kết quả xổ số miền trung

   
Thứ 7
24/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
87
15
80
Giải bảy
184
979
235
Giải sáu
5982
6426
9971
5339
9518
9994
6422
6814
4713
Giải năm
9222
9912
2274
Giải tư
45553
77182
60993
95024
13383
11900
62088
99273
79335
96107
32507
25383
52511
27344
60731
62977
07550
09521
43673
27026
77975
Giải ba
66818
16832
31968
94375
63292
76619
Giải nhì
79706
80122
55306
Giải nhất
89614
23566
76604
Giải ĐB
470865
948463
698415
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 24/04/2021
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,6
7 1 8,4
8,2,8,3 2 6,2,4
5,9,8 3 2
8,2,1 4 -
6 5 3
2,0 6 5
8 7 1
8,1 8 7,4,2,2,3,8
- 9 3
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
- 0 7,7
1 1 5,8,2,1
1,2 2 2
7,8,6 3 9,5
9,4 4 4
1,3,7 5 -
6 6 8,6,3
0,0 7 9,3,5
1,6 8 3
7,3 9 4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 6,4
3,2 1 4,3,9,5
2,9 2 2,1,6
1,7 3 5,1
1,7,0 4 -
3,7,1 5 0
2,0 6 -
7 7 4,7,3,5
- 8 0
1 9 2
Thứ 6
23/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Gia Lai
Ninh Thuận
Mã tỉnh
GL
NT
Giải tám
76
30
Giải bảy
054
780
Giải sáu
2524
5882
8718
5501
8873
1053
Giải năm
3028
2318
Giải tư
14909
59440
50481
56151
53517
29399
96314
62099
98983
66942
83699
62851
59358
70927
Giải ba
30348
23382
22559
92639
Giải nhì
64668
95691
Giải nhất
54514
39879
Giải ĐB
256394
499218
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 23/04/2021
Gia Lai
Chục Số Đơn Vị
4 0 9
8,5 1 8,7,4,4
8,8 2 4,8
- 3 -
5,2,1,1,9 4 0,8
- 5 4,1
7 6 8
1 7 6
1,2,4,6 8 2,1,2
0,9 9 9,4
Ninh Thuận
Chục Số Đơn Vị
3,8 0 1
0,5,9 1 8,8
4 2 7
7,5,8 3 0,9
- 4 2
- 5 3,1,8,9
- 6 -
2 7 3,9
1,5,1 8 0,3
9,9,5,3,7 9 9,9,1
Thứ 5
22/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Mã tỉnh
BDH
QT
QB
Giải tám
96
08
03
Giải bảy
558
890
080
Giải sáu
7502
1228
5376
8583
8530
3626
6249
4602
8428
Giải năm
3945
7089
5776
Giải tư
09865
69147
37490
50953
37408
64429
93830
09832
53038
97536
59230
67372
31213
00403
73010
98180
46107
45813
23245
71645
78301
Giải ba
92582
26725
51354
35708
95023
12292
Giải nhì
14905
49643
50677
Giải nhất
42242
50458
30970
Giải ĐB
834859
411907
316288
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 22/04/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9,3 0 2,8,5
- 1 -
0,8,4 2 8,9,5
5 3 0
- 4 5,7,2
4,6,2,0 5 8,3,9
9,7 6 5
4 7 6
5,2,0 8 2
2,5 9 6,0
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
9,3,3 0 8,3,8,7
- 1 3
3,7 2 6
8,1,0,4 3 0,2,8,6,0
5 4 3
- 5 4,8
2,3 6 -
0 7 2
0,3,0,5 8 3,9
8 9 0
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
8,1,8,7 0 3,2,7,1
0 1 0,3
0,9 2 8,3
0,1,2 3 -
- 4 9,5,5
4,4 5 -
7 6 -
0,7 7 6,7,0
2,8 8 0,0,8
4 9 2
Thứ 4
21/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Mã tỉnh
DNG
KH
Giải tám
24
87
Giải bảy
801
318
Giải sáu
4349
0483
9675
3433
1404
4974
Giải năm
3704
3036
Giải tư
93717
05219
03650
74864
63387
04655
08661
56143
42674
16993
63418
93281
57718
79551
Giải ba
89700
65353
17187
22532
Giải nhì
22375
17357
Giải nhất
41613
22926
Giải ĐB
217178
090424
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 21/04/2021
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
5,0 0 1,4,0
0,6 1 7,9,3
- 2 4
8,5,1 3 -
2,0,6 4 9
7,5,7 5 0,5,3
- 6 4,1
1,8 7 5,5,8
7 8 3,7
4,1 9 -
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 4
8,5 1 8,8,8
3 2 6,4
3,4,9 3 3,6,2
0,7,7,2 4 3
- 5 1,7
3,2 6 -
8,8,5 7 4,4
1,1,1 8 7,1,7
- 9 3
Thứ 3
20/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đắk Lắk
Quảng Nam
Mã tỉnh
DLK
QNM
Giải tám
18
08
Giải bảy
836
772
Giải sáu
6231
9524
8742
7435
8699
3004
Giải năm
9227
3672
Giải tư
44304
95011
46529
07929
53743
53861
00542
67879
29060
64195
28371
24984
88045
85767
Giải ba
06649
77703
66987
32309
Giải nhì
35597
54264
Giải nhất
64680
68494
Giải ĐB
758292
159979
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 20/04/2021
Đắk Lắk
Chục Số Đơn Vị
8 0 4,3
3,1,6 1 8,1
4,4,9 2 4,7,9,9
4,0 3 6,1
2,0 4 2,3,2,9
- 5 -
3 6 1
2,9 7 -
1 8 0
2,2,4 9 7,2
Quảng Nam
Chục Số Đơn Vị
6 0 8,4,9
7 1 -
7,7 2 -
- 3 5
0,8,6,9 4 5
3,9,4 5 -
- 6 0,7,4
6,8 7 2,2,9,1,9
0 8 4,7
9,7,0,7 9 9,5,4
Thứ 2
19/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Mã tỉnh
TTH
PY
Giải tám
89
17
Giải bảy
767
517
Giải sáu
9065
5944
4900
1494
7292
4632
Giải năm
1821
6479
Giải tư
18007
56740
92328
81731
55677
42532
77035
78289
78763
32276
97294
14589
63274
83685
Giải ba
69328
78984
10675
23246
Giải nhì
40343
58961
Giải nhất
09937
15945
Giải ĐB
097605
313089
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 19/04/2021
Thừa Thiên Huế
Chục Số Đơn Vị
0,4 0 0,7,5
2,3 1 -
3 2 1,8,8
4 3 1,2,5,7
4,8 4 4,0,3
6,3,0 5 -
- 6 7,5
6,0,7,3 7 7
2,2 8 9,4
8 9 -
Phú Yên
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
6 1 7,7
9,3 2 -
6 3 2
9,9,7 4 6,5
8,7,4 5 -
7,4 6 3,1
1,1 7 9,6,4,5
- 8 9,9,5,9
7,8,8,8 9 4,2,4
CN
18/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Khánh Hòa
Kon Tum
Mã tỉnh
KH
KT
Giải tám
51
33
Giải bảy
387
283
Giải sáu
4561
3571
7874
0577
2308
7203
Giải năm
3936
9945
Giải tư
27684
68194
38097
70786
78111
80279
17439
55714
30191
15578
27321
32247
18030
52498
Giải ba
60062
26258
16036
72032
Giải nhì
41771
39691
Giải nhất
31946
61676
Giải ĐB
179576
396030
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 18/04/2021
Khánh Hòa
Chục Số Đơn Vị
- 0 -
5,6,7,1,7 1 1
6 2 -
- 3 6,9
7,8,9 4 6
- 5 1,8
3,8,4,7 6 1,2
8,9 7 1,4,9,1,6
5 8 7,4,6
7,3 9 4,7
Kon Tum
Chục Số Đơn Vị
3,3 0 8,3
9,2,9 1 4
3 2 1
3,8,0 3 3,0,6,2,0
1 4 5,7
4 5 -
3,7 6 -
7,4 7 7,8,6
0,7,9 8 3
- 9 1,8,1
Thứ 7
17/04
2021
kết quả xổ số miền trung
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
Mã tỉnh
DNG
QNI
DNO
Giải tám
19
53
65
Giải bảy
145
424
508
Giải sáu
8273
9372
6709
7459
5089
1944
3900
4400
5673
Giải năm
9046
1322
9805
Giải tư
39083
79184
01489
12099
93217
02282
71397
55414
30676
19869
34198
25199
98727
69604
08263
91790
53835
28487
93056
13640
79594
Giải ba
74667
10844
60687
05110
20374
64002
Giải nhì
08039
65794
27549
Giải nhất
03918
55988
18338
Giải ĐB
030891
613363
778060
Bảng loto xổ số miền trung - Ngày: 17/04/2021
Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
- 0 9
9 1 9,7,8
7,8 2 -
7,8 3 9
8,4 4 5,6,4
4 5 -
4 6 7
1,9,6 7 3,2
1 8 3,4,9,2
1,0,8,9,3 9 9,7,1
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
1 0 4
- 1 4,0
2 2 4,2,7
5,6 3 -
2,4,1,0,9 4 4
- 5 3,9
7 6 9,3
2,8 7 6
9,8 8 9,7,8
5,8,6,9 9 8,9,4
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
0,0,9,4,6 0 8,0,0,5,2
- 1 -
0 2 -
7,6 3 5,8
9,7 4 0,9
6,0,3 5 6
5 6 5,3,0
8 7 3,4
0,3 8 7
4 9 0,4
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top