kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 7
09/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
73
54
09
Giải bảy
470
231
474
Giải sáu
0922
1717
0865
9608
0070
2620
1083
8664
8114
Giải năm
0081
7673
9022
Giải tư
43725
00406
54811
29327
33217
67832
67681
84062
87031
75600
99122
33973
58344
22342
56576
65366
99729
96164
05723
70614
34412
Giải ba
82523
20669
19045
87361
22857
33971
Giải nhì
80884
23898
53393
Giải nhất
06588
62594
07995
Giải ĐB
875871
667786
047061
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 09/02/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
7 0 6
8,1,8,7 1 7,1,7
2,3 2 2,5,7,3
7,2 3 2
8 4 -
6,2 5 -
0 6 5,9
1,2,1 7 3,0,1
8 8 1,1,4,8
6 9 -
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
7,2,0 0 8,0
3,3,6 1 -
6,2,4 2 0,2
7,7 3 1,1
5,4,9 4 4,2,5
4 5 4
8 6 2,1
- 7 0,3,3
0,9 8 6
- 9 8,4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
7,6 1 4,4,2
2,1 2 2,9,3
8,2,9 3 -
7,6,1,6,1 4 -
9 5 7
7,6 6 4,6,4,1
5 7 4,6,1
- 8 3
0,2 9 3,5
Thứ 6
08/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
42
99
Giải bảy
069
258
Giải sáu
5332
4661
7552
5095
4043
4607
Giải năm
4238
9562
Giải tư
14292
97319
92068
67215
85639
86372
18449
44920
94053
67613
47531
92747
48263
39208
Giải ba
39187
53220
78658
51958
Giải nhì
33468
84308
Giải nhất
25015
13959
Giải ĐB
063571
177214
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 08/02/2019
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
2 0 -
6,7 1 9,5,5
4,3,5,9,7 2 0
- 3 2,8,9
- 4 2,9
1,1 5 2
- 6 9,1,8,8
8 7 2,1
3,6,6 8 7
6,1,3,4 9 2
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
2 0 7,8,8
3 1 3,4
6 2 0
4,5,1,6 3 1
1 4 3,7
9 5 8,3,8,8,9
- 6 2,3
0,4 7 -
5,0,5,5,0 8 -
9,5 9 9,5
Thứ 5
07/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
86
34
72
Giải bảy
454
648
071
Giải sáu
1326
6225
0252
8766
1232
4285
1469
7828
1321
Giải năm
2499
8833
7754
Giải tư
74102
85012
81527
70443
58625
07743
66633
50079
32515
23212
81212
43893
37678
62520
45894
21118
07257
12547
68952
48843
94713
Giải ba
14306
14935
81137
65007
98036
03387
Giải nhì
43608
08055
45245
Giải nhất
99302
76749
22739
Giải ĐB
724469
456145
693985
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 07/02/2019
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
- 0 2,6,8,2
- 1 2
5,0,1,0 2 6,5,7,5
4,4,3 3 3,5
5 4 3,3
2,2,3 5 4,2
8,2,0 6 9
2 7 -
0 8 6
9,6 9 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
2 0 7
- 1 5,2,2
3,1,1 2 0
3,9 3 4,2,3,7
3 4 8,9,5
8,1,5,4 5 5
6 6 6
3,0 7 9,8
4,7 8 5
7,4 9 3
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
7,2 1 8,3
7,5 2 8,1
4,1 3 6,9
5,9 4 7,3,5
4,8 5 4,7,2
3 6 9
5,4,8 7 2,1
2,1 8 7,5
6,3 9 4
Thứ 4
06/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
ImageLoading
ImageLoading
Giải bảy
ImageLoading
ImageLoading
Giải sáu
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải năm
ImageLoading
ImageLoading
Giải tư
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải ba
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhì
ImageLoading
ImageLoading
Giải nhất
ImageLoading
ImageLoading
Giải ĐB
ImageLoading
ImageLoading
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 06/02/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Thứ 3
05/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
27
62
Giải bảy
049
367
Giải sáu
3184
3035
8865
9421
8258
5265
Giải năm
6384
9960
Giải tư
37771
66182
85351
92234
25059
93498
49736
36566
85171
34270
09051
97571
42219
45479
Giải ba
18565
76598
99363
04344
Giải nhì
09907
81897
Giải nhất
32983
49141
Giải ĐB
053517
702965
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 05/02/2019
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
7,5 1 7
8 2 7
8 3 5,4,6
8,8,3 4 9
3,6,6 5 1,9
3 6 5,5
2,0,1 7 1
9,9 8 4,4,2,3
4,5 9 8,8
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
6,7 0 -
2,7,5,7,4 1 9
6 2 1
6 3 -
4 4 4,1
6,6 5 8,1
6 6 2,7,5,0,6,3,5
6,9 7 1,0,1,9
5 8 -
1,7 9 7
Thứ 2
04/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
14
11
Giải bảy
108
381
Giải sáu
3232
9603
0955
8537
4260
6536
Giải năm
3623
7854
Giải tư
13469
96275
25227
58506
99865
44202
08769
24890
95564
89105
96946
15697
70399
50300
Giải ba
76959
49698
02185
28404
Giải nhì
06657
24514
Giải nhất
56977
22566
Giải ĐB
502579
705153
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/02/2019
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
- 0 8,3,6,2
- 1 4
3,0 2 3,7
0,2 3 2
1 4 -
5,7,6 5 5,9,7
0 6 9,5,9
2,5,7 7 5,7,9
0,9 8 -
6,6,5,7 9 8
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
6,9,0 0 5,0,4
1,8 1 1,4
- 2 -
5 3 7,6
5,6,0,1 4 6
0,8 5 4,3
3,4,6 6 0,4,6
3,9 7 -
- 8 1,5
9 9 0,7,9
CN
03/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
11
89
Giải bảy
288
216
Giải sáu
2440
6113
4706
5116
9218
6961
Giải năm
3643
8731
Giải tư
83865
31055
39466
42269
14616
20822
19662
28156
06250
32041
89563
27354
47478
18296
Giải ba
29902
05657
27178
14251
Giải nhì
08476
45589
Giải nhất
56063
59481
Giải ĐB
005715
166952
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/02/2019
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
4 0 6,2
1 1 1,3,6,5
2,6,0 2 2
1,4,6 3 -
- 4 0,3
6,5,1 5 5,7
0,6,1,7 6 5,6,9,2,3
5 7 6
8 8 8
6 9 -
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
5 0 -
6,3,4,5,8 1 6,6,8
5 2 -
6 3 1
5 4 1
- 5 6,0,4,1,2
1,1,5,9 6 1,3
- 7 8,8
1,7,7 8 9,9,1
8,8 9 6
Thứ 7
02/02
2019
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1500đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
85
89
24
Giải bảy
054
288
467
Giải sáu
7061
6959
1406
2273
9650
7259
8080
8630
0474
Giải năm
1678
7721
8687
Giải tư
06705
34193
11193
26254
84465
54679
28226
52796
96372
40444
07327
13031
08738
98906
50276
68797
07098
99574
33742
25311
99309
Giải ba
56530
90508
15272
34730
75242
89001
Giải nhì
01209
06004
03099
Giải nhất
63787
65487
60254
Giải ĐB
220410
207119
989669
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 02/02/2019
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3,1 0 6,5,8,9
6 1 0
- 2 6
9,9 3 0
5,5 4 -
8,0,6 5 4,9,4
0,2 6 1,5
8 7 8,9
7,0 8 5,7
5,7,0 9 3,3
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
5,3 0 6,4
2,3 1 9
7,7 2 1,7
7 3 1,8,0
4,0 4 4
- 5 0,9
9,0 6 -
2,8 7 3,2,2
8,3 8 9,8,7
8,5,1 9 6
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
8,3 0 9,1
1,0 1 1
4,4 2 4
- 3 0
2,7,7,5 4 2,2
- 5 4
7 6 7,9
6,8,9 7 4,6,4
9 8 0,7
0,9,6 9 7,8,9
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top