kết quả xổ số miền trung

   
CN
10/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
36
98
Giải bảy
825
614
Giải sáu
5186
2529
4201
3542
3760
7662
Giải năm
2515
6754
Giải tư
99025
09139
87914
03680
09547
95348
85084
38416
19765
81304
37080
73735
73139
77775
Giải ba
77985
22934
47136
49772
Giải nhì
32223
04924
Giải nhất
06866
86304
Giải ĐB
937534
638893
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 10/03/2024
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
8 0 1
0 1 5,4
- 2 5,9,5,3
2 3 6,9,4,4
1,8,3,3 4 7,8
2,1,2,8 5 -
3,8,6 6 6
4 7 -
4 8 6,0,4,5
2,3 9 -
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
6,8 0 4,4
- 1 4,6
4,6,7 2 4
9 3 5,9,6
1,5,0,2,0 4 2
6,3,7 5 4
1,3 6 0,2,5
- 7 5,2
9 8 0
3 9 8,3
Thứ 7
09/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
67
18
28
Giải bảy
269
143
408
Giải sáu
7224
2602
8085
3216
2621
2292
2170
3776
4619
Giải năm
6602
7731
8329
Giải tư
16817
96830
43909
85198
55881
90880
17779
68312
86717
36336
71929
26620
28520
79410
99660
68584
64337
96844
76545
57730
31020
Giải ba
23724
86337
27289
29862
22290
97645
Giải nhì
80079
30977
84578
Giải nhất
50990
19672
36821
Giải ĐB
930105
695725
739828
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 09/03/2024
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
3,8,9 0 2,2,9,5
8 1 7
0,0 2 4,4
- 3 0,7
2,2 4 -
8,0 5 -
- 6 7,9
6,1,3 7 9,9
9 8 5,1,0
6,0,7,7 9 8,0
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
2,2,1 0 -
2,3 1 8,6,2,7,0
9,1,6,7 2 1,9,0,0,5
4 3 1,6
- 4 3
2 5 -
1,3 6 2
1,7 7 7,2
1 8 9
2,8 9 2
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
7,6,3,2,9 0 8
2 1 9
- 2 8,9,0,1,8
- 3 7,0
8,4 4 4,5,5
4,4 5 -
7 6 0
3 7 0,6,8
2,0,7,2 8 4
1,2 9 0
Thứ 6
08/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
15
16
Giải bảy
088
059
Giải sáu
8960
7611
7058
3266
5758
9084
Giải năm
4382
6169
Giải tư
89561
93931
94229
29559
72058
34438
10777
95853
86486
12789
08910
18087
87377
97752
Giải ba
27450
76688
57282
51615
Giải nhì
81616
38290
Giải nhất
64922
29990
Giải ĐB
239343
648970
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 08/03/2024
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
6,5 0 -
1,6,3 1 5,1,6
8,2 2 9,2
4 3 1,8
- 4 3
1 5 8,9,8,0
1 6 0,1
7 7 7
8,5,5,3,8 8 8,2,8
2,5 9 -
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
1,9,9,7 0 -
- 1 6,0,5
5,8 2 -
5 3 -
8 4 -
1 5 9,8,3,2
1,6,8 6 6,9
8,7 7 7,0
5 8 4,6,9,7,2
5,6,8 9 0,0
Thứ 5
07/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
87
49
60
Giải bảy
908
674
828
Giải sáu
7910
8998
3137
2728
0843
1778
1179
5423
4397
Giải năm
1238
7713
9284
Giải tư
57395
34092
38436
37033
95762
17193
54342
59174
27679
59329
41437
62057
46481
44839
13450
01478
56028
51792
83707
94303
69891
Giải ba
23496
41802
31649
14663
41467
62463
Giải nhì
08092
11338
29628
Giải nhất
87093
88523
90792
Giải ĐB
950417
868014
715054
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 07/03/2024
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1 0 8,2
- 1 0,7
9,6,4,0,9 2 -
3,9,9 3 7,8,6,3
- 4 2
9 5 -
3,9 6 2
8,3,1 7 -
0,9,3 8 7
- 9 8,5,2,3,6,2,3
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
8 1 3,4
- 2 8,9,3
4,1,6,2 3 7,9,8
7,7,1 4 9,3,9
- 5 7
- 6 3
3,5 7 4,8,4,9
2,7,3 8 1
4,7,2,3,4 9 -
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6,5 0 7,3
9 1 -
9,9 2 8,3,8,8
2,0,6 3 -
8,5 4 -
- 5 0,4
- 6 0,7,3
9,0,6 7 9,8
2,7,2,2 8 4
7 9 7,2,1,2
Thứ 4
06/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
45
72
Giải bảy
280
640
Giải sáu
9130
1774
0970
1901
1777
9503
Giải năm
9189
5873
Giải tư
99618
56696
07450
03050
77526
39117
47199
56814
41500
56393
46194
63914
95066
96021
Giải ba
71620
29207
66197
77725
Giải nhì
94014
10895
Giải nhất
92175
49418
Giải ĐB
499850
045366
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 06/03/2024
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
8,3,7,5,5,2,5 0 7
- 1 8,7,4
- 2 6,0
- 3 0
7,1 4 5
4,7 5 0,0,0
9,2 6 -
1,0 7 4,0,5
1 8 0,9
8,9 9 6,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
4,0 0 1,3,0
0,2 1 4,4,8
7 2 1,5
0,7,9 3 -
1,9,1 4 0
2,9 5 -
6,6 6 6,6
7,9 7 2,7,3
1 8 -
- 9 3,4,7,5
Thứ 3
05/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
14
74
Giải bảy
401
262
Giải sáu
2240
8934
2846
2576
8003
5744
Giải năm
1863
6233
Giải tư
73235
28728
02395
48993
53810
04642
02627
36589
43898
14381
62247
09202
01295
47241
Giải ba
10177
57533
43694
15306
Giải nhì
46465
45040
Giải nhất
64214
86223
Giải ĐB
433523
629473
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 05/03/2024
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
4,1 0 1
0 1 4,0,4
4 2 8,7,3
6,9,3,2 3 4,5,3
1,3,1 4 0,6,2
3,9,6 5 -
4 6 3,5
2,7 7 7
2 8 -
- 9 5,3
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
4 0 3,2,6
8,4 1 -
6,0 2 3
0,3,2,7 3 3
7,4,9 4 4,7,1,0
9 5 -
7,0 6 2
4 7 4,6,3
9 8 9,1
8 9 8,5,4
Thứ 2
04/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
06
93
Giải bảy
139
248
Giải sáu
4896
7609
1155
2372
8945
2337
Giải năm
6960
8433
Giải tư
15888
37959
33596
74237
55660
13144
83344
69695
10478
91958
10167
78428
11815
46270
Giải ba
50161
59565
36912
08140
Giải nhì
50009
71461
Giải nhất
97969
07814
Giải ĐB
851389
302925
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 04/03/2024
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
6,6 0 6,9,9
6 1 -
- 2 -
- 3 9,7
4,4 4 4,4
5,6 5 5,9
0,9,9 6 0,0,1,5,9
3 7 -
8 8 8,9
3,0,5,0,6,8 9 6,6
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
7,4 0 -
6 1 5,2,4
7,1 2 8,5
9,3 3 7,3
1 4 8,5,0
4,9,1,2 5 8
- 6 7,1
3,6 7 2,8,0
4,7,5,2 8 -
- 9 3,5
CN
03/03
2024
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
45
05
Giải bảy
857
212
Giải sáu
0977
6395
8414
1221
0255
4646
Giải năm
7499
7261
Giải tư
09622
77624
71597
50662
25735
40551
90671
14249
86804
42119
03761
72831
04189
61076
Giải ba
52607
96328
22203
29354
Giải nhì
92186
50618
Giải nhất
82786
10126
Giải ĐB
659894
471041
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 03/03/2024
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 7
5,7 1 4
2,6 2 2,4,8
- 3 5
1,2,9 4 5
4,9,3 5 7,1
8,8 6 2
5,7,9,0 7 7,1
2 8 6,6
9 9 5,9,7,4
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
- 0 5,4,3
2,6,6,3,4 1 2,9,8
1 2 1,6
0 3 1
0,5 4 6,9,1
0,5 5 5,4
4,7,2 6 1,1
- 7 6
1 8 9
4,1,8 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top