 8 -
3,9,9,2 9 8,9,9
Thứ 5
30/05
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
43
01
58
Giải bảy
908
151
321
Giải sáu
9865
5283
6960
5608
7774
6502
9291
0270
1862
Giải năm
6822
6041
1589
Giải tư
36001
06062
56804
77846
63843
10965
83734
80342
13395
13625
61962
13382
11466
57550
64552
28620
74029
63065
48133
13244
09830
Giải ba
79868
30470
53572
73770
12231
97185
Giải nhì
70133
78893
02029
Giải nhất
46203
94252
41291
Giải ĐB
109868
791206
929844
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 30/05/2024
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
6,7 0 8,1,4,3
0 1 -
2,6 2 2
4,8,4,3,0 3 4,3
0,3 4 3,6,3
6,6 5 -
4 6 5,0,2,5,8,8
- 7 0
0,6,6 8 3
- 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5,7 0 1,8,2,6
0,5,4 1 -
0,4,6,8,7,5 2 5
9 3 -
7 4 1,2
9,2 5 1,0,2
6,0 6 2,6
- 7 4,2,0
0 8 2
- 9 5,3
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
7,2,3 0 -
2,9,3,9 1 -
6,5 2 1,0,9,9
3 3 3,0,1
4,4 4 4,4
6,8 5 8,2
- 6 2,5
- 7 0
5 8 9,5
8,2,2 9 1,1
Thứ 4
29/05
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
70
21
Giải bảy
652
552
Giải sáu
7570
8270
4452
9329
2274
5079
Giải năm
3074
8944
Giải tư
62200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
Giải ba
80794
87322
26127
63914
Giải nhì
32327
18628
Giải nhất
05709
16049
Giải ĐB
526514
749809
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 29/05/2024
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
7,7,7,0,0 0 0,0,5,9
- 1 4
5,5,2,2 2 2,2,7
- 3 6
7,9,1 4 -
0 5 2,2
6,6,3 6 6,6
2 7 0,0,0,4
- 8 -
0 9 4
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,9
2,9 1 9,4
5,0,6 2 1,9,7,8
9,7 3 -
7,4,6,1 4 4,9
- 5 2
- 6 4,2
2 7 4,9,3
2 8 -
2,7,1,4,0 9 3,1
Thứ 3
28/05
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
79
45
Giải bảy
448
261
Giải sáu
7153
2618
9407
3516
5288
6026
Giải năm
7361
4768
Giải tư
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
Giải ba
70050
60793
09554
38341
Giải nhì
11426
60767
Giải nhất
93098
69249
Giải ĐB
704294
461903
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 28/05/2024
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
5,9,5 0 7
6 1 8
- 2 6
5,9 3 9
6,9 4 8
- 5 3,0,7,0
2 6 1,4,7
0,8,5,6 7 9
4,1,9 8 7
7,3 9 0,3,8,4
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,3
6,4 1 6,7
5 2 6,4
0 3 -
2,5 4 5,1,9
4 5 7,2,4
1,2,7 6 1,8,7
5,1,9,6 7 6
8,6 8 8
0,4 9 7
Thứ 2
27/05
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
67
36
Giải bảy
782
375
Giải sáu
4588
3163
5918
3057
8466
0270
Giải năm
7265
3618
Giải tư
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
Giải ba
22245
46451
26659
85592
Giải nhì
56265
96915
Giải nhất
81650
59743
Giải ĐB
709514
362471
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 27/05/2024
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
4,5 0 7
4,5 1 8,4
8 2 -
6 3 -
8,4,1 4 0,4,1,5
6,4,6 5 1,0
7 6 7,3,5,5
6,0,9 7 6
8,1 8 2,8,4
- 9 7
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
7,2,7 0 2,6
7 1 8,5
0,9 2 0
4 3 6,4
3 4 3
7,1 5 7,9,9
3,6,0 6 6
5 7 5,0,0,1
1,8 8 8
5,5 9 2
CN
26/05
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
79
36
Giải bảy
285
405
Giải sáu
5196
3481
3243
3776
6702
5742
Giải năm
8751
6215
Giải tư
98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
Giải ba
02839
96116
74690
21801
Giải nhì
85452
90756
Giải nhất
83429
44949
Giải ĐB
051987
255020
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 26/05/2024
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
8,5 1 8,2,6
1,5 2 9
4,8 3 4,9
3,8 4 3
8 5 1,2
9,1 6 -
9,0,8 7 9
1 8 5,1,3,4,7
7,3,2 9 6,7
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
0,3,9,2 0 5,2,0,1
4,0 1 5
0,4,7 2 0
- 3 6,0
- 4 2,1,9
0,1,8 5 6,6,6
3,7,5,5,5 6 -
- 7 6,2
- 8 5
4 9 0
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top