kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 6
05/01
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
27
82
Giải bảy
277
146
Giải sáu
7001
6686
7838
2428
6826
2190
Giải năm
3106
7352
Giải tư
55383
59422
21906
83354
41851
30740
39634
81057
92661
55521
75639
78872
16199
04725
Giải ba
48155
49922
70964
01730
Giải nhì
37362
76794
Giải nhất
00195
66575
Giải ĐB
808888
355850
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 05/01/2024
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
4 0 1,6,6
0,5 1 -
2,2,6 2 7,2,2
8 3 8,4
5,3 4 0
5,9 5 4,1,5
8,0,0 6 2
2,7 7 7
3,8 8 6,3,8
- 9 5
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
9,3,5 0 -
6,2 1 -
8,5,7 2 8,6,1,5
- 3 9,0
6,9 4 6
2,7 5 2,7,0
4,2 6 1,4
5 7 2,5
2 8 2
3,9 9 0,9,4
Thứ 5
04/01
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
32
53
49
Giải bảy
920
383
360
Giải sáu
2310
7738
8208
6125
5190
4675
2519
2708
6971
Giải năm
0040
4437
7842
Giải tư
07061
70745
04549
27717
68576
18265
26626
06141
04902
39707
60605
70805
02661
28749
10606
31893
70686
14090
20284
55175
13633
Giải ba
23021
34424
55721
01574
09225
42994
Giải nhì
86251
65957
82132
Giải nhất
48209
04491
90808
Giải ĐB
443605
192601
790475
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/01/2024
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
2,1,4 0 8,9,5
6,2,5 1 0,7
3 2 0,6,1,4
- 3 2,8
2 4 0,5,9
4,6,0 5 1
7,2 6 1,5
1 7 6
3,0 8 -
4,0 9 -
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
9 0 2,7,5,5,1
4,6,2,9,0 1 -
0 2 5,1
5,8 3 7
7 4 1,9
2,7,0,0 5 3,7
- 6 1
3,0,5 7 5,4
- 8 3
4 9 0,1
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6,9 0 8,6,8
7 1 9
4,3 2 5
9,3 3 3,2
8,9 4 9,2
7,2,7 5 -
0,8 6 0
- 7 1,5,5
0,0 8 6,4
4,1 9 3,0,4
Thứ 4
03/01
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
57
05
Giải bảy
249
149
Giải sáu
4823
6242
6561
2382
2792
4208
Giải năm
4161
8245
Giải tư
86875
94077
18197
76625
47079
41012
59821
63299
56199
75451
91296
84922
22211
67748
Giải ba
33916
45705
23577
42214
Giải nhì
09762
66271
Giải nhất
66230
90564
Giải ĐB
237601
689870
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/01/2024
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3 0 5,1
6,6,2,0 1 2,6
4,1,6 2 3,5,1
2 3 0
- 4 9,2
7,2,0 5 7
1 6 1,1,2
5,7,9 7 5,7,9
- 8 -
4,7 9 7
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
7 0 5,8
5,1,7 1 1,4
8,9,2 2 2
- 3 -
1,6 4 9,5,8
0,4 5 1
9 6 4
7 7 7,1,0
0,4 8 2
4,9,9 9 2,9,9,6
Thứ 3
02/01
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
30
29
Giải bảy
107
102
Giải sáu
6840
2832
1212
1593
7372
0014
Giải năm
5541
7228
Giải tư
87171
95597
53535
32142
68357
51445
17568
67733
11125
71695
64997
61129
45240
80369
Giải ba
80587
22193
32649
82062
Giải nhì
91018
44432
Giải nhất
31444
78826
Giải ĐB
931991
848623
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 02/01/2024
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
3,4 0 7
4,7,9 1 2,8
3,1,4 2 -
9 3 0,2,5
4 4 0,1,2,5,4
3,4 5 7
- 6 8
0,9,5,8 7 1
6,1 8 7
- 9 7,3,1
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
4 0 2
- 1 4
0,7,6,3 2 9,8,5,9,6,3
9,3,2 3 3,2
1 4 0,9
2,9 5 -
2 6 9,2
9 7 2
2 8 -
2,2,6,4 9 3,5,7
Thứ 2
01/01
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
36
75
Giải bảy
226
395
Giải sáu
5858
3336
7742
0298
7528
1106
Giải năm
3320
1663
Giải tư
18937
45709
30077
38432
39505
64032
48635
79230
79372
24005
28168
85905
23699
35689
Giải ba
02253
43824
00979
51198
Giải nhì
17928
03290
Giải nhất
58333
70416
Giải ĐB
545102
353596
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 01/01/2024
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
2 0 9,5,2
- 1 -
4,3,3,0 2 6,0,4,8
5,3 3 6,6,7,2,2,5,3
2 4 2
0,3 5 8,3
3,2,3 6 -
3,7 7 7
5,2 8 -
0 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
3,9 0 6,5,5
- 1 6
7 2 8
6 3 0
- 4 -
7,9,0,0 5 -
0,1,9 6 3,8
- 7 5,2,9
9,2,6,9 8 9
9,8,7 9 5,8,9,8,0,6
CN
31/12
2023
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
16
43
Giải bảy
859
344
Giải sáu
0337
1330
6261
7178
4433
6619
Giải năm
0448
9668
Giải tư
10255
59848
24904
80842
82657
78160
52518
39708
31754
99711
84169
46459
92371
48385
Giải ba
33939
99557
94722
53059
Giải nhì
36897
79262
Giải nhất
73140
15611
Giải ĐB
807242
395088
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 31/12/2023
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
3,6,4 0 4
6 1 6,8
4,4 2 -
- 3 7,0,9
0 4 8,8,2,0,2
5 5 9,5,7,7
1 6 1,0
3,5,5,9 7 -
4,4,1 8 -
5,3 9 7
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 8
1,7,1 1 9,1,1
2,6 2 2
4,3 3 3
4,5 4 3,4
8 5 4,9,9
- 6 8,9,2
- 7 8,1
7,6,0,8 8 5,8
1,6,5,5 9 -
Thứ 7
30/12
2023
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
12
78
36
Giải bảy
161
369
547
Giải sáu
9224
2653
3734
1870
3072
4402
3408
9473
6937
Giải năm
1540
4638
8012
Giải tư
09060
56289
68735
46341
62213
08031
73982
02222
99987
26188
45104
87605
64033
34433
07289
16993
86343
23480
50977
19107
16941
Giải ba
60033
59165
38701
39498
53540
91056
Giải nhì
79519
39619
61575
Giải nhất
92692
45427
73399
Giải ĐB
352055
424362
768154
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 30/12/2023
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
4,6 0 -
6,4,3 1 2,3,9
1,8,9 2 4
5,1,3 3 4,5,1,3
2,3 4 0,1
3,6,5 5 3,5
- 6 1,0,5
- 7 -
- 8 9,2
8,1 9 2
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
7 0 2,4,5,1
0 1 9
7,0,2,6 2 2,7
3,3 3 8,3,3
0 4 -
0 5 -
- 6 9,2
8,2 7 8,0,2
7,3,8,9 8 7,8
6,1 9 8
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
8,4 0 8,7
4 1 2
1 2 -
7,9,4 3 6,7
5 4 7,3,1,0
7 5 6,4
3,5 6 -
4,3,7,0 7 3,7,5
0 8 9,0
8,9 9 3,9
Thứ 6
29/12
2023
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
17
82
Giải bảy
439
962
Giải sáu
2698
6559
0138
4724
0161
2314
Giải năm
8512
8120
Giải tư
63237
63851
03342
21107
70567
98155
59334
93457
53637
60605
00795
18595
43646
15584
Giải ba
69084
67700
85766
86949
Giải nhì
94097
41795
Giải nhất
72456
07657
Giải ĐB
726360
616590
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 29/12/2023
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
0,6 0 7,0
5 1 7,2
1,4 2 -
- 3 9,8,7,4
3,8 4 2
5 5 9,1,5,6
5 6 7,0
1,3,0,6,9 7 -
9,3 8 4
3,5 9 8,7
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
2,9 0 5
6 1 4
8,6 2 4,0
- 3 7
2,1,8 4 6,9
0,9,9,9 5 7,7
4,6 6 2,1,6
5,3,5 7 -
- 8 2,4
4 9 5,5,5,0
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top